ش07112020

Last updateش, 11 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا مقالات واطلاعیه های کانون آوا پارس کردنهای فرقه تروریستی رجوی درآمریکاوارو پا

پارس کردنهای فرقه تروریستی رجوی درآمریکاوارو پا

فرقه رجوی ملتمسانه به دست و پای لابی های خود در امریکا افتاده تا هرچه توان دارند به کار بگیرند و با رئیس دولت جدید امریکا ملاقاتی را ترتیب دهند بله در این ملاقات که کمتر از نیم ساعت هم به طول نکشید فقط خواسته  نمایندگان فرقه رجوی از رئیس جمهور امریکا ترامپ این بود که هرچه توان دارد به حکومت ایران فشار بیاورد تحریم ها را خیلی جدی تر از قبل به ایران و ملت ایران تحمیل کنند و از طرف دیگر تمامی کارهای دولت اوباما را نا دیده بگیرد و محدو دیتهای فرقه ترو ریستی رجوی را از بین .ببرد تا این فرقه بتواند هرچه بیشتر اهداف ترو ریستی خودش را دنبال کند 


وبلاگ امیرموثقی - شنبه چهارم فوریه 2017

پارس کردنهای فرقه تروریستی رجوی درآمریکاواروپا

در هفته های گذشته که رئیس جمهور امریکا مقام خود را به دست گرفت پارس کردنهای فرقه ترو ریستی رجوی شروع شد

پارس کردنهای فرقه ترو ریستی رجوی در امریکا و ارو پا مجدا شرو ع شد با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید امریکا و دستمال به دستی لابی های این فرقه که توانستند ملاقاتی حضوری با ترامپ را برای چند کاسه لیس کاخ سفید که از طرف مریم قجر مامور شده بودند را به حضور بپذیرد و در رابطه با وعده ووعید هایی که دولت بوش به فرقه رجوی داده بود گفتگو کنند. اما غافل از اینکه این رئیس جمهور کاراکترش با بوش خیلی فرق میکند .

بله در هفته های گذشته  نخست وزیر آلبانی به تهران احضار شد و با او در رابطه با حضور فر قه تروریستی رجوی بحث و گفتگو کردند و از او تعهد گرفتند که فرقه رجوی هرگز نباید در کشور آلبانی دست به فعالیتهای تروریستی و فرقه ای بزند و نباید مریم قجر در آن کشور گردهمایی به راه بیاندازد.

فرقه رجوی ملتمسانه به دست و پای لابی های خود در امریکا افتاد تا هرچه توان دارند به کار بگیرند و با رئیس دولت جدید امریکا ملاقاتی را ترتیب دهند بله در این ملاقات که کمتر از نیم ساعت به  طول هم نکشید فقط خواسته  نمایندگان فرقه رجوی از رئیس جمهور امریکا ترامپ این بود که هرچه توان دارد به حکومت ایران فشار بیاورد تحریم ها را خیلی جدی تر از قبل به ایران و ملت ایران تحمیل کنند و از طرف دیگر تمامی کارهای دولت اوباما را نا دیده بگیرد و محدو دیتهای فرقه ترو ریستی رجوی را از بین .ببرد تا این فرقه بتواند هرچه بیشتر اهداف ترو ریستی خودش را دنبال کند 

بله رجوی که امروزه اعلام مرگش از طرف دولت سعودی اعلام شد نیروهای وا رفته اش به دست و پای ترامپ افتا ده اند تا شاید عدو شود سبب خیر برایشان اما غافل از اینکه این فرقه هیچ جایگاهی در میان دو لتها و ملتها ندارد و همواره در نزد مردم ایران و حتی خانواده های زندا نیان سیاسی و اسیرانی که در خود فرقه رجوی هستد جزو منفورترینها هستند  و امروزه فرقه رجوی خودش را زیر چتر امریکا و البته به خیال خام خودش اماده میکند برای یک خیز بزرگ اما پرش های بوزینه وار هیچگاه اثر بخش نبوده و همواره از این شاخه به آن شاخه بوده است . یعنی یکروز پریدن تو بغل صدام و با مخ به زمین خوردن و از طرف دیگر پریدن تو بغل اسرائیل  و از طرف دیگر پریدن تو بغل عربستان و امروز هم مجددا پریدن تو بغل امریکا و به خیال باطل خود شاید که راه چاره ای برای به قدرت رسیدن پیدا کنند 

اما من به این فرقه میگویم تا زمانی که ملت نخواهند این حکومت پا بر جا خواهد بو د و این شما سفله گان هستید که باید هر روز از روز دیگر سرافکنده تر سر به جای پای خود بگذا رید و دست از پا دراز تر به لانه های خود بر گردید .

سید امیر موثقی

آلمان کلن

Advertisements

Einige deiner Besucher werden an dieser Stelle von Zeit zu Zeit eine Werbeanzeige sehen.
Du kannst diese Werbeanzeigen vollständig ausblenden, indem du ein Upgrade auf einen unserer kostenpflichtigen Tarife vornimmst.