حمله موشکی به اردوگاه لیبرتی قویآ محکوم است

رجوی ها می دانند که خروج افراد ازعراق برایشان سودی ندارد که هیچ بلکه مشکل ساز هم هست، اولآ اکثریت اعضای باقیمانده درعراق پیر و از کار افتاده و بیمار هستند و برای سازمان هیچگونه استفاده ای در خارج از عراق ندارند، دوم اینکه هزینه کردن روی این افراد و انتقال آنان به اروپا برای رجوی هم خرج کلان است هم دردسر، چرا که به محض ورود به اروپا تعدادی از این افراد جان بر لب از تشکیلات جدا میشوند و دست به افشاگری های گسترده خواهند زد،چیزی که به مزاج رجوی خوش نمی اید، سوم و مهمتر از همه اینکه خروج افراد از عراق به معنی تخته شدن دکان تبلیغاتی سازمان در خارج از کشور می باشد...


 

ادوارد ترمادو - کانون آوا - دوشنبه دوم نوامبر 2015

 

حمله موشکی به اردوگاه لیبرتی قویآ محکوم است

خبر هولناک کشته شدن تعدادی در کمپ لیبرتی تن و جان انسان را به لرزه می اندازد، چه کسی پاسخگوی این جنایت هولناک است و اگر کسی هم پاسخگو باشد مگر این دوستان به زندگی باز می گردند؟

حمله موشکی به اردوگاه لیبرتی از سوی هر کس و هر گروه یا جریانی که باشد از نظر وجدان انسانی محکوم است و ارگانهای بین المللی بایستی سریعآ برای توقف چنین حملات انسان ستیزانه وارد عمل شوند تا فاجعه ای اینچنین بار دگر رخ ندهد و تسهیلات خروج فوری آنان را به کشوری امن سرعت بخشند.

اما اولین پاسخگو به اقدامات مشابه طبعآ رهبران فرقه مجاهدین می باشند که خود در ساعت سین فرار را برقرار ترجیح داده و در کشور امن فرانسه جاخوش کردند، مجاهدین پس از سرنگون شدن صدام این امکان را داشتند که تمامی پرسنل خود را از عراق خارج کنند اما از همان زمان بنا را بر ماندن درعراق گذاشته و گمان می کردند که تا ابد نیروهای امریکائی درعراق باقی خواهند ماند، و در این فکر و خیال بودند که ممکن است ارتش امریکا به ایران حمله کند و اینبار مجاهدین  خدمات خود را به ارتش امریکا تقدیم کنند.

پس از خروج نیروهای امریکا ازعراق حملات مرگبار به اردوگاه اشرف شروع شد و تا کنون هم ادامه دارد، از همان زمان هر حمله ای که صورت گرفته توسط جداشدگان از سازمان به هر شکلی محکوم شده، و از همان ابتدا هم تمامی ما یک صدا به سران کر سازمان هشدار داه ایم که عراق کشور امنی نیست و سران سازمان بایستی نیروی خود را از عراق خارج کند، گفتیم که به جای خرج های کلان و باج دادن به پیر وپاتالهای از کار افتاده امریکائی برای خروج افراد از عراق هزینه کنید، اما رهبران خوش گذران سازمان مانند همیشه هر لوش و لجنی را که لایق خودشان بود نثار ما کردند و به هر شکل ممکن سنگ ندازی کردند تا مانع خروج آنان شوند، براستی چرا رجوی ها مایل به خارج کردن افراد خود از عراق نیستند؟

رجوی ها می دانند که خروج افراد ازعراق برایشان سودی ندارد که هیچ بلکه مشکل ساز هم هست، اولآ اکثریت اعضای باقیمانده درعراق پیر و از کار افتاده و بیمار هستند و برای سازمان هیچگونه استفاده ای در خارج از عراق ندارند، دوم اینکه هزینه کردن روی این افراد و انتقال آنان به اروپا برای رجوی هم خرج کلان است هم دردسر، چرا که به محض ورود به اروپا تعدادی از این افراد جان بر لب از تشکیلات جدا میشوند و دست به افشاگری های گسترده خواهند زد،چیزی که به مزاج رجوی خوش نمی اید، سوم و مهمتر از همه اینکه خروج افراد از عراق به معنی تخته شدن دکان تبلیغاتی سازمان در خارج از کشور می باشد چرا که با کشته افراد درعراق سلزمان دست به مانور تبلیغاتی در سطح جهان میزند و با همین بهانه موفق میشود توسط هواداران خود دست به تجمع زده و مظلوم نمائی کند، سران سازمان می دانند که اگر همین کشته ها و داستان لیبرتی نباشد هیچ بهانه ای برای فراخوان به هوداران خود ندارند،

امروز مسعود رجوی که از ترس جانش در مکانی امن پنهان شده سر از لای برف بر آورده و نوید دوباره مرگ به افراد گرفتار در اردوگاه لیبرتی می دهد، درست مثل اینکه در لانه خود کز کرده و منتظر چنین روزهائی است تا دهان خود را باز کند و با چند کلمه بلغور تعداد دیگری را برای حملات بعدی تشویق به مرگ نماید، رجوی بار دیگر در پیام خود بدون شرم خاتواده هائی  که برای دیدار فرزندان خود در مقابل اردوگاه لیبرتی به انتظار نشته اند را مزدور وزارت اظلاعات خوانده در صورتی که در زمانی که بر سر قدرت بود در تمامی نشیتهای خود هزاران درود به همین پدران و مادرانی می فرستاد که امروز آنان را مزدور خطاب می کند، و ادعا می کرد که تمام اعضای خانواده شما نیروی داخل کشور ما هستند، بایستی از وی پرسید چه شد که نیروی داخل کشور از نظر شما مزدوروزارت اطلاعا ت شدند؟    

پیام مسعود رجوی اینبار به شکل مضحک و بی سر وته می ماند و گوئی افراد گرفتار در لیبرتی را به تمسخر گرفته بود، رجوی در پیام خود نفرات موجود در لیبرتی را به موجوداتی تشبیه کرده که گوئی فاقد اندیشه هستند و گوئی اگر خط و خطوط رهبر فراری نباشد آنان نمیفهمند که بایستی در شرایط حملات در سنگر بمانند با در اتاق خود باشند، یا نمی بینند که سنگرهایشان آب گرفته یا نه، رجوی در پیام خود دست پیش را گرفته و اعلام می کند که حالا جدا شدگان خواهند گفت که خودشان خودشان را می کشند یا به کشتن می دهند،رجوی گمان کرده که با این ترفند می تواند مانع موضع گیری جدا شدگان از سازمانش باشد، اما نمی داند که جدا شدگان و منتقدین فرقه قرون وسطائی مجاهدین تا آنجا که در توان دارند در هر جا و در هر شرایطی دست از افشاگری و موضع گیری برنخوهند داشت تا آنجائی که سران سازمان را در یک ددگاه بین لمللی به چالش بکشند.

حمله و هجوم به لیبرتی از سوی هر کس و هر جریانی که باشد از نظر ما محکوم است و سازمانهای حقوق بشری وبین المللی بایشتی با تمام توان خود برای خروج فوری افراد حاضر در اردوگاه لیبرتی اقدام نمایند و لازمه این کار تحت فشار قرار دادن سران خوشگذران سازمان است تا به جای خرج های میلیونی در خارج و راه اندزی شوهای مسخره در پاریس هزینه خروج افراد خود را بپذیرد.