ش07112020

Last updateپ, 09 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا مقالات واطلاعیه های کانون آوا آه و ناله فرقه رجوی ازدست دانشجویان در آذر ماه 1395

آه و ناله فرقه رجوی ازدست دانشجویان در آذر ماه 1395

بله باید به رجوی گفت که دیگر جنبش بی سر و ابتر جایی ندارددر میان توده ها که بخواهید خودتان را به آن بچسبانید و از خونهای به زمین ریخته شده برای خود آبرو و حیثیت دست و پا کنید امروز نیرو های آگاه و مبارز در داخل و خارج از ایران به خوبی با خلق و خوی شما یان آشنا هستند و هر گز گول حرفهای پوشال شما را نخواهند خورد .


وبلاگ امیرموثقی - 12 دسامبر 2016

آه و ناله فرقه رجوی ازدست دانشجویان در آذر ماه 1395

آه و نا له فرقه ترو ریستی رجوی از دست دانشجویان و گرو ه های فعال سیاسی در داخل کشور  در آذر ماه 1395  . 

بله فرقه ترو ریستی رجوی بازهم همچون گذشته ابلهانه تر و دست از پا درازتر با خفت و خواری آذر ماه 1395 را پشت سر میگذارد و تیم ها و واحد ها و دسته های عملیاتی یکی پس از دیگری دست از پا دراز تر به لانه های خود میخزند. 

بله مسعود رجوی که هرساله با پیغام و پسغام های مکرر و با فرامین پوشالی که برای خود تهیه و تدارک میدید و چند نفری را در گوشه و کنار بیابانها به گماشتگی میگرفت تا عکس ها و برو شور های خودش و مریم را پخش کنند و بعد عربده سر دهد امسال حتی یکی از جنبش های داخل کشور هم به میدان نیامد  تا شاید رجوی بتواند برای خود توشه ای و یا بیمه نامه ای  دست و پاند و چند صباحی را با آن بگذراند . 

بله باید به رجوی گفت که دیگر جنبش بی سر و ابتر جایی ندارددر میان توده ها که بخواهید خودتان را به آن بچسبانید و از خونهای به زمین ریخته شده برای خود آبرو و حیثیت دست و پا کنید امروز نیرو های آگاه و مبارز در داخل و خارج از ایران به خوبی با خلق و خوی شما یان آشنا هستند و هر گز گول حرفهای پوشال شما را نخواهند خورد .

آقا و خانم رجوی اگر فکر میکنید که با وعده و وعید های پو شالی میتوانید خط سیاسی  خود را به پیش ببرید باید بگویم که سخت در اشتباه هستید.چون دوران برای فرقه شما به سر امده است و هیچ گروه و حزبی  و حتی یک نفر هم دیگر تن به حرفهای پوشال شما نخواهند داد

من به عنوان یک فرد جدا شده از فرقه ترو ریستی رجوی در انتهای آذر ماه 1395 به مسعود و مریم رجوی میگویم که همواره با دروغ و کلک و فتنه خواستید که به خواسته های پوشال خود برسید اما دوران عوض شده است و دیگر هیچ فرد و گروه و جنبشی حتی برای لحظه ای هم که شده نه شما را میپذیرد و نه شما را بعنوان یک جنبش سیاسی قبول میکند و نه سر سوزنی ا رزش دارید برای دنیای امروز .

n Zeit zu Zeit eine Werbeanzeige sehen.