تبریک کانون آوا به مناسبت سال جدید میلادی

کانون آوا فرا رسیدن سال نوی میلادی را به همگی و به ویژه به مراجعه کنندگان محترم به سایت کانون آوا  را تبریک میگوید و برای تمامی دوستان آرزوی سال پرباری را دارد

کانون آوا ـ پنچشنبه 31 دسامبر 2015

کانون آوا فرا رسیدن سال نوی میلادی را به همگی و به ویژه به مراجعه کنندگان محترم به  سایت کانون آوا   را تبریک میگوید و برای تمامی دوستان آرزوی سال پرباری را دارد .