ش02222020

Last updateپ, 20 فوریه 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا مقالات واطلاعیه های کانون آوا شروع مرحله جدید انتخابات درایران واعلام بند جدید سرنگونی درفرقه تروریستی رجوی

شروع مرحله جدید انتخابات درایران واعلام بند جدید سرنگونی درفرقه تروریستی رجوی

امروزفرقه ترو ریستی رجوی با به راه انداختن مراسم های مختلف در آلبانی میخواهد دو باره گذشته را برای نیرو هایش که از پای در آمده اند تکرار کند و به آنها این چنین وانمود کند که هنوز ساز مان و ارتش آزادی بخش خوش و خرم و استوار بر جای خود ایستاده و این هم حمایتهای گسترده از طرف دو لت امریکا و رئیس جمهور امریکا و در همین  به اصطلاح گرد همایی آمده یکی از نمایندگان فاسدامریکایی را به صحنه آورده تا این چنین به نیرو هایش وا نمود کند که غصه هیچ و پوچ را نخورید دو لت امریکا پشت و پناه مقاومت مردمی هست 

 

شروع مرحله جدید انتخابات در ایران و اعلام بند جدید سر نگونی درفرقه ترو ریستی رجوی 

وبلاگ امیرموثقی - 19 آوریل 2017      

در روزهای گذشته در ایران دوره جدید برای ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری آغاز به کار کرد و از طرف دولت حاکم اعلام شد که دور جدید ثبت نام برای  انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد در همین راستا فرقه رجوی بیکار ننشست و مریم قجر را به صحنه فرستاد و اعلام تحریم انتخابات نمایشی رژیم حاکم بر ایران را اعلام کرد و از طرف دیگر بند جدید مرحله سین که بنیانگذارش مسعود رجوی خائن میباشد را اعلام کرد .

بله رجوی در سکوت و مریم قجر یکه تاز به اصطلاح میادین و صحنه های جنگ با رژیم ایران از یک طرف نماینده هایش را به سراغ رئیس جمهور جدید امریکا میفرستد و از طرفی هم خودش را سراسیمه به آلبانی می رساند و تا مرهمی باشد بر زخمهای لا علاج نیرو های از پای در آمده  نیرو هایی که همه و همه بر سر یک انتخاب قرار گرفته اند و هیچ راه پس و پیش هم برای خود باقی نگذاشته اند بله جدا شدن از فرقه ترو ریستی رجوی و تف کردن به ایدیولوژیی فاسد رجوی .

امروزفرقه ترو ریستی رجوی با به راه انداختن مراسم های مختلف در آلبانی میخواهد دو باره گذشته را برای نیرو هایش که از پای در آمده اند تکرار کند و به آنها این چنین وانمود کند که هنوز ساز مان و ارتش آزادی بخش خوش و خرم و استوار بر جای خود ایستاده و این هم حمایتهای گسترده از طرف دو لت امریکا و رئیس جمهور امریکا و در همین  به اصطلاح گرد همایی آمده یکی از نمایندگان فاسدامریکایی را به صحنه آورده تا این چنین به نیرو هایش وا نمود کند که غصه هیچ و پوچ را نخورید دو لت امریکا پشت و پناه مقاومت مردمی هست و  ارتش آزادی بخش جدیدی را دو باره ساز ماندهی خواهیم کرد و همه و همه دوباره با یک هما هنگی سیاسی و استرا تژیکی به ایران باز خواهیم گشت و این انتخابات ها را هم همه محکوم کرده و میکنیم و همواره گفته ایم و باز هم خواهیم گفت که افعی کبوتر نخواهد زائید 

بله منهم به نوبه خود اعلام میکنم که فرقه ترو ریستی رجوی هیچ جایگاهی در میان ملت ایران و ایران و ایرانی نداشته و نخواهد داشت و همواره گفته ایم فرقه رجوی یک فرقه ترو ریستی و ارتجاعی میباشد و هرگز با حمایت های پوشالی دو لتهای فاقد صلاحیت در امور داخلی کشور های دیگر نمیتواند و نخواهد توانست به قدرت برسد .

سید امیر موثقی

آلمان کلن