س07072020

Last updateس, 07 جولای 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا مقالات واطلاعیه های کانون آوا باز گشایی پرونده خیانت و جنایت ارتش به اصطلاح آزادی بخش

باز گشایی پرونده خیانت و جنایت ارتش به اصطلاح آزادی بخش

در عملیات چهل چراغ که در سی خرداد 1367 انجام شد خودم در صحنه دیدم که چگونه زنها وارد شدند و چگونه از آنها بصورت نمایشی فیلم و عکس و رپورتاژ تهیه و تنظیم کردند و چقدر فرمالیته زنان را وارد کردند و سریع از صحنه خارج کردند و به پشت صحنه بردند . بله رجوی هیچگاه واقعیت های دوران مبارزه را بیان نکرد و همواره دروغ و دغل و خیانت را بر ای خود توشه کرد تا سر انجام در داخل عراق مدفون شد...  


 

وبلاگ امیرموثقی - 28 مارس 2017 

باز گشایی  پرونده خیانت و جنایت ارتش به اصطلاح آزادی بخش

بازگشایی پرونده خیانت و جنایت ارتش به اصطلاح آزادی بخش  فرقه رجوی در روزهای گذشته توسط فرقه در سیمای به اصطلاح آزادی 

بله در روزهای گذشته فرقه ترو ریستی رجوی در برنامه ای شروع به باز گشایی پرونده ارتش به اصطلاح آزادی بخش کرد و چگونگی تاسیس این ارتش ضد خلقی و ضد میهنی و یا به عبارتی بهتر ارتش خصوصی صدام 

بله همانطوری که همگان کما بیش در جریان هستند ارتش ضد خلقی رجوی بعد از توافق نامه ای که رجوی با دولت عراق امضا کرد در خاک عراق تشکیل شد و فرقه رجوی گروه های پار تیزانی و تیم های مخفی در داخل کشور خودش را جمع و جور کرد و به یک گروه متشکل و تمام و کمال مزدور صدام حسین در سال 1366 تبدیل کرد و با امکاناتی که دولت صدام در آن زمان در اختیارش قرار داد خودش را به شکل یک ارتش نو پا در آورد ودر همان زمان چندین رشته عملیات در داخل خاک ایران انجام داد با کمک نیرو های ارتش عراق  بله دقیقا با پشتیبانی و حمایت دولت عراق به دلیل اینکه خودشان هنوز به آن درجه از کیفیت و کاردانی نظامی نرسیده بودنند که بتوانند مستقل عمل کنند . 

بله اولین عملیات این فرقه عملیات آفتاب بود که به اصطلاح خودشان همه طراحی و تدارکات و پشتیبانی صحنه را بر عهده داشتند  اما کاملا صدوهشتاد درجه عکس این واقعه بود که فرقه رجوی آنرا به نمایش گذاشته است بله تمامی عملیات هایی راکه فرقه رجوی از داخل خاک عراق انجام میداد با حضور صد در صد نیرو های عراقی بوده و اگر آنها اجازه نمیدادند نیر و های فرقه رجوی حق عبور از میادین مین و مرز را نداشتند .

بله عملیات آفتاب با هما هنگی نیرو های عراقی انجام شد و زمانی که عملیاتها  انجام میشد تمامی کار های پشتیبانی صحنه بر  عهده نیرو های عراقی بود به خصوص آتش تهیه و آتش پشتیبان برای حرکت نیرو های پیاده و سواره تما ما توسط ارتش عراق در پشت صحنه تدارک دیده شده بود . یعنی اول نیرو های عراقی خوب آتشباری سنگین توپخانه و خمپاره و سایر سلاح های کشتار جمعی را به کار میگرفتند و بعد که خوب نیرو های ایرانی را کشته و زخمی میکردند و از پای در می آوردند و آرایش نظامی شان را به هم میریختند نیرو های فرقه رجوی با کمک نیرو های بعثی وارد صحنه می شدند و به پاک سازی صحنه عملیات می پر داختند .

 به خوبی به یاد دارم که فرقه رجوی در این عملیات ها چطور از  حضور زنان سوء استفاده میکرد که خودم شاهد یکی از این صحنه ها بودم در عملیات آفتاب برای اولین بار زنان را وارد صحنه کرده بودند که من در آن عملیات نبودم ولی تعداد بسیاری میگفتند که زمانی که عملیات تمام شده بود و غنائم جمع آوری شده بود  و منطقه کا ملا تحت حفاظت نیرو های عراقی و فرقه ای بود وارد صحنه کردند و چند عکس و فیلم و غیره را از آنها تهیه کردند و وبعد به نمایش گذاشتند برایم زیاد واقعی نبود این داستان تا اینکه خودم به چشم دیدم .   

بله در عملیات چهل چراغ که در سی خرداد 1367 انجام شد خودم در صحنه دیدم که چگونه زنها وارد شدند و چگونه از آنها بصورت نمایشی فیلم و عکس و رپورتاژ تهیه و تنظیم کردند و چقدر فرمالیته زنان را وارد کردند و سریع از صحنه خارج کردند و به پشت صحنه بردند . بله رجوی هیچگاه واقعیت های دوران مبارزه را بیان نکرد و همواره دروغ و دغل و خیانت را بر ای خود توشه کرد تا سر انجام در داخل عراق مدفون شد و امروز پس مانده هایش دو باره در آلبانی سر از تخم بیرون آورده اند و فریاد مریم مهر تابان میبریمش به تهران را سر میدهند. 

 به راستی چرا رجوی سکوت را اختیار کرده و چرا نمی خواهد شکست خفت بارش را قبول کند و چرا هنوز فکر میکند که میتواند با پارس کردن دم کاخ سفید و کاسه لیسی جمهوری خواهان خودش را به قدرت برساند این ابلهان هنوز بر این با ورنند که ملت ایران برای اینکه اینها به قدرت برسند لحظه شماری میکنند اما غافل از اینکه ملت ایران هرگز خواهان به قدرت رسیدن چنین مزدوران و خیانت کننده یی به خاک و ناموس ایران و ایرانی نیستند .

سید امیر موثقی

آلمان کل