چ02192020

Last updateچ, 19 فوریه 2020 11am

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا مقالات واطلاعیه های کانون آوا مسعود رجوی مُرد

مسعود رجوی مُرد

مسعودرجوی با مرگش متاسفانه اسرار یکی از مخوف ترین فرقه های تروریستی عصررا باخود بگورمی برد. وی می بایست زنده می ماند و در دادگاهی عادلانه محاکمه می شد و به هزاران سوال داغدیدگان از این فرقه تروریستی جواب می داد. مسعود رجوی طبق اظهار بسیاری از جداشدگان وصیت کرده بود که بعداز مرگش افراد جداشده از این سازمان درهرکجا که هستند باید بقتل برسند. وی زندانهای اروپا را برای اعضای قاتل جداشدگان به هتل تشبیه کرده بود


 کانون آوا - 10 جولای 2016

مسعود رجوی مُرد

یکی از سخنرانان مراسم مجاهدین درپاریس اعلام کرد: مسعودرجوی مُرده است.

تُرکی الفیصل رئیس سابق سازمان امنیت عربستان سعودی در مراسم سالیانه فرقه مجاهدین خلق در پاریس در روز شنبه 19 تیر 1395/ 9 جولای 2016 با حضور مریم رجوی و خطاب به او، با نام بردن از مسعود رجوی رهبر این سازمان دو بار از مسعود رجوی با عنوان "مرحوم" یاد کرد. مریم رجوی هیچ واکنشی به این عبارات ترکی فیصل نشان نداد.

 لینک به ویدیو کلیپ سخنان ترکی فیصل در یوتیوب:

https://www.youtube.com/watch?v=k2g54-cpXv0&feature=youtu.be

 لینک به فایل صوتی سخنان ترکی فیصل:

بخشی از گفته‌های منتشرشده از سوی ترکی فیصل به زبان عربی(0:15)

 سخنگوی سازمان مجاهدین - شاهدین قبادی - در واکنش به گفته‌های ترکی فیصل در مورد مسعود رجوی بشیوه مجاهدین از اساس منکرقضیه شد ودر ایمیلی به رادیوفردااعلام کرد که از گفته‌های روز شنبه ترکی فیصل، شاهزاده سعودی، در تجمع پاریس، در مورد مسعود رجوی، سوءتعبیر و نتیجه‌گری نادرست شده است.

البته این اولین بارنیست که مجاهدین ماست را سیاه جلوه می دهند ولی ایندفعه آش خیلی شوراست.

مسعودرجوی با مرگش متاسفانه اسرار یکی از مخوف ترین فرقه های تروریستی عصررا باخود بگورمی برد. وی می بایست زنده می ماند و در دادگاهی عادلانه محاکمه می شد و به هزاران سوال داغدیدگان از این فرقه تروریستی جواب می داد. 

مسعود رجوی طبق اظهار بسیاری از جداشدگان وصیت کرده بود که بعداز مرگش افراد جداشده از این سازمان درهرکجا که هستند باید بقتل برسند. وی زندانهای اروپا را برای اعضای قاتل جداشدگان به هتل تشبیه کرده بود