مقوله انتخابات در ایران و اراجیف تکراری فرقه رجوی در این رابطه

و اما سئوال اساسی اینست که مگر یک گروه تروریستی که تنها و تنها راه حل را خشونت و ترور می داند و نیروهای صلح طلب و را تخطئه می کند و هیچ اعتقادی به مردم ندارد و تنها استراتژی اش آویزان شدن به نیروهای جنگ طلب و قدرت های بیگانه که مثل عربستان و آمریکا و اسرائیل هست و  همسو با آنها خواستار جنگ و خونریزی و ویرانی برای ایران و مردم ایران هست ؛ می تواند با این اوصاف دم از انتخابات آنهم از نوع دمکراتیکش بزند ؟ 


 

مقوله انتخابات در ایران و اراجیف تکراری فرقه رجوی در این رابطه

علی جهانی، وبلاگ آیینه، پانزدهم آوریل ۲۰۱۷

علی جهانی

علی جهانی

همانگونه که در خبر ها آمده است کمتر از یک ماه مانده است به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران و هم اکنون هم ثبت نام کاندیدا ها شروع شده است و خوب طبق قوانین اتخاباتی در ایران از میان کاندیدا ها تعدادی مشخص شده و وارد کار زار انتخاباتی می شوند تا از میان شان یک نفر با رای مردم بر گزیده شود .

اما فرقه رجوی همواره در سرفصل های انتخاباتی یک سری اراجیف تکراری اش نظیر تحریم انتخابات و دمکراتیک نبودن این انتخابات و تقلب در آن و عدم شرکت مردم را تکرار می کند . که از طرف مردم ایران که مقوله انتخابات بخصوص انتخاب رئیس جمهوری برای شان مهم هست ؛ هیچ توجهی به این اراجیف تکراری نمی کنند .

ولی این گروه فرقه گرا در حالی از دمکراتیک نبودن و فرمایشی بودن  انتخابات در ایران صحبت می کند که در فرقه ضد دمکراتیکش مقوله انتخابات نه تنها جایی ندارد بلکه به سخره گرفته می شود و در این رابطه می توان از انتصاب مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور مادام العمر از طرف رجوی و یا  خود شخص رجوی که بدون هیچ انتخاباتی خودش را رهبری رهبر عقیدتی مادام العمر نامیده است و یا انتخاب مسئول اول سازمان که تنها یک کاندید دارد که از طرف مریم و مسعود معرفی می شود و نیروها باید بدون یک رای مخالف آنرا بپذیرند .

و همچنین فرقه رجوی در حالی از تحریم انتخابات در ایران صحبت می کند و به دروغ مدعی می شود که اکثریت مردم در این انتخابات شرکت نکرده اند که ما هر دور در انتخابات شاهد درصد بالای مردم برای تعیین سرنوشت شان هستیم و این امر خودش گواه براین هست که فرقه رجوی در بین مردم از هیچ جایگاهی برخوردار نیست و در انزوای کامل قرار دارد .

بله این گروه  تروریستی در حالی که خودش را تنها آلتر ناتیو می داند و هیچ گروه سیاسی دیگر را نه تنها قبول ندارد  بلکه آنها را خائن و سازشکار می داند و خودش شورای دست ساز درس می کند و در مناسباتش مقوله انتخابات هیچ جایگاهی ندارد صحبت از دمکراتیک نبودن انتخابات در ایران می کند .

و اما سئوال اساسی اینست که مگر یک گروه تروریستی که تنها و تنها راه حل را خشونت و ترور می داند و نیروهای صلح طلب و را تخطئه می کند و هیچ اعتقادی به مردم ندارد و تنها استراتژی اش آویزان شدن به نیروهای جنگ طلب و قدرت های بیگانه که مثل عربستان و آمریکا و اسرائیل هست و  همسو با آنها خواستار جنگ و خونریزی و ویرانی برای ایران و مردم ایران هست ؛ می تواند با این اوصاف دم از انتخابات آنهم از نوع دمکراتیکش بزند ؟ 

و مگر می شود شمایی  که هنوز به قدرت نرسیده رهبر آنهم از نوع عقدتی و مادام العمر و رئیس جمهور مادام العمر و دولت مشخص کرده اید و بعد می خواهید با مبارزه مسلحانه و یا به کمک جنگ خارجی حکومت را سرنگون کنید و نه تنها هیچ اعتقادی به رای و نظر مردم ندارید و هیچ ارزشی هم برای شان قائل نیستید بلکه کاملا صد و هشتاد درجه عکس جهت مردم و منافع ملی شان حرکت می کنید ؛ دم از انتخابات بزنید ؟

البته سران فرقه رجوی بهتر از هرکس دیگری می دانند که مردم ایران پشیزی برای این اراجیف تکراری شان قائل نیستند و خودشان بالغ و عاقل هستند و تشخیص می دهند که برای تعیین سرنوشت شان چکار کنند و نیازی به قیمی همچون گروه فرقه گرا و تروریستی رجوی ندارند و می دانند که یگ گروه تروریستی که با استراتژی خشونت وترور می خواهد به قدرت برسد نه تنها  هیچ اعتقادی به دمکراسی و انتخابات ندارد بلکه در صورت رسیدن به قدرت با زور اسلحه هم مجبور هست با زور و تکیه بر سلاح و سرنیزه حکومتش را حفظ کند و مقوله انتخابات بکلی جایی در چنیی حکومتی ندارد .

ولی فرقه رجوی برای مصرف داخلی و سرکار گذاشتن نیروهای در حال ریزش و به شدت مسئله دارش در کمپ تیرانا نیاز دارد چنین تبلیغات دروغی را سرهم بندی کند تا وانمود کند که دمکراتیک هست و اهل انتخابات آزاد هست . ولی همه حتی نیروهای سازمان هم می دانند که بقول معروف کسی که رطب خورده هست نمی تواند منع از خوردن رطب کند یعنی کسی که خودش هیچ اعتقادی به انتخابات و دمکراسی ندارد به هیچ وجهی نمی تواند در مورد دمکراتیک بودن و یا دمکراتیک نبودن انتخابات نظر بدهد و مردم را از شرکت در آن منع کند .

لذا سران فرقه و بطور خاص مریم عضدانلو بهتر است در این شرایط اسف بار تشکیلاتی به فکر جمع و جور کردن تشکیلات درب و داغان خود  باشد و این اراجیف نه تنها کمکی به ایشان نمی کند بلکه بیشتر انزوای این فرقه تروریستی را در عرصه بین المللی و بین مردم ایران به نمایش می گذارد .