پ02202020

Last updateپ, 20 فوریه 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا مقالات واطلاعیه های کانون آوا درود بر تمامی خانواده هایی که برای آزادی عزیزانشان قیام کردند

درود بر تمامی خانواده هایی که برای آزادی عزیزانشان قیام کردند

بله رجوی به گفته ترکی الفیصل ملعون شد و مریم هم گفته اورا تائید کردو حالا نوبت تخلیه اجباری و نا خواسته کمپ لیبر تی شده است که رجوی هرگز از این موضوع خوشش نیامده است و خودش را به هر دری میکوبد تا این نیروها از خاک عراق خارج نشوند و پایگاه خودش را به خیال خودش در عراق حفظ کند  اما دوران دوران آچمز شدن رجوی صفتان هست و دوران دوران روشن شدن حقیقت ها ی نا آشکار که رجوی سالیان سال آنها را برای خود توشه و سرمایه کرده بود 


 

وبلاگ امیرموثقی - 9 آگوست 2016

درودبر تمامی پدران و مادران و خواهران و برادرانی که برای آزادی عزیزانشان قیام کردند

درودبر تمامی پدران و مادران و خواهران و برادرانی که برای آزادی عزیزانشان قیام کردند و به کمپ اسیران رجوی خودشان را رسانده اند و برای آزادی جگر گوشه هایشان هر رنج و مشقتی را با توجه به شرایط نا به سامان کشور عراق به جان خریدند  .

بله امروز حضور گسترده خانواده های زندانیان کمپ لیبر تی باعث شده تا رجوی دست و پای خودش را گم کند و به تصمیم دولت عراق و دولت ایران که در هماهنگی کامل و با یک اتفاق نظر سیاسی دیپلماسی هماهنگ شده برای خروج بی قید و شرط این اسیران از کمپ لیبر تی در خاک عراق اتخاذ شده است لاجرم اول مثل همیشه با خارج کردن تعداد 300 نفر در چند روز گذشته تعدادی از مزدوران و جنایتکا ران را با نامهای مختلف تحت عنوان نیرو های معمولی از عراق به آلبانی فرستاده اند و در لابلای این جنایت کاران باز تعدادی را قربانی کرده اند تا چهره این مزدوران جیره خوار رجوی صفت را پاک و معصوم جلوه دهند . 

 بله امروز دیگر زمان زمان کوتاهی هست برای اینکه رجوی بتواند جلو خروج نیرو ها را از کمپ لیبر تی بگیرد و باید که همه نیروهای پس مانده از رجوی در عراق خاک این کشور را ترک کنند حالا دو راه برای خرج این نیرو ها باقی مانده است یا باید که به کشور دیگری بروند و یا اینکه به آغوش خانواده های خود بر گردند و زندگی جدیدی را شروع کنند .   

بله رجوی به گفته ترکی الفیصل ملعون شد و مریم هم گفته اورا تائید کردو حالا نوبت تخلیه اجباری و نا خواسته کمپ لیبر تی شده است که رجوی هرگز از این موضوع خوشش نیامده است و خودش را به هر دری میکوبد تا این نیروها از خاک عراق خارج نشوند و پایگاه خودش را به خیال خودش در عراق حفظ کند  اما دوران دوران آچمز شدن رجوی صفتان هست و دوران دوران روشن شدن حقیقت ها ی نا آشکار که رجوی سالیان سال آنها را برای خود توشه و سرمایه کرده بود . 

بله کسانی همچون عباس داوری و معصومه ملک محمدی و فرشته شجاع و دیگر جنایت کارانی که به فرمان رجوی از هیچ جنایتی بر علیه نیرو های اسیر شده در خاک عراق توسط رجوی خائن کوتاهی نکرده و همواره خودشان را جزو سرسپرده های تشکیلات برای جلوگیری از ریزشهای نیرویی میپنداشتند . 

 بله من به عنوان یک فرد جدا شده از تشکیلات رجوی به دو لت آلبانی و دیگر دولتهایی که به این قبیل مزدوران پناه میدهد هشدار میدهم که مواظب باشند که مبا دا اینها همچون موریانه زیر ساخت های کشورشان را خراب کنند و آلودگی های فرقه ای را از بدترین نوع موجودش را وارد خاک آنها کنند 

سید امیر موثقی آلمان کلن