ش07112020

Last updateش, 11 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا نامه های کانون آوا جلسه مجاهدین در سنای امریکا – نامه اعتراضی کانون آوا به رئیس مجلس + ترجمه انگلیسی

جلسه مجاهدین در سنای امریکا – نامه اعتراضی کانون آوا به رئیس مجلس + ترجمه انگلیسی

بنا بر اطلاعات منتشرشده در اینترنت، سازمان تروریستی مجاهدین خلق  ((MKO,MEK, PMOI  در تلاش است  در روز چهارشنبه ششم ماه نوامبر2019 توسط یکی ازسازمانهای پوششی بنام سازمان جوامع ایرانیان آمریکا شعبه میسوری، جلسه ای تحت عنوان "ایران تروریسم و جنگ طلبی" در ساختمان Dirksen مجلس سنا اتاق شماره G50 برگزارکند.

 کانون آوا  - دوشنبه چهارم نوامبر 2019 - 13 آبان ماه 1398

جلسه مجاهدین در سنای امریکا – نامه اعتراضی کانون آوا به رئیس مجلس

با احترام عالیجناب  Chuck Grassley

ریاست محترم مجلس سنای امریکا

بنا بر اطلاعات منتشرشده در اینترنت، سازمان تروریستی مجاهدین خلق  ((MKO,MEK, PMOI  در تلاش است  در روز چهارشنبه ششم ماه نوامبر2019 توسط یکی ازسازمانهای پوششی بنام سازمان جوامع ایرانیان آمریکا شعبه میسوری، جلسه ای تحت عنوان "ایران تروریسم و جنگ طلبی" در ساختمان Dirksen مجلس سنا اتاق شماره G50 برگزارکند.

اکنون که پرچم مبارزه با تروریسم در دنیای امروز به عنوان کشوری که بیشترین ضربه را از تروریسم متحمل شده است بر عهده آمریکا نهاده شده است  انتظار این میرود که بیشترین حساسیت را نیز درباره فعالیت گروههای تروریستی بخصوص فعالیت در خاک این کشور داشته باشد.

به عنوان  یک تعهد اخلاقی و اطلاع از سوابق تروریستی این سازمان احتراما به اطلاع شما میرسانیم :

1- سازمان مجاهدین  که مشی مسلحانه و تروریستی را برای پیشبرد مقاصد سیاسی  خود برگزیده است، در دهه 70 میلادی  با ترور 6 مستشار آمریکایی با شعارهای اساسا ضد آمریکایی در صحنه سیاسی ایران ظاهر شد وتا هم اکنون که بشر وارد قرن 21شده است  هیچگاه بطور رسمی از روش تروریستی خود دوری نکرده و این نگرش در آرم رسمی این سازمان بوضوح با نمایش دادن یک تفنگ به نمایش گذاشته شده است وسر لوحه ارگان رسمی این سازمان نشریه مجاهد  نیز ازیک « سلاح » تشکیل شده است.

2- سازمان مجاهدین با اعمال خشونت طلبانه و تروریستی طی 40 سال گذشته وخصوصا  با  شلیک خمپاره در محل های عمومی وکشتن مردم عادی و همکاری اطلاعاتی با صدام حسین دیکتاتور سابق عراق عملا به عنوان سد ومانعی در برابر جنبش ازادیخواهانه مردم ایران بوده و از هیچ اعتبار و مشروعیت سیاسی در کشور متبوع خود برخوردار نیست .

3- سازمان مجاهدین هرگز یک نهاد سیاسی و دمکراتیک نبوده  ونیست و به عنوان یک روش در ژوئن 2003  دهها نمونه خودسوزی های هولناک تشکیلاتی  را در ملا عام و خیابان های اروپا سازماندهی کرده است  واز طرف دیگر مجاهدین اعضای ناراضی خودرا تحویل زندان های دیکتاتورسابق عراق  صدام حسین بخصوص« زندان ابوغریب »که شناخته شده برای کشورهای متمدن امروز  است داده  تا بطور مخفیانه  سر به نیست شده یا تحویل مقامات ایرانی گردند.

4-  کردکشی های سازمان مجاهدین در سال 1991 در شمال و سرکوب شیعیان درجنوب عراق نشان داد که سازمان مجاهدین طی سالهای حضور در عراق (از سال 1986 تا سقوط  صدام حسین)  به عنوان بخشی از گارد ریاست جمهوری صدام حسین عمل کرده است .

به این ترتیب تایید میکنید که سازمان مجاهدین بر اساس معیارها و شاخص های شناخته شده بین المللی هیچیک از مولفه های یک گروه دمکراتیک را دارا نمی باشد و سواستفاده از شرایط دمکراتیک کشورشما -آمریکا- به آنها کمک میکند که هر چه دیرتر در افکار عمومی دنیای امروز شناخته شوند و حضور خودشان در غرب و آمریکا را دلیلی بردمکرات بودن خود جلوه دهند .

به عنوان رئیس مجلس سنای آمریکا

- آیا اجازه به یک جریان ضد آمریکایی و اسلامی که تبلیغ سلاح را در آرم رسمی خودش در خیابان های واشیگتن انجام میدهد در جهت منافع ملی و مردم آمریکاست؟

- آیا این حرکات و فعالیت ها زمینه رشد تروریسم را در کشور شما بالا نمی برد؟

بنابراین از شما این درخواست مشخص را داریم که مانع از برگزاری این جلسه در محل ساختمان سنا شوید ومعتقدیم هر گونه تساهل  در برابر این جریان تروریستی عواقب وحشتناکی برای جامعه شما در بر خواهد داشت.

«کانون آوا » مستقر در آلمان به عنوان یک مرکز پژوهشی که اطلاعات و انتشارات کافی در اختیار دارد در صورت تمایل میتواند  شما را از اطلاعات بیشتری در باره سازمان مجاهدین وسوابق گذشته آن  بهره مند سازد.

با احترام   

مهندس علی اکبر راستگو 

مدیرکانون آوا - آلمان

چهارم نوامبر 2019

Open Letter 

Best regards B. Chuck Grassley

Honorable President of the US Senate

According to the information released on the Internet, the PMOI is trying to hold a meeting on Wednesday, the 6th of November 2019 in Missouri by a covert organization called the Organization of Iranian American Societies.
The meeting "Iran Terrorism and Warfare" takes place in the room G50 of „The Dirksen Senate“ building.

Now that the banner of counterterrorism in the world today is left to the United States as the country that has suffered the most from terrorism, it is expected to be most sensitive to the activities of terrorist groups, especially on the ground.

As a moral commitment and awareness of the terrorist background of this organization, we respectfully inform you:

  1. The Mojahedin Khalq Organization, which has adopted an armed and terrorist strategy to advance its political aims, appeared in Iran's political scene in the 1970s with the assassination of six US officials with fundamentally anti-American slogans and has never officially been adopted as a human being in the 21st century. The terrorist did not shrink from it and this attitude was clearly displayed in the official logo of the organization with a rifle. The Mujahideen Magazine's official organ was also a weapon.
  2. The Mojahedin Khalq Organization has been violent and terrorist over the past 40 years, particularly by firing mortars in public places, killing intelligence and collaborating with former Iraqi dictator Saddam Hussein as a barrier to the Iranian people's liberation movement and without credibility. There is no policy in their country.
  3. The MKO has never been a political and democratic entity and organized dozens of horrific self-immolation protests on public and European streets in June 2003. On the other hand, the Mujahideen have handed over their dissatisfied members to the former dictatorial prisons of Saddam Hussein. In particular, the Abu Ghraib prison, now known to civilized countries, has secretly killed its members or handed them over to the Iranian authorities.
  4. In 1991, The Mojahidin killed Kurds in the north and suppressed Shiites in the southern Iraq showed. This showed that the Mojahedin had acted as part of Saddam Hussein's presidential guard during his years in Iraq (from 1986 until the fall of Saddam Hussein).

According to the above criteria, you must recognize that the MKO, based on internationally recognized standards and criteria, has none of the components of a democratic group. By using the democratic conditions of your country - the United States of America - it will help them hide their true faces.

As the president of the Senate:

  • Is it permissible for an anti-American and Islamic movement, in the interests of the nation and the American people, to distribute weapons in its official logo on the streets of Washington?
  • Do these activities not increase the growth of terrorism in your country?

So we have a clear request to you to prevent this Senate session, and we believe that any tolerance of this terrorist wave will have terrible consequences for your community.

The German-based Avon Canon as a research center with sufficient information and publications can, if you wish, benefit from more information about the MKO and its past record.

Best regards 

AAWA-Association e.V

Ali Akbar Rastgou

Cologne- Germany

November 04, 2019

List U.S. citizens being murdered:

- Col. Lewis L. Hawkins           murdered:   02.06.73       Teheran

  1. F. Col. Paul Schaeffler murdered:   21.05.75        Teheran
  2. F. Col. Jack Turner       murdered:  21.05.75        Teheran

Donald G. Smith                      murdered:  28.08.76        Teheran

Robert R. Krongard                 murdered:  28.08.76        Teheran

William C. Cottrell                   murdered:  28.08.76        Teheran