جنایت تروریستی دربغداد وداکا واستانبول محکوم است

من از طرف خودم و همه کسانی که خودشان قربانی گروههایی این چنینی با ایدوئولوژیهای مخوف و سیاه مثل سازمان مجاهدین بوده ایم به تمام بازماندگان این قربانیان تسلیت میگویم و همینطور میدانم این زخمهای عمیق به سادگی برای یک کشور و خانواده قابل التیام نیست و آرزو میکنم هر چه زودتر پایان این جنایت ها راببینیم. 


 

 

جنایت تروریستی دربغداد و داکا واستانبول محکوم است

 

مهرداد ساغرچی - کانون آوا – 4 جولای 2016

 

بار دیگر شاهد جنایتهای خونین و ناجوانمردانه بر علیه جان مردمان بی گناه کوچه و بازار و خیابان هستیم. بشریت از این جنایتها احساس شرم میکند. اعمالی که هرگز نمیتوان برای آن توجیهی آورد، در هر آیین و اعتقادی این چنین اعمالی محکوم است و این همه قساوت و سنگ دلی را نمیتوان توجیهی آورد مگر اینکه بگوییم یک ایدوئولوژی وحشتناک و بی پایه که بر اساس مغزها و روانهای بیمار پیاده میشود و تصور میکنند که بهترین تفکر و ایده های بشری را دارند و هر کس که مثل آنان فکر نمیکند محکوم به فنا و نیستی است و نتیجه آن میشود که بدون هیچ ترسی و بدون هیچ محدودیت اخلاقی و انسانی دست به کثیف ترین جنایات میزنند. من از طرف خودم و همه کسانی که خودشان قربانی گروههایی این چنینی با ایدوئولوژیهای مخوف و سیاه مثل سازمان مجاهدین بوده ایم به تمام بازماندگان این قربانیان تسلیت میگویم و همینطور میدانم این زخمهای عمیق به سادگی برای یک کشور و خانواده قابل التیام نیست و آرزو میکنم هر چه زودتر پایان این جنایت ها راببینیم. گروهایی سیاهی امثال داعش و طالبان خیال میکردند میتوانند مردم را به زانو در آورند و هر روز در هر جای این کره خاکی دست به جنایتی خونین میزنند، اما باید بدانند هر حرکت تروریستی جهان متمدن را با هم متحدتر خواهد کرد که آنها را ریشه کن کنند، نباید از نظر دور داشت که بسیاری از این گروهها زمانی شکل گرفتند که جامعه بین الملل تهدیدهای بالقوه این گروهها را در نظر نمیگرفتند و رشدهای عنکبوتی آنها را از چشم دور میکردند، حال دیگر باید هر گروه و سازمانی که وجود دارد که امکان دارد به این سمت برود و یا اینکه هر پیشینه ای ایدوئولوژیک دارد که میتواند برای اعمال نظرش از خشونت استفاده باید کاملا در زیر ذره بین باشد در این راستا نباید سازمان مجاهدین که هم در عراق حضور دارد و برای خروج نیروهایشان چند سال است که کارشکنی میکنند که شاید بتوانند از شرایط بهم ریخته در عراق استفاده ای ببرند وهمینطور با حضورشان در اروپا و فرانسه کماکان تبلیغ خشونت میکنند و شعارشان همانا سلاح و نبرد مسلحانه است و در این راستا از هیچ ترفندی برای پیش برد اهدافشان فروگذار نکرده و نخواهندکرد، و افراد جدا شده و یا بهتر بگویم اسرای سابق این فرقه به خوبی در هزاران نوشته و پیام این تهدید را به جامعه جهانی اعلام کرده اند وباز هم ادامه خواهند داد تا لااقل به مسولیت خودشان را عمل کرده باشند.

مهرداد ساغرچی ، آلمان