ش12072019

Last updateج, 06 دسامبر 2019 12pm

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا نامه های کانون آوا نامه امیرموثقی به آقای فرانسواز اولاند، رئیس جمهور فرانسه

نامه امیرموثقی به آقای فرانسواز اولاند، رئیس جمهور فرانسه

امروز فرقه رجوی با سوءاستفاده های دمکراتیک در خاک شما مشغول فرقه گرائی وخشونت گرایی و ترورهستند امروز شما با داعش روبروشدیدامامواظب باشید که باخطرناکترازداعش هم که هر روزهمه گان را تهدید به مرگ و ترورمیکنند مواجه هستید و خواهید بود.

جناب رئیس جمهور!

ضمن عرض تسلیت و تبریک برای پیروزی بزرگی که در این عملیات بزرگ بدست آوردید و دولت شما توانست با قدرت حمایت خودش را از تمامی شهر وندان فرانسوی و اروپائی نشاندهد وبه این ملت داغدار امید را بازگرداند که امنیت و حفاظت از خاک و ملت برای شما و دولت شما اولین وآخرین بوده وهست. امروز بسیاری هستند همچون داعش وشاید هم خطرناک تر از داعش در خاک شما لانه کرده‌اند و ازآزادی‌های سیاسی و اجتماعی کشور شما سوء‌استفاده های فرقه ای میکنند وهمچون موریانه همه جا نفوذ کرده‌اند. امروز فرقه رجوی با سوءاستفاده های دمکراتیک در خاک شما مشغول فرقه گرائی وخشونت گرایی و ترورهستند امروز شما با داعش روبروشدیدامامواظب باشید که باخطرناکترازداعش هم که هر روزهمه گان را تهدید به مرگ و ترورمیکنند مواجه هستید و خواهید بود. آری فرقه رجوی سالیان سال است که در خاک شما از داعش بدتر دارد عمل میکند اما شما چشمهایتان را بر روی آن‌ها بسته اید. امروز دولت و ملت فرانسه داغدار هستند و داعش صفتان خوشحال و خندان. اینجانب سید امیر موثقی ازشما درخواست میکنم بعنوان یک جداشده و منتقد از فرقه رجوی که با فرقه رجوی برخورد کنید ومانع از رشد و نفوذ فرقه گرائی در خاک فرانسه شوید! نگذارید ازآزادی‌های اجتماعی و سیاسی کشورشما بر علیه دولت وملت شما استفاده شود تروریست ها و داعش رجوی را از خاک فرانسه وازخاک اروپا بیرون بیندازید تا دیگر اتفاقاتی همچون شارلی ابدا تکرار نشود .

سید امیر موثقی

آلمان کلن

وزارت کشور و دادستانی محترم فرانسه