نامه مهرداد ساغرچی به خانم عاصمه جهانگیر نماینده ویژه سازمان ملل

علت اصلی نگاشتن این نامه تجربه از عملکردهای سابق این فرقه درباره کمیسیون ویژه حقوق بشر است،که همواره سعی کردند تمرکز این کمیسیون را از مسئولیت های مهم و اصلی منحرف کنند،لذا تقاضا دارم ضمن بررسی دقیق این گروه و تبلیغات سنگین این گروه بخصوص به صدای کسانی که توانستند از دوزخ این فرقه بگریزیند گوش فرا دهید.جدا شده گان فرقه که همه گی سایه های سنگین نقض اولیه حقوق انسانی خودشان را دردرون فرقه در طی سالیان سال با تمام وجود لمس کرده اند میتوانند در هر جایی که لازم باشد حقایق درونی این فرقه را برای روشن شدن بیشتر مسیر کار شما بازگو کنندمهردادساعرچی - کانون آوا - سوم نوامبر2016

 

نامه مهرداد ساغرچی به خانم عاصمه جهانگیر نماینده ویژه سازمان ملل

با تبریک و ابراز خوشحالی از انتصاب شما به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر

حضور محترم خانم عاصمه جهانگیر نماینده ویژه
با عرض ادب اینجانب مهرداد ساغرچی از اسرا و افراد سابقا محصور در فرقه مجاهدین لازم دیدم که در ابتدای کار حساس شما چند نکته را جهت اطلاع شما برای هر چه روشن تر شدن مسیر بسیار پیچیده در جربان مسولیت جدید شما یادآوری کنم ،امیدوارم که بتواند کمک کننده باشد.اولا برای من روشن است که  شما درسرزمینی بوده اید که معنی جنگ و ویرانی های آنرا با گوشت و پوست خود لمس کرده اید واین به شما کمک میکند معنی جنگ داخلی و تخریب آنرا بخوبی بدانید.ایران کشوریست که بیش از سه دهه درگیر جنگ بوده که بخش اعظم آن چیزی بوده که خارج از ایران تحمیل شده است و این مساله بسیار رسیدگی به امور حقوق بشر را  پیچیده کرده است،برای نمونه اگر ما صحتبی از حقوق اولیه شهروندی میکنیم زمانی که تمامی بهانه های مربوط به اجرا نشدن این قوانین را از حکومتهای جهان نگیریم نمیتوانیم هیچ حکومتی را مجبور به اجرای این قوانین بکنیم.حال در باره ایران کشوری که از یک انقلاب و دگرگونی بنیادی در تمامی ساختارها گرفته و بلافاصله یک جنگ هشت ساله را که باعث پیچیده تر شدن مسائل داخلی ایران شد و درکنار این مسائل ترورها و جنگ داخلی اعلام شده توسط گروههای مسلحانه و درراس آنها فرقه تروریستی مجاهدین خلق با خونین کردن صحنه های خیابانهای ایران باعث سرکوب و بسته شدن فضای زندگی و تنفس سیاسی و اجتماعی ایران و همینطور با اصرار بر روش مبارزه مسلحانه امکان هرگونه روش سیاسی را از سایر گروههاسلب کردند.دوم اینکه بعد از سه دهه  جنگ و ترور که به زعم این فرقه بهترین روش بوده ،کماکان کمترین تغییری در مواضع این فرقه ایجاد نشده است،لذا پرداختن به اظهارات و موضع گیریهای این گروه کار شما نه تنها هموار نمیکند بلکه با دردسرهای بیشتر در مسیر مسئولیت شما باعث مخدوش شدن کار شما خواهد شد.نگاهی به پرونده چند دهه این فرقه به راحتی روشن میکند که فرقه مجاهدین بجز به منافع گروهی آنهم فقط در باره رهبران فرقه به چیز دیگری هرگز اهمیت نمیدهد.پروسه چندین ساله گروه در مسائل مختلف و ادعاهای گروه مبنی بر موقعیت های داخل ایران کاملا ساخته و پرداخته نویسنده های تخیلی فرقه مجاهدین میباشد.شما میتوانید به اظهارات این فرقه درباره مساله اتمی در ایران نگاهی بیندازید متوجه میشوید کاملا هماهنگ با قدرتهای منطقه یا همسایگان ایران که منافع مشترک با فرقه داشتند میبوده است.مسائل ترورها و بعدها منتقل کردن اعضا خودش به عراق یکی از اصلی ترین شاهد این مدعا بر اینکه این گروه هرگز مساله ای به نام حقوق بشر درایران نداشته است و هرآنچه مشکلش هست تنها مساله رسیدن به قدرت و منافع گروهی بوده است.سیاستهایی که در تبلیغات این گروه هست هرگز سمت و سوی صلح گرایانه نداشته است و هر نویسنده ای با نگاهی  به سایت مجاهدین میتواند موضع گیریهای این سازمان در درگیریهای منطقه ای در عراق و سوریه و یمن را مشاهده میکند و به وضوع همیشه به سوی قدرتهایی که احتمال پیروزی دارند و همواره هماهنگ با اظهارات جنگ طلبانه موافق هستند.
خانم رییس 
علت اصلی نگاشتن این نامه تجربه از عملکردهای سابق این فرقه درباره کمیسیون ویژه حقوق بشر است،که همواره سعی کردند تمرکز این کمیسیون را از مسئولیت های مهم و اصلی منحرف کنند،لذا تقاضا دارم ضمن بررسی دقیق این گروه و تبلیغات سنگین این گروه بخصوص به صدای کسانی که توانستند از دوزخ این فرقه بگریزیند گوش فرا دهید.جدا شده گان فرقه که همه گی سایه های سنگین نقض اولیه حقوق انسانی خودشان را دردرون فرقه در طی سالیان سال با تمام وجود لمس کرده اند میتوانند در هر جایی که لازم باشد حقایق درونی این فرقه را برای روشن شدن بیشتر مسیر کار شما بازگو کنند.بهترین سندهای زنده این افراد هستند و من هم شخصا حاضر هستم که با شما همکاری بکنم.امیدوارم که در مسیر مسولیت خودتان موفق باشید.
مهرداد ساغرچی ۲۴.۱۰.۲۰۱۶