چ07172019

Last updateچ, 17 جولای 2019 10am

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا نامه های کانون آوا نامه علی اکبرراستگو به سفیر استرالیا درآلمان

نامه علی اکبرراستگو به سفیر استرالیا درآلمان

درتاریخ 25 نوامبر 2016 قرار است که لیست گروه های تروریستی در استرالیا شامل سازمان ایرانی "مجاهدین خلق" با شاخه سیاسی آن، "شورای ملی مقاومت ایران" و همچنین شاخه نظامی بانام  "ارتش آزادیبخش ملی"  توسط وزارت امورخارجه کشورمتبوع شما مورد بازبینی و احتمالا تمدید قراربگیرد. سازمان مجاهدین خلق سالیان درازیست تلاش می کند تا با صرف هزینه های گزاف حمایت از مقامات نظامی و سیاسی بین المللی سابق بدست بیاورد تا از طریق این افراد خودش را با بزرگنمایی  بعنوان "تنها آلترناتیو رژیم ایران" نشان دهد... از شما بجد درخواست می کنیم لیست گروه های تروریستی را برای سه آینده تمدید کنید!


 

 

AAWA Association e.V.

Postfach 903173
51124 Köln

Cologne, August the 30th 2016

 

Australian Embassy

Wallstraße 76-79

10179 Berlin

Dear Ambassador David James RitchieAO,

on November the 25th the listing of the Iranian “Mojahedin-e Khalq” organization (MKO/MEK), aka “People´s Mojahedin Organization of Iran” (PMOI) with its political wing, the “National Council of Resistance of Iran” (NCRI) and its military wing, the “National Liberation Army” (NLA) on the Consolidated List has to be extended.

Since years, the MKO tries to appear as a democratic exile-opposition, calling themselves “the Iranian resistance”. They spent a lot of money to acquire support from international former political and military officials and launched a huge public-relations-campaign to present themselves as the “only alternative to the Iranian regime”.

But behind the wall, the MKO is a cultish organization with no support among the most Iranians (exiles as well as those living in Iran). The majority of the Iranians despise the MKO for their alliance with Saddam Hussein in the 80s and for their position against the nuclear program (by most of the Iranian population the program is seen as a legitimate right). At least there is the occult and even messianic image, which has been arranged to Maryam Rajavi “President-elect” and “Sun of the Revolution” and the cultish structure of the organization, which raises questions of democracy within the organization itself because Maryam Rajavi remainedthe President of the organization since her “election” in 1993 without any sign of political pluralism.

Daniel Benjamin, the former U.S. State Department’s counterterror coordinator, told the FP-Website 2015: Being delisted as a Foreign Terrorist Organization — a decision I took part in — doesn’t mean that this group … has suddenly … become trustworthy or worthy of engagement.”[2], beat up critical demonstrators in Saint-Michel in 2012[4].

With cyber-attacks they crashed several homepages from former members and critics.

They denounce former members and critics as “agents of the Iranian intelligence” in general.

A lot of MKO-members took part in a large number of hunger strikes in the last years (also in Australia) and so revealed servile obedience to their leader, Maryam Rajavi. You may not forget the self-illumination-protest by MKO-members after the French police raid the MKO headquarter in Paris in 2003.

A speaker of the French Ministry of Foreign Affairs told in June 27th 2014:

“France has no contact with the “People’s Mujahedin Organization of Iran” which is known for its use of violence. It has no legal existence in France as an organization. Its violent and undemocratic Ideology has been exposed by several human rights organizations, such as Amnesty International who have reported on the organization’s cultic practices and its refusal to formally renounce violence. We also warn about the intense campaign of disinformation and influence it leads”.[2], includes armed attacks and assassinations against Iranian Government personnel and property, murdering of US military and civilians and the simultaneous attacks on Iranian embassies worldwide, including Australia. With regard to this and in the light of the MKO-activities in the last years, the MKO seems not to have renounced violence seriously.

As an organization of MKO-dropouts we are well connected to the latest dropouts coming directly from Camp Liberty.

We would like to meet you or the responsible official in the embassy in Berlin or in the consulate general in Frankfurt to inform you about the latest new from inside the MKO, especially about the ties between the MKO and ISIS.

This could be interesting regarding the Listing of the MKO and the upcoming decision to extend the MKO-listing, or not.

We would be very happy to be invited to share our information.

Yours sincerely,

AAWA Association e.V.

Dipl. Ing. Ali Akbar Rastgou (Chairman)                       


 

 

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی