فرقه ترو ریستی رجوی ستون پنجم دولت سعودی و داعش سوریه

براستی چرا فرقه ترو ریستی رجوی اینهمه دم از رزمندگان سوری میزند چرا و به چه دلیل ساعتها برنامه سیمای خودشان را به این امر اختصاص داده اند.چرا و به چه دلیل ازاین امکان برای آگاهی هرچه بیشتر به قول خودشان خلق قهرمان استفاده نمی کنند . چرا و به چه دلیل مریم رجوی رسما از دو لت آل سعود و داعش سوریه حمایت و پشتیبانی میکند.بله بنظر من تا جیبشان را دولتهای مخالف حکومت ایران در منطقه پر از دلار امریکایی نکنند هرگز تا به این حد سنگ به سینه برای داعش سوریه نمی زنند

سید امیر موثقی ـ کانون آوا ـ چهارشنبه 11 مای 2016

فرقه ترو ریستی رجوی ستون پنجم دولت سعودی و داعش سوریه

فرقه ترو ریستی رجوی از زمانیکه پا به عراق گذاشت در زمان جنگ ایران،توسط صدام حسین پشتیبانی و حمایت شد تا برای دولت عراق که در جنگ سخت با حکومت ایران بود ، جیره و مواجبی خوب دریافت کند و اطلاعات نیروها و مناطق جنگی و آرایش نظامی نیروهای ایران را به دولت عراق برساند و ارتش عراق در عملیات ها موفق شود علیه ایران.

  از آن زمان تا به امروز فرقه رجوی به مزدوری و خیانت همواره متوسل شده است و امروز هم همانند گذشته برای ال سعود و داعش خوش خدمتی میکند. بله ما ها و سالها است که حکومت سوریه در جنگی سخت با داعش داخلی اش همچون فرقه رجوی چنگ در چنگ است و بلند گوی تبلیغاتی این داعش خوناشام، فرقه رجوی و سیمای به اصطلاح آزادی او شده است. بله همانطوری که همگان میدانند هر برنامه ماه واره ای که برای پخش حاضر میشود تا پخش شود بر روی یکی از ماهواره های موجود هزاران دلار هزینه دارد حال که ماشین جنگی رجوی به گل نشسته و نیروهای آن وا رفته و سر خورده و اسیر در کمپ لیبر تی شذه اند و دستگاه تبلیغاتی رجوی حرفی، سخنی برای نشخوار کردن ندارد و از طرفی هم رجوی خود گور به گور شده و مریم هم زیاد توان تولید حرف و حدیث و سخن های پوشال را ندارد همچون مسعود لعنتی بلاجبار باید که از خون خواران و خون ریزان حمایت و پشتیبانی کنند که داعش سوریه نام دارد .

به راستی چرا فرقه ترو ریستی رجوی اینهمه دم از رزمندگان سوری میزند چرا و به چه دلیل ساعتها برنامه سیمای خودشان را به این امر اختصاص داده اند . چرا و به چه دلیل ازاین امکان برای آگاهی هرچه بیشتر به قول خودشان خلق قهرمان استفاده نمی کنند . چرا و به چه دلیل مریم رجوی رسما از دولت آل سعود و داعش سوریه حمایت و پشتیبانی میکند. بله بنظر من تا جیبشان را دولتهای مخالف حکومت ایران در منطقه پر از دلار امریکایی نکنند هرگز تا به این حد سنگ به سینه برای داعش سوریه نمی زنند. کسانی که همچون خود فرقه رجوی از آدم کشتن و خون و خون ریزی ابایی ندارند و همواره برای بدست آوردن جاه و مقام دست به هر رذیلتی میزنند. بله رجوی باید نان خور اربابانی باشد همچون ال سعود که به زنان و دختران و پیران ایرانی رحم نیمکند و آنها را دسته دسته در مراسم های حج به بهانه های مختلف می کشد . بله رجوی یک هرزه سیاسی هست که برای خودش و بقای عمر سیاسیش دست به هر دیوزگی سیاسی میزند و کاسه لیس هر کس و نا کسی در عرصه سیاست میشود . بله در آخر باید به فرقه رجوی بگویم به راستی که بحث انحلال سازمان مجاهدین و ارتش به اصطلاح آزادی که خود سر کرده مزدور و وطن فروش تشکیلات یه زبان آورد بسیار بسیار جدی و واقعی بود که امروز نتیجه اش را داریم به چشم میبینیم کاسه لیسی  اسرائیل و سعودی و داعش سوریه و حمایت از آدم کشان و جنایت کارانی که رحم به بشریت ندارند همچون خود شمایان .

سید امیر موثقی

آلمان کلن

منبع: وبلاگ امیر موثقی