پ01232020

Last updateپ, 23 ژانویه 2020 11am

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا مقالات واطلاعیه های کانون آوا سالگرد پنجاه سال خیانت و مزدوری فرقه رجوی

سالگرد پنجاه سال خیانت و مزدوری فرقه رجوی

درپنجاه سال گذشته چه غلطی کردید و چه تاجی بر سر ملت ایران نهادید؟ از خیانت به اعضای مرکزیت گرفته تا همدست شدن با ساواک شاه و تا همکاری با دولت عراق در جنگ هشت ساله وتامزدوری برای اسرائیل و آمریکا وامروزدر سالگرد تخلیه کامل اشرف و به خاک و خون کشیده شدن دها نفرکه فکر میکردند دارند از تو حفاظت میکردند واز شرف و حیثیت نداشته توومریم قجر.


سیدامیرموثقی - کانون آوا - دوم سپتامبر 2015

 

سالگرد پنجاه سال خیانت و مزدوری فرقه رجوی 

امروزه فرقه بی سرو دنباله رجوی خودش را برای پنجاهمین سالگرد خیانت و مزدوری آماده می‌کند تا شاید بتواند کمی مرهم برزخمهای عمیق ایدئولوژیک تشکیلاتی اش بگذارد. براستی باید از این فرقه سئوال کرد چطور و با چه رویی میخواهید کارنامه پنجاه سال شکست و خیانت و مزدوری خودتان را به قول خودتان به خلق قهرمان و در زنجیر ارائه دهید؟

سئوال از رجوی خائن و کفن پوسیده!  

درپنجاه سال گذشته چه غلطی کردید و چه تاجی بر سر ملت ایران نهادید؟ از خیانت به اعضای مرکزیت گرفته تا همدست شدن با ساواک شاه و تا همکاری با دولت عراق در جنگ هشت ساله وتامزدوری برای اسرائیل و آمریکا وامروزدر سالگرد تخلیه کامل اشرف و به خاک و خون کشیده شدن دها نفرکه فکر میکردند دارند از تو حفاظت میکردند واز شرف و حیثیت نداشته توومریم قجر.

براستی با چه رویی میخواهید در پنجاهمین سالگرد فرقه به خلق قهرمان بیلان دهید؟ چرا و به چه دلیل همه کادرها و مسئولین فرقه را از عراق خارج کردید اما بیگناهان و پابرهنه ها را در عراق تبدیل به گوشت دم توپ کردید برای خودتان؟ چرا و به چه دلیل از فرقه های آدمکش و جنایتکاری همچون داعش درعراق و سوریه حمایت و پشتیبانی میکنید و با آنها بر سر یک میزمی نشینید؟

 ای وای بر شما از خود و خدا بی خبران. امروز که خودتان را برای سالگرد فرقه آماده میکنید حداقل شهامت داشته باشید اندازه سرسوزن از خیانتها و جنایتهایتان به خلقی که سنگ شان را به سینه تان می‌زنید برایش بیلان دهید. امروز که رجوی گور به گورشده و مرده و مریم صاحب تاج و تخت شده همه ارزشهای انقلابی فرقه تبدیل شده به چرندیاتی که این زنک قجری می بافت و رنگ و لاب مزدوری هم دیگر بلکل تغییرکرده است. امروز دیگر بنیانگذاران جایگاهی ندارند. امروز دیگر خود مسعود هم جایی ندارد. فقط مریم قجرهست که در پنجاهمین سالگرد شکست و خیانت و مزدوری یکه تازمیدان مبارزه شده است و اوهم با توافق هسته ای ایران و5+1 بورشد و خفقاق مطلق چون بدجوری به شکمش روغن خرمالیده بود که عدو شود سبب خیر برای خودش و فرقه اش .

سید امیر موثقی

آلمان کلن