د05252020

Last updateی, 24 می 2020 10am

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا مقالات واطلاعیه های کانون آوا مریم رجوی کشتار در سوریه را انقلاب مردم سوریه می داند

مریم رجوی کشتار در سوریه را انقلاب مردم سوریه می داند

البته که مریم رجوی خود خوب می داند که چه می گوید،یعنی اگر خونریزی و کشتار و آوارگی و تخریب کشور باستانی سوریه را انقلاب مردم سوریه می نامد منظورش این است که مجاهدین برای به قدرت رسیدن در ایران آماده هستند تا ایران را تبدیل به تلی از خاک کنند، مردم ایران را مانند سوری ها آواره کنند و برای چند صباحی حکومت خفت بار در درون ایران حمام خون راه بیندازند..


.

 

 وبلاگ ادوارد ترمادو04.06.2016

مریم رجوی کشتار در سوریه را انقلاب مردم سوریه می داند

امروزه همه دنیا از آنچه در سوریه گذشته و می گذرد اطلاع دارند، سوریه کشوری تاریخی که در طول پنج سال جنگ توسط مشتی افراطی مزدور فاسد که از سوی امریکا و متحدانش در منطقه مانند سعودی و تلاویو حمایت می شوند تبدل به تلی از خاک و خاکستر گشته و با تحمل بیش از 250000 کشته و میلیون ها آواره از کشوری زیبا و تاریخی تبدیل به جولانگاهی برای آدم کشان حرفه ای شده، در این راستا قدرت های خارجی هم با شعار پایان دادن به جنگ و کشتار تنها به فکر منفعت خود بوده و برایشان مردم سوریه مهم نیست، درست مانند درگیری های امروزی در مرز ارمنستان و آذربایجان که اکنون باز هم در حال شعله ور شدن است و در این میان روسها برای منافع کثیف خود از طرفی برای پایان دادن به جنگ میان ارمنستان و اذربایجان میانجیگری می کنند و از طرفی هم به هر دو طرف درگیر سلاح می فروشند.اما در جریان سوریه مجاهدین رجوی چونان قاشق شکسته ای که کارامدی در دنیای سیاسی ندارد و به گوشه ای از زباله دان پرت شده اند،برای نجات خود از همان زباله دان و البته با دریافت پول از سعودی از آدمکشان در سوریه حمایت کرده و برای مردم سوریه اشک تمساح می ریزد و بدون اینکه کمی در گفتار خود تآمل کند آشوب و کشتار در سوریه را انقلاب مردم سوریه می نامند.اگر کمی در موضوع جنگ داخلی سوریه عمیق شویم متوجه میشویم که در این جنگ داخلی خونبار مردم سوریه هیچ نقشی ندارند، نقش مردم در این میان نقش کشته ها و آوارگان است،این یعنی اینکه هر گروهی برای به قدرت رسیدن خود در سوریه تلاش دارد تا بیشتر خون بریزد و در وسط تمامی گروه های مسلح مردم سوریه هستند که متحمل تلفات می شوند، پس در می یابیم که انقلابی در کار نیست و صحنه ای هم که از حضور مردم سوریه برای انقلاب به تصویر بکشد وجود ندارد.مجاهدین هر از گاهی عده ای از پناهندگان و آوارگان سوریه را با حقه بازی و دوز و کلک در پاریس جمع می کنند و مریم رجوی برای اینکه سازمان خود را از ایزولاسیون خارج کند برای مردم سوریه اشک تمساح می ریزد و با عکس گرفتن با بچه های کوچک پناهنده سوری تلاش می کند تا چهره دیکتاتوری خود و همسر خود و سازمانش را مردمی جا بزند،البته چیزی که در این میان عاید این آوارگان می شود یک وعده غذای خوب است که بایستی گفت خوب ثواب دارد.اگر با چشم باز به مجاهدین و تاکتیک های لو رفته آنان بنگریم متوجه می شویم که مجاهدین نیز برای ریسدن به هدف خود از هیچگونه کشتار و خونریزی و حتی دادن اطلاعات کشور به دشمن شرمی نداشته و ندارند، این را در گذشته با همکاری با صدام ثابت کرده اند، یعنی اینکه از مجاهدینی که سربازان ایرانی را در مرز ایران عراق می کشتند و به اسارت می بردند و اطلاعات منطقه را به دشمن می دادند باید قبول کنیم که دلشان به حال مردم سوریه می سوزد؟ عجبا….در این اواخر باز هم مجاهدین همین کار را انجام داده اند عده ای از پناهجویان سوری را جمع کرده و مریم رجوی هم در میان آنان جنگ و کشتار در سوریه را انقلاب مردم سوریه نامیده است،البته که مریم رجوی خود خوب می داند که چه می گوید،یعنی اگر خونریزی و کشتار و آوارگی و تخریب کشور باستانی سوریه را انقلاب مردم سوریه می نامد منظورش این است که مجاهدین برای به قدرت رسیدن در ایران آماده هستند تا ایران را تبدیل به تلی از خاک کنند، مردم ایران را مانند سوری ها آواره کنند و برای چند صباحی حکومت خفت بار در درون ایران حمام خون راه بیندازند، البته از ابتدای انقلاب ایران در سال 1357 مجاهدین همین عقیده را داشتند و برای رسیده به هدف خود که همانا حکومت بود دست به ترور و کشتار و بمب گذاری در درون ایران زدند، البته این دور از انتظار نیست، تروریست باید از تروریست حمایت کند، کبوتر با کبوتر باز با باز.اما گویا مجاهدین هنوز پس از چهار دهه مردم ایران را به درستی نشناخته اند، باید به آنان گفت: بدانید و بدانید که شما از نظر مردم ایران منفور هستید و از نظر مردم ایران خاری در چشم ایران و ایرانی و باز از نظر مردم ایران طرد شده.

Hinterla