پرونده ای بسته شد، اماپرونده اصلی همچنان بازاست

ناگفته نماند که برای وادار کردن ایران به شرایطی که امریکا خواهان آن است هیلاری کلینتئن در آخرین روز خروجش از وزارت امور خارجه امریکا درست در ۲۸سپتامبر ۲۰۱۲ سازمان را از لیست تروریستی خارج کرد 

ادواردترمادو - کانون آوا - جمعه 19 سپتامبر 2014

دادگاهی در فرانسه روز سه شنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۴ پرونده یازده ساله مجاهدین را مخدومه اعلام کرد، پرونده ای که به دلایل مختلف و جرائم گوناگون مانند پولشوئی، تحریک اعضای سازمان و وادار کردن تعدادی به خودسوزی در شهر های اروپا، طراحی برای عملیات تروریستی ووو باز شده بود و منجر به دستگیری مریم رجوی و یکصد و شصت و چهار تن از کادرهای سازمان در همان در روز ۱۷ژوئن ٢٠٠٣گشته و از آن پس مجاهدین برای خروج از این پرونده جنائی بیکار نبوده و با خرج های میلیونی و البته در خفا همکاری با  سرویس های امنییتی غربتلاش نموده اند تا راهی برای خروج ازاین بن بست بیابند.

اما واقعیت چیز دیگری است، برای همه روشن است که برخورد با جریان مجاهدین بیش از سه دهه است که تبدیل به تاکتیک کشورهای غربی برای مقابله با سیاست های حکومت ایران شده، خصوصآ پس از مذاکرات موضوع هسته ای که کشورهای غربی تلاش کرده اند تا برای مقابله با حکومت ایران و در اصل امتیازگیری از ایران به  مجاهدین میدان داده تا بتوانند ایران را وادار به تسلیم نمایند، در همین راستا هم مجاهدین در جریان آشوب های سوریه و عراق حمایت از مزدوران داعشی را چه در سوریه و چه در عراق با نام انفلابیون سوری و عراقی برای غربی ها به عنوان خوشرقصی انتخلب نموده و به اجرا گذاشتند، در دنیای سیاسی اینگونه بازی ها همیشه بوده و هست و خواهد بود.

ناگفته نماند که برای وادار کردن ایران به شرایطی که امریکا خواهان آن است هیلاری کلینتئن در آخرین روز خروجش از وزارت امور خارجه امریکا درست در ۲۸سپتامبر ۲۰۱۲ سازمان را از لیست تروریستی خارج کرد و با این اقدام در صددآن بود تا پیغامی به ایران داده باشد اما واکنش ایران بر خلاف انتظار امریکا بود، چرا که اتحادیه اروپا هم همین تاکتیک را در ژانویه ۲۰۰۹بکار گرفته بود که نتیجه ای برای هیچکدامشان در بر نداشت، البته خروج از لیست تروریستی امریکا تنها به مجیزگوئی های مجاهدین پایان داد که ادعا داشتند اگر در لیست نبودیم چه کارها که می کردیم اما خروج از لیست برایشان بک آبروریزی بیش نبود چون همانگونه که سخنگوی کاخ سفید پس از خارج کردن نام سازمان از لیست سیاه اعلام کرد مجاهدین در بازی سیاسی ایران هیچ نقشی ندارند.

امروز اما در شرایطی که ایران وارد مذاکرات جدی برای حل موضوع هسته ای شده و چون چنته امریکا و متحدانش هم تقریبآ در برابر ایران به دلیل اوضاع خراب منطقه خالی است پرونده ای را مختومه اعلام می کنند که خودشان خوب می دانند تمام اتهامات درون آن واقعی است، اگر واقعی نبود در سال 2003 پلیس فرانسه به آن شکلی که وارد عمل شد و خانم رجوی را دستبندزده همراه با یکصدوشصت و چهار نفر بازداشت کرد وارد نمی شد و به شیوه اداری برای بازپرسی با ارسال نامه رسمی که روال معمول می باشد از ایشان دعوت می کردنند تا بدون سر و صدا مسئله روشن شود، اما شدت عمل پلیس فرانسه در آن زمان خود گویای واقعی بودن پرونده می باشد منتها امروز برای اینکه به ایران فشار سیاسی وارد کنند آخرین تیر در ترکش خود را با مختومه اعلام کردن پرونده شلیک کردند که این شلیک هم کما مثل سابق به هیچ هدفی اصابت نخواهد کرد، بسته شدن پرونده معروف به  ۱۷ژوئن چیز مهمی نیست اما مهم باز بودن پرونده اعمال مجاهدین در برابر دادگاه مردم شریف ایران است که تا ابد باز خواهد ماند و بایستی پاسخگوی تمام جنایت ها و خیانت های خود باشند.