پ01232020

Last updateپ, 23 ژانویه 2020 11am

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا مقالات واطلاعیه های کانون آوا حضورجنایتکارمژگان پارسایی درکشورآلبانی محکوم است

حضورجنایتکارمژگان پارسایی درکشورآلبانی محکوم است

من بعنوان یک جدا شده از فرقه رجوی افتخار میکنم که به رجوی و افکار پلیدش نه گفتم و از طرف رجوی مارک مزدور وزارت اطلاعات ایران را به من دادند ولی مثل خودش و مریم و مژگان پارسایی با دروغ و دغل به خودم و دورو برم خیانت و جنایت و مزدوری برای امریکا و اسرائیل را پیشه نکردم . امروز باید مژگان پارسایی به دادگاه عالی لاهه کشانده شود همچون مسعود و مریم رجوی و پاسخگوی جنایت هایشان علیه بشریت باشند و آزا دانه برای خودشان به زندگی نگینشان ادامه ندهند.


 سیدامیرموثقی - کانون آوا - 27 اوت 2015

حضورجنایتکارمژگان پارسایی درکشورآلبانی محکوم است

فرقه جنایتکار رجوی با پیشرفت روند مذاکرات هسته ای و با روی خوش نشان دادن دولت آمریکا و دولتهای اروپایی دست از پا دراز تر به سوراخ موش خود خزیده و انحلال کامل سازمان و ارتش پوشالی به اصطلاح آزادی بخش را در چشم انداز به وضوح دیده و شنیده است و درهمین راستا شروع کرده به خارج کردن پس مانده های به اصطلاح تشکیلاتی اش از لیبرتی. براستی چرا باید فرقه رجوی مژگان پارسایی را ازعراق خارج کند؟ آیا تشکیلات رجوی درعراق دیگر به این جنایتکار ضد بشرنیازی ندارد؟ آیا فرقه رجوی این مهره جانی که سالیان سال برای رجوی خط جنایت علیه بشریت را انجام میداد را دیگر بلااستفاده دیده و اورا روانه خارج کرده است؟. آیا او هم همچون بتول رجایی مبتلا به سرطان شده وبا مرگ دست و پنجه نرم میکند؟ براستی چراامروز تک به تک کسانی که من و امسال مرا به زیر مشت و لگد تف می کشاندند که چرا میخواهید از عراق به خارجه بروید و به رهبری خیانت کنید و به خون شهیدان پشت کنید و به انقلاب خواهرمریم خیانت کنید حالا یکی پس از دیگری بعد از به کشتن دادن این همه انسان بیگناه دارند ازعراق خارج می‌شوند.

همین زنک هرزه به نام مژگان پارسایی مگرکم آدم فرستاد از قرارگاه جلولا به ایران تحت عنوان تیم های راهگشایی و همه کشته شدند. این مژگان پارسایی همچون خود رجوی و مریم و مهوش سپهری ودیگرعناصر داعش صفت رجوی باید که جوابگوی جنایتها و خیانت هایشان باشند وهرگزنباید که آزادانه برای خودشان چرا گاه عوض کنند و بچرند.

من بعنوان یک جدا شده از فرقه رجوی افتخار میکنم که به رجوی و افکار پلیدش نه گفتم و از طرف رجوی مارک مزدور وزارت اطلاعات ایران را به من دادند ولی مثل خودش و مریم و مژگان پارسایی با دروغ و دغل به خودم و دورو برم خیانت و جنایت و مزدوری برای امریکا و اسرائیل را پیشه نکردم . امروز باید مژگان پار سایی به دادگاه عالی لاهه کشانده شود همچون مسعود و مریم رجوی و پاسخگوی جنایت هایشان علیه بشریت باشند و آزا دانه برای خودشان به زندگی نگینشان ادامه ندهند.

سید امیر موثقی

آلمان کلن