ملاقات آقای محمود عباس با مریم قجرمحکوم است

امروز من بعنوان یک فرد جداشده از این تشکیلات که سالیان سال در خاک عراق بوده و از نزدیک با شیوه های سوء استفاده کردن های این فرقه از شخصیت های سیاسی آشنا هستم بسیار برایم خاطره انگیز بود که چطور مسعود رجوی ملعون ار شخصیت و ماهیت آقای یاسر عرفات در زمان حیاتشان استفاده میکرد و خودش را چطور مثل یک کنه به سازمان انقلابی فلسطین می چسباند و از خون  ملت فلسطین برای اهداف خودسرانه خویش سوء استفاده میکرد  و حالا  امروز  مریم رجوی میخواهد از شما به همان شکل سوء استفاده کند.


  وبلاگ امیرموثقی - 3 آگوست 2016

ملاقات آقای محمود عباس با مریم قجرمحکوم است

 نا مه سر گشاده به آقای محمود عباس رهبر دولت خود گردان فلسطین

باعرض سلام و احترام خدمت جنابعالی 

این جانب یکی از بی شمار اعضای جدا شده از فرقه ترو ریستی رجوی هستم که شما چندی پیش در پاریس با بالا ترین مسئول آن دیدار و گفتگو داشتید با مریم رجوی که باعث و بانی کشته شدن بسیاری از نیرو های همین فرقه در خاک عراق می باشد و همچنین باعث زندانی شدن بسیاری از نیرو های پس مانده داز این فرقه در خاک عراق در کمپ لیبر تی .

بله امروز ملت ایران با نگرشی که به شما و دولت خود گردان فلسطین اشغالی داشته ودارند و شما را برادر و مسلمان و همچنین در زمینه های مالی و معنوی کمک کرده و میکنند برایشان بسیار جای تعجب دارد که چرا شما با سر کرده این گروهک تروریستی در خاک فرانسه و در پاریس دیدار کرده و با چنین موجوداتی همنشین و هم صحبت شده اید .

امروز من بعنوان یک فرد جداشده از این تشکیلات که سالیان سال در خاک عراق بوده و از نزدیک با شیوه های سوء استفاده کردن های این فرقه از شخصیت های سیاسی آشنا هستم بسیار برایم خاطره انگیز بود که چطور مسعود رجوی ملعون ار شخصیت و ماهیت آقای یاسر عرفات در زمان حیاتشان استفاده میکرد و خودش را چطور مثل یک کنه به سازمان انقلابی فلسطین می چسباند و از خون  ملت فلسطین برای اهداف خودسرانه خویش سوء استفاده میکرد  و حالا  امروز  مریم رجوی میخواهد از شما به همان شکل سوء استفاده کند.

امروز ملاقات شما برای اینده هر دو کشور ایران و فلسطین با این فرقه تروریستی بسیار بسیار مورد توجه قرار خواهد گرفت و شما و ماهیت شما را به زیر علامت سوال خواهد برد و این سوال مطرح خواهد شد که چرا انقلابیون خودشان را با تروریستها هم پیمان و همسو میدانند .

آیا برای خود شما این سوال ایجاد نشده که چرا باید با ضد انقلابیون زمانه و با کسانی که با دشمن ملت فلسطین دست در دست هستند یعنی  اسرائیل، شما هم سخن بشوید وبا فاسد ترین و بی شرم ترین و سنگدل ترین موجودات کره خاکی را بطه دوستی بر قرار کنید. 

آیا مردم فلستین که برای آزادی و خود مختاری سالیان سال است که می جنگند این حرکت شما را میپسندند آیا به نظر شما هم سخن شدن با داعشی ها برای ملتها پسندیده است در هر صورت اینجانب از این حرکت شما بسیار شوکه شدم و امیدوارم که روزی برایتان باعث دردسر و شرمساری نشود 

سید امیر موثقی