نامه امیرموثقی به رئیس جمهور آلبانی

در حال حاضر متأسفانه این فرقه با واسطه قرار دادن خودش با شما و اعضاء از ار تباط مستقیم دیگران با نفرات داخل تشکیلاتش پیشگیری می کند. در حالیکه این نفرات را تحت سیطره خود گرفته و نقض آشکار حقوق بشر در پایگاههایشان انجام می دهند و افراد اجازه دسترسی به موبایل و اینترنت و رسانه ها ندارند و هر روز تحت برخورد روانگردانی هستند.

 

نامه امیرموثقی به رئیس جمهور آلبانی

سیدامیرموثقی - کانون آوا - 7 ژوئن 2017

جناب آقای متا رئیس جمهور محترم آلبانی با سلام و تقدیم احترام

اینجانب امیر موثقی ساکن کشور آلمان از جمله قربانیانی هستم که سالیان متمادی را در فرقه رجوی اسیر شده بودم و تجربه کردم.

ابتدا تبریکات صمیمانه خودم را به مناسبت انتخاب شما به ریاست جمهوری کشور آلبانی تقدیم می کنم. در رابطه با شرایط موجود فرقه رجوی در آلبانی و شناختی که من از این فرقه دارم وظیفه خودم دیدم این نامه را برای شما بنویسم .

فرقه تروریستی رجوی در خاک شما همواره با استفاده از فرصت های به وجود آمده با تمام قوا سعی میکند بصورتی پنهانی و در پوشش اهداف انساندوستانه و نزدیک شدن به شما بعنوان رئیس جمهور ابتدا جایگاه خود را محکم کند و بعد در قدمهای بعدی با توجه به ماهیت تروریستی و خشونت آمیزش دست به کارهای فرقه گرایانه و تروریستی بزند.

امروز که شدت جدا شدن اعضا از این فرقه از هر زمان دیگر بیشتر و بیشتر شده است با توجه به کمبود ها و از دست دادن امکانات کمپ اشرف و عراق  فرقه رجوی میخواهد که با نزدیک شدن به شما خودش را گسترش بدهد تا اینکه در برابر خواسته هایش سر فرود بیا ورید.

در حالیکه شما از نقشه های مزورانه آنها بی اطلاع هستید و آنها بصورتی تمام وقت و حرفه ای و انسانهای مغزشوئی شده که اغلب بیش از30 سال تحت برخورد و کنترل و مغ شوئی بوده اند به کارهای ماهیتی خودش یعنی خشونت و ترور بپردازد.

در حال حاضر متأسفانه این فرقه با واسطه قرار دادن خودش با شما و اعضاء از ار تباط مستقیم دیگران با نفرات داخل تشکیلاتش پیشگیری می کند. در حالیکه این نفرات را تحت سیطره خود گرفته و نقض آشکار حقوق بشر در پایگاههایشان انجام می دهند و افراد اجازه دسترسی به موبایل و اینترنت و رسانه ها ندارند و هر روز تحت برخورد روانگردانی هستند.

آنها از حقوق اولیه خود نظیر آزادی و حق انتخاب همسر و داشتن فرزند محرومند.

نکته قابل توجه اینجاست که رجوی همواره با شیادی منحصر به خودی که دارد بار مسئولیت را از دوش خود بر داشته و با غیبت طولانی و پنهان شدن، به گردن سومین همسر خودمریم رجوی انداخته است اما در اصل تمامی توطئه ها و نقشه ها در مغز این بیمار مجنون قدرت طراحی می گردد و مریم رجوی بارها گفته است که مجری بی چون و چرا برای اهداف شوهرش مسعود رجوی است.

جهت اطلاع شما همین خانم رجوی که اخیرا مدتی هم در کشور شما مشغول ادامه کارهای ضد بشری بر روی اعضای باقیمانده برای نگهداشتن بیشتر آنها در اسارت و بهره کشی از آنها و در صورت لزوم فدا کردنشان برای اهداف شوهرش بایستی بگویم که این خانم سابقه کیفری در فرانسه دارد و مدتی دستگیر و زندانی بوده است.

دستگیری خانم مریم رجوی و چند تن از همدستانش توسط پلیس فرانسه که طی آن میلیونها یورو پول نقد و سیستم های مانیپوله و پولشوئی از مقر رهبران شورای ملی مقاومت کشف و ضبط شد وبدلیل پولشویی تحت پیگرد قرار گرفتند.

من به نوبه خودم خواستم که این هشدار را به شما داده باشم که مراقب نزدیک شدن به صورتهای مختلف توسط این فرقه و عوامل دست نشانده اش باشید و من و بسیاری از دوستانم آماده هستیم تا در صورت تمایل شما اطلاعات دقیق تر و مستند در جهت شناخت شما از این فرقه در اختیارتان بگذاریم.

با تشکر از شما... امیر موثقی از آلمان