آکسیون اعتراضی در مرکز شهر کلن علیه فرقه رجوی

در این آکسیون که ساعتها ادامه داشت صدها نسخه از بروشورهای افشاگرانه به زبان آلمانی و انگلیسی در اختیار علاقمندان و شهروندان آلمانی قرار گرفت تا آنها چشمهایشان را باز کنند و نسبت به یک فرقه مافیائی سازمانیافته بی تفاوت نباشند.براستی ایکاش زمانی که هر یک از ما در دام این فرقه گرفتار و زندگی و احساسات خود را یکی پس از دیگری در سرآب آزادی از دست دادیم کسی بود تا ما را هوشیار می کرد

انجمن زنان ـ آلمان - یکشنبه 15 ماه مه 2016

آکسیون اعتراضی در مرکز شهر کلن علیه فرقه رجوی

روز گذشته شنبه چهاردهم ماه می شخصیتهای منتقد فرقه رجوی در حمایت از حق مسلم دیدار خانواده ها و هشدار به جامعه بشری گردهم آئی و تظاهرات داشتند این گردهمائی به مدت دو ساعت در مرکز شهر کلن در مقابل کلیسای مشهور دم، برگزار شد، شخصیتهای حقوق بشری خانم حمیرا محمد نژاد، آقای علی جهانی- آقای نادر کشتکار- آقای داوود باقر وند و آقای امیر موثقی-آقای مهدی خوشحال- آقای عبدالکریم ابراهیمی- خانم زهرا معینی و خانم بتول سلطانی با شرکت فعالشان دفاع از آزادیهای اولیه افراد عضو فرقه رجوی را که توسط سیستم تشکیلاتی رجوی سالهاست تحت روانگردانی قرار گرفته اند را خواستار شدند.

.

https://youtu.be/x4brIaz7UcI

برای مشاهده فیلم اکسیون اعتراضی جداشدگان علیه فرقه رجوی روی تصویر کلیک نمایید

در این آکسیون که ساعتها ادامه داشت صدها نسخه از بروشورهای افشاگرانه به زبان آلمانی و انگلیسی در اختیار علاقمندان و شهروندان آلمانی قرار گرفت تا آنها چشمهایشان را باز کنند و نسبت به یک فرقه مافیائی سازمانیافته بی تفاوت نباشند.

براستی ایکاش زمانی که هر یک از ما در دام این فرقه گرفتار و زندگی و احساسات خود را یکی پس از دیگری در سرآب آزادی از دست دادیم کسی بود تا ما را هوشیار می کرد.

این تظاهرات مورد توجه و استقبال بی نظیر مردم و شهروندان قرار گرفت.

همچنین در صحبت کوتاهی هر یک از این شخصیتها انگیزه حضورشان را بیان کردند. نوار ویدئوی این صحبتها با کلیک بر روی هر یک از عکسها قابل دسترسی است.

 

 demo koln 02

demo koln 06

demo koln 07

demo koln 09

demo koln 10