نامه سرگشاده آقای نادرکشتکاربه آقای فرانسوااولاند رئیس جمهورمحترم فرانسه

من با شناختی که از این فرقه دارم وظیفه خود دانستم که یکبار دیگر خطر فعالیتهای خشونت آمیز این فرقه را یادآوری کرده وهشدار دهم که این شورا و اعضایش تمامأ در هر لحظه و زمان که از آنها خواسته شود میتوانند براحتی دست به عملیاتهای تروریستی بزنند. ورود اعضای این سازمان از عراق به اروپا وفعالیتهای این شورا در ادمه مغز شویی این اعضا در آلبانی تنها به آن کشور محدود نخواهد شد و شورای ملی مقاومت در تلاش برای راه اندازی مجدد فعالیتهایش در آلبانی اما با شکلی متفاوت وبا احتیاط  بیشتر است.


 

نادر کشتکار - کانون آوا - 14 نوامبر 2015

نامه سرگشاده آقای نادر کشتکار به آقای فرانسوا اولاند رئیس جمهور محترم فرانسه

با سلام وعرض تسلیت به شما و مردم فرانسه و ضمن محکوم کردن حملات تروریستی وحشیانه اخیراینجانب به نوبه خود از صمیم قلب با مردم فرانسه اظهار همدردی کرده و از این طریق قصد دارم خطر گروههایی چون داعش و القاعده را که با ظاهری آراسته در قلب کشور شما با سوء استفاده از قوانین بشردوستانه کشور مطبوع شما در حال فعالیت هستند یادآوری کنم.

فاجعۀ اخیر بی شک باید شروعی باشد برای یک عزم وارادۀ جدی در راستای اتحاد و مبارزۀ هر چه جدی تر جامعۀ بین الملل با تمامی اشکال تروریسم چه در داخل و چه در خارج از فرانسه،و بی شک این مهم عملی نخواهد شد مگر با اتحاد و برخوردی جدی و قاطع با این گروهای تروریستی و حامیان معنوی اینگونه جنایات در تمامی دنیا و تحت هر نام و پوششی.

همانطور که اشاره کردم یکی از همین گروهها و فرقه ها هم اکنون در کشور شما فعالیت داشته و مسلمأ از نظر ماهیت هیچ تفاوتی با داعش و القاعده ندارند.سازمان مجاهدین که در پوش شورای ملی مقاومت در کشور شما آزادانه فعالیت میکنند یکی از همین گروها بوده که مسئول آن یعنی خانم مریم رجوی چندی پیش  آشکارا از گروه تروریستی داعش دفاع کرده و آنانرا مردمان انقلابی نامید.

آقای اولاند مسلمأاین واقعیت تلخ چیزی نیست که از چشم شما و سرویسهای امنیتی فرانسه نیز بدور باشد اما  چشم پوشی از این واقعیت واستفاده ابزاری و سیاسی از گروههایی اینچنینی خواه ناخواه میتواند روزی و در زمان خودش به تهدیدی جدی علیه امنیت مردم فرانسه نیز منجر شود.رجوع به پیشینه و عملکرد فرقه ای این سازمان چه در ایران و حتی چه در خود فرانسه به اندازۀ کافی گویاست.باید یاد آوری کنم این سازمان سالها پیش از شکل گیری گروههایی چون القاعده و داعش ،پرچمدار و جلو دار عملیاتهای انتحاری بوده است و این سابقه به حدود چهل سال پیش بر میگردد.

این سازمان که سازمانی اسلامی مارکسیستی میباشد با هویتی کاملأ فرقه ای عمل کرده و اعضای خود را به اعضایی فدایی تبدیل کرده است،که نمونه ای از آنرا چند سال پیش باخودسوزیهای سازمان یافته در نقاط مختلف جهان و از جمله در خود فرانسه و تنها بدلیل دستگیری مسئول این سازمان یعنی خانم مریم رجوی به جرم محرز پولشویی شاهد بودیم.

همانطور که امروز کشور و مردم شما تنها بدلیل احساس مسئولیت در قبال جامعه بین الملل و مبارزه با گروههای تروریستی همچون القاعده وداعش وعدم سکوت در برابر بنیادگرایی مورد حملات وحشیانه و ناجوانمردانه این گروهها قرار گرفته اند،مسئولین واعضا شورای ملی مقاومت که در این راستا پیشینه ای به مراتب قدیمی تر دارند اگر روزی از طرف دولت شما بدلائل امنیتی مورد کوچکترین خطری واقع شوند شک نکنید که آنها عملیاتهای خود سوزی خود را این بار با به آتش کشیدن شهروندان بیگناه شما پاسخ خواهند داد،و دایره خشونتهای آنانرا نمیتوان بدون هزینه کنترل کرد،مگر آنکه از امروز آگاهانه تر و مسئولانه تر با این فرقه برخورد کرد.

من با شناختی که از این فرقه دارم وظیفه خود دانستم که یکبار دیگر خطر فعالیتهای خشونت آمیز این فرقه را یادآوری کرده وهشدار دهم که این شورا و اعضایش تمامأ در هر لحظه و زمان که از آنها خواسته شود میتوانند براحتی دست به عملیاتهای تروریستی بزنند.

ورود اعضای این سازمان از عراق به اروپا وفعالیتهای این شورا در ادمه مغز شویی این اعضا در آلبانی تنها به آن کشور محدود نخواهد شد و شورای ملی مقاومت در تلاش برای راه اندازی مجدد فعالیتهایش در آلبانی اما با شکلی متفاوت وبا احتیاط  بیشتر است.

این شورا پدر معنوی فعالیتهای تروریستی فرقه است و در پوش فعالیتهای سیاسی، در حال افزایش و حفظ تواناییهای اعضا و قدرت تشیکلاتی خود  در جهت آمادگی برای هر گونه عملیات در هر نقطه از اروپا که لازم ببیند میباشد.

پیام تسلیت اخیر این فرقه و مسئول آن خانم رجوی به شما اوج وقاحت سازمانیست که خود مرتکب صدها عملیات تروریستی چه در داخل و چه درخارج از ایران بوده است،سازمانی که آرمش نارنجک وپیشرو در عملیاتهای انتحاری در جهان است.و واقعأ چه ساده لوحانه ست ،باور همدردی کسانی که خود مسئول قتل عام انسانهای بیگناه فراوانی بوده اند.

در پایان ضمن تسلیت مجدد به شما و مردم فرانسه آرزومندم که جامعۀ جهانی و دولت فرانسه در مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی موفق بوده وبا اقدامات لازم قانونی وغیره مانع رشد گروههایی که سابقه اقدامات تروریستی و خشونت آمیز داشته شده و از رشد ونمو این گروها جلوگیری کند.