تبریک کانون آوا به مناسبت عید تولد حضرت مسیح

کانون آوا میلاد حضرت عیسی مسیح پیامبر صلح و آزادی و سمبل عطوفت و مهربانی را را به عموم مسیحیان جهان بویژه ایرانیان مسیحی تبریک می گوید

کانون آوا ـ پنچشنبه 24 دسامبر 2015

کانون آوا میلاد حضرت عیسی مسیح پیامبر صلح و آزادی و سمبل عطوفت و مهربانی را را به عموم مسیحیان جهان بویژه ایرانیان مسیحی تبریک می گوید.

 

*  تصویر  بالا اثر جاودانه ای از مینیاتورهای  استاد حسین بهزاد است که در آن سه شاهزاده خردمند ایرانی در ششمین روز تولد حضرت مسیح به خدمت مریم مقدس رسیدند.در حال حاضر اسنخوان های این سه شاهزاده ایرانی در کلیسای اصلی شهر کلن در آلمان به عنوان نمادی مقدس نگهداری می شود.