تحولات اخیر سوریه و سوز و گدازهای آشکار و پنهان سازمان مجاهدین

بهر حال سازمانی که خود را مسلمان و شیعه میداند از کشته شدن مردمان بیگناه در یمن توسط نیروههای ائتلاف برهبری عربستان حمایت میکند و در عین حال مدعیست که دلسوز ملت سوریه است.جنایات عربستان در یمن به حدی بود و هست که بارها باعث اعتراض شدید سازمانها،شخصیتها و حتی سازمان ملل و کشورهای غربی من الجمله امریکا شد.اما دریغ از یک جو شرف و آزادگی در این فرقه،که در این مدت حتی یکبار هم از کشته شدن مردمان بی گناه در بازار یا مراسم عروسی و یا کودکان یمنی هنگام بازی،توسط عربستان ابراز یک تأسف خشک و خالی هم نکردند.


 

وبلاگ نادرکشتکار - 31 مارچ 2016

تحولات اخیر سوریه و سوز و گدازهای آشکار و پنهان سازمان مجاهدین

در طی تنها شش ماه حضور مستقیم نظامی دولت روسیه در سوریه شاهد تحولات مهمی در استیلا و قدرت گرفتن ارتش و نظامیان وفادار به دولت بشار اسد بودیم.اوج این  تحول را میتوان در باز پس گیری شهر تاریخی و در عین حال استراتژیک پالمیرا از گروه تروریستی داعش دانست.
این پیروزی که با حمایت هوایی روسیه همراه بود دارای چنان اهمیتی بود که حتی امریکاییها نیز حرفی و موضعی  جز اظهار رضایت و خشنودی نمیتوانستند داشته باشند.به گفته بسیاری از تحلیلگران نظامی این پیروزی میتواند بتدریج به باز پس گیری شهر استراتژیک و مهم  دیرالزور بیانجامد.در صورتی که ارتش و نظامیان وفادلر به دولت بتوانند شهر دیرالزور را ،که جزء سه شهراصلی گروه تروریستی داعش محسوب میشود "موصل،رقه،دیرالزور"  پس بگیرند،میتوانند ارتباط  نیروهای داعش در عراق و سوریه با یکدگررا بطور جدی مختل کنند.
بی شک حمایت نظامی روسیه از دولت بشار اسد به مذاق کشورهای غربی و بخصوص کشورهای عربی متحد با دولت وهابی عربستان و ترکیه خوش نیامده و پیروزیهای اخیر دولت سوریه زنگ خطری جدی برای کشورهای عضو ائتلاف به رهبری عربستان محسوب میشود.هر چه دایره این پیروزیها بیشتر گسترش یابد،باعث افزایش قدرت  وموضع بالاتر دولت سوریه در چانه زنی های مذاکرات صلح آتی با نیروهای تحت حمایت ائتلاف خواهد شد.دولت اسد با این پیروزی میتواند خود را به عنوان جدی ترین دشمن داعش نزد افکار عمومی جهان و دولتها معرفی کند و از این طریق دولت بشار اسد میتواند ادعای دروغین کشورهای عضوائتلاف من الجمله عربستان،قطر و ترکیه در مبارزه با افراط گرایی و تروریسمی را که خودشان از بانیان و شکل دهندگان اصلی بوجود آمدن آن بوده اند، نظیر داعش  و سایر گروههای تروریستی و افراطی در کشوهای سوریه و عراق  را به چالش بکشد. 
اما در این میان سازمان مجاهدین که برهبری رجوی کارش بعد از چند دهه به آنجا رسیده که برای ادامه حیات خویش به هر خس و خاشاکی چنگ میاندازد و حاضر است با دامن و بی دامن خود را در آغوش هر خیانتی بیاندازد،چیزی جز ضجه کردن و تکرار مواضع کشورهایی چون عربستان و تبلیغ در جهت منافع این دولت نمیماند،آنهم برای خوش رقصی و گرفتن کمکهای مالی و غیره از این دولت و متحدین آن.
نگاهی گذرا بر سایتهای این فرقه وسوزو گدازشان از حضور نظامی روسیه در سوریه و یا نوشتن مقالاتی با مضمون اینکه روسیه از اینطرق قصد فروش و به نمایش گذاشتن تسلیحات نظامی خود را دارد،همه وهمه نشانگر بغض و حرصی است که مجاهدین در حال حاضر از قدرت گیری دولت بشار اسد به کمک روسیه در مقابل نیروها وگروههای تروریستی مثل داعش دارد و آنرا بدلیل حضور نظامی روسیه میدانند از همین رو نیز به همراه عربستان ، ترکیه و قطر به ضجه و تهمت زدن به روسیه روی آورده اند.
اما علیرغم همه این خوشرقصی ها بسیار بعید و غیر منطقی بنظر میرسد ، عربستان و کشورهایی نظیر آن که نه تنها با دولت ایران بلکه با تفکر شیعه و مردم کشورمان دشمنی عمیقی نیز دارند،جز جاسوسی و یا خوش رقصی بهای بیشتری به فرقه رجوی بدهند.بنظر من از نظر عربستان عمر مفید ان گروه در خیانت و مزدوری به اتمام رسیده و ارزش سرمایه گذاری ،مثل سرمایه گذاری که صدام حسین برای آنها کرد را دیگر ندارند.
آنها مزدوران پا به سن گذاشته ای هستند که تنها استفاده مفیدشان برای کشورههایی نظیر عربستان و یا اسراییل و قطر ماکزیمم در حد خوشرقصی است.حتی احتمال استفاده از آنها برای جاسوسی نیز در مرز پایینی قرار دارد.
 مسئولیت وضع فعلی سازمان تنها به عهده مسعود رجوی و کسانیست که او را در جهت رسیدن به قدرت سرکوب مطلق و پاکسازی مخالفین داخلیش طی این سالیان یاری کردند.میوه این رهبری امروز،رسیدن به مقام خیانت و مزدوری است .
بهر حال سازمانی که خود را مسلمان و شیعه میداند از کشته شدن مردمان بیگناه در یمن توسط نیروههای ائتلاف برهبری عربستان حمایت میکند و در عین حال مدعیست که دلسوز ملت سوریه است.جنایات عربستان در یمن به حدی بود و هست که بارها باعث اعتراض شدید سازمانها،شخصیتها و حتی سازمان ملل و کشورهای غربی من الجمله امریکا شد.اما دریغ از یک جو شرف و آزادگی در این فرقه،که در این مدت حتی یکبار هم از کشته شدن مردمان بی گناه در بازار یا مراسم عروسی و یا کودکان یمنی هنگام بازی،توسط عربستان ابراز یک تأسف خشک و خالی هم نکردند.
این مقامیست که بعد از سالیان به مدد و رهبری رجوی و باندش نصیب سازمان باصطلاح مجاهدین شده است.
نادر کشتکار
آلمان 31/3/2016