پرچم دار داعش سوریه در سال 2016 به مقام اول رسید

 باید به فرقه رجوی گفت رزمندگان سوری هم به زودی تعیین تکلیف خواهند شد و بعد دولت بشار اسد هم با آرای مردم سوریه دولت جدیدی را پایه گذاری خواهد کرد و باز باید دید که شما از بخت بر گشته ها به دنبال کدام نیروی داعشی خواهید رفت که سر در آخور آن فرو ببرید و نشخوار کنید .


 

وبلاگ سید امیر موثقی - سه شنبه سوم ژانویه 2017

پرچم دار داعش سوریه در سال 2016 به مقام اول رسید

فرقه تروریستی رجوی در سال 2016 بدلیل حمایت از داعش سوریه مقام اول را در جهان بدست آورد    

فرقه تروریستی رجوی در سال 2016 مقام اول را در جهان به دست آورد بدلیل اینکه بخش زیادی از بودجه سالیانه که اسرائیل و امریکا در اختیارش قرار میدهند را برای حفظ و تبلیغات داعش سوریه به کار گرفت که بخیال خودش بر علیه دولت بشار اسد و حکومت ایران این تبلیغات را به راه انداخته باشد. بله در سال گذشته کمتر برنامه ای از فرقه ترو ریستی رجوی را مشاهده میکردید که بحث رزمندگان سوری و جنگ سوریه را در سیمای فرقه ای موضوع اصلی نباشد . بله به راستی چرا فرقه رجوی خودش را به داعش سوریه چسبانده است و چرا و به چه دلیل از داعش سوریه بنام رزمندگان آزادی نام میبرد. چرا و به چه دلیل تمام برنامه های سیمای فرقه حول این موضوع تهیه و تنظیم می شود. امروز فرقه تروریستی رجوی به همه جهانیان اثبات کرده است که پرچم دار و حمایت کننده پرو پا قرص تروریست و تروریست پروری می باشد و سر سوزنی حامی زحمت کشان و محرومان نیست و نبوده است . 

اگر بطور کلی بخواهیم به خط سیاسی فرقه ترو ریستی رجوی در چند سال گذشته بپردازیم فقط به یک چیز میرسیم و آنهم حمایت  از گروه های تروریستی و سرویس دادن به این گروه ها که به اصطلاح در ته خط رژیم ایران را مسئول این کشتار ها و برنامه ریزیها میداند . 

براستی چرا فرقه ترو ریستی رجوی با داعش سوریه در فرانسه دست حمایت داد و چرا امروز خودش را در زیر ننگهای دولت مردان عربستان انداخته است و چرا و به چه دلیل باید که خبر مرگ رجوی را مسئولین دولت عربستان در فرانسه در نیمه سال 2016 به رسانه های خارجی اعلام کنند. چرا رجوی بعد از شنیدن این خبر مرگش خودش موضع گیری نکرد . چرا وبه چه دلیل مریم رجوی بعد از آن گردهمایی سراسیمه خودش را به صحنه نکشاند تا این خبر را ماست مالی کند .

بله اینها همه یک خط سیاسی میباشد که از طرف اسرائیل و امریکا برای این فرقه تهیه و تنظیم شده است تابتوانند همچون زمان حکومت صدام مجددا از این دستمال یکبار مصرف استفاده کنند برای اینکه به دولت ایران بگویند که اگر به خواسته های ما تن ندهی ما هم در صحنه سیاسی مجددا فرقه رجوی را متشکل تر از قبل در برابرت قرار خواهیم داد. بله رجوی در صحنه سیاسی مرد و مریم قجر جایگزینش شد از طرف امریکا و اسرائیل و عربستان و فرقه ترو ریستی رجوی پرچم دار داعش سوریه شد به دلیل اینکه نیرو های سپاه پاسداران ایران و نیرو های مردمی که برای کمک به دولت بشار اسد  آمده اند و مانع از سرنگون شدن این دولت شده اند و مریم قجر از این بابت بسیار نا راحت و افسرده خاطر شده که به هر دری میکوبد برای رسیدن به خواسته هایش با سرکوب شدید مواجه می شود .

بله باید به فرقه رجوی گفت رزمندگان سوری هم به زودی تعیین تکلیف خواهند شد و بعد دولت بشار اسد هم با آرای مردم سوریه دولت جدیدی را پایه گذاری خواهد کرد و باز باید دید که شما از بخت بر گشته ها به دنبال کدام نیروی داعشی خواهید رفت که سر در آخور آن فرو ببرید و نشخوار کنید .

سید امیر موثقی سه شنبه سوم ژانویه 2017