ی01192020

Last updateش, 18 ژانویه 2020 10am

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا مقالات واطلاعیه های کانون آوا کشتارغیرنظامیان ومردم کوچه بازارتوسط تروریستهای وحشی محکوم است

کشتارغیرنظامیان ومردم کوچه بازارتوسط تروریستهای وحشی محکوم است

کانون آوا ضمن محکوم کردن این جنایت و سایر وقایع تروریستی هفته های اخیر یاد آوری میکند که تنها راه نابودی این جریان همانا دست در دست دادن تمامی ملتها بدون هیچ استثنایی است، هیچ دولت و جریان وابسته به دولتی نباید به هیچ عنوان حضور چنین سازمانها و گروههایی با تفکر خشونت و اعتقاد به مبارزه مسلحانه در هیچ کجای جهان به رسمیت بشناسد.


 مهردادساغرچی - کانون آوا - 16 ژانویه 2016

 کشتارغیرنظامیان ومردم کوچه بازارتوسط تروریستهای وحشی محکوم است

باز هم تروریستها جنایتی دیگر به کارنامه سراسر ننگین خودشان اضافه کردند.این بار در ترکیه در میان توریستها و مردم کوچه بازار دچار جنایتی جدید شدند، ما جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین به خوبی با این طرز تفکر قرون وسطایی و آشنایی داریم.

ما خود از قربانیان این طرز تفکر هستیم و میدانیم چنین کسانی هرگز بویی از انسانیت نبرده اند. هیچ وسیله ای برای قانع کردن آنها وجود ندارد. دراین مهم تنها و تنها با یک جواب و آن  هم نه بزرگ به خشونت و جنگ و مسلح شدن است که میتواند جلو این تفکر را بگیرد.

کانون آوا ضمن محکوم کردن این جنایت و سایر وقایع تروریستی هفته های اخیر یاد آوری میکند که تنها راه نابودی این جریان همانا دست در دست دادن تمامی ملتها بدون هیچ استثنایی است، هیچ دولت و جریان وابسته به دولتی نباید به هیچ عنوان حضور چنین سازمانها و گروههایی با تفکر خشونت و اعتقاد به مبارزه مسلحانه در هیچ کجای جهان به رسمیت بشناسد.

بزرگترین خطر دنیای متمدن همانا تروریسم و خشونت است که در کشور سوریه و عراق به اوج خود رسیده است. امروز باید همه با یک نه بزرگ به تمام جریانات کوچک و بزرگ و همینطور هر سازمان و گروهی که چنین پیشینه ای دارد نشان دهند که عزم جزم دارند که این تفکرات تروریستی را به زباله دان تاریخ بسپارند. این در تقدیر جهان متمدن است،

جهان امروز نه داعش و نه القاعده و نه الشباب و نه مجاهدین خلق  و هیچکدام از این نوع سازمانها وگروهها را نمیپذیرد و این را باید با صدای بلند گفت که دوران شما تمام شده است.

کانون آوا

مهرداد ساغرچی