چ07152020

Last updateس, 14 جولای 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا مقالات واطلاعیه های کانون آوا فراخوان به مدافعان وفعالین حقوق بشری

فراخوان به مدافعان وفعالین حقوق بشری

هموطنان عزیز ، فعالان و مدافعان حقوق بشر . اگر این اهرم فشار نباشد خیلی از این اسیران که فرزندان ایران هستند از این فرقه جدا می شوند و مانند بقیه افراد به دنبال زندکی خود خواهند رفت . به همین دلیل از همه عزیزان درخواست می شود با نوشتن نامه به رئیس کمییساریای عالی پناهندگی در ژنو درخواست رسیدگی به این موضوع را بکنند . تنهاخواسته ما این است که کمک هزینه افزایش باید همان 500 دلار سابق باشد دوم اینکه این کمک هزینه را دفتر کمیساریا در البانی خودش تقبل کند یا دولت البانی ان را بپردازد


کانون آوا ـ یکشنبه 14 ماه می 2017

فراخوان به مدافعان وفعالین حقوق بشری

فراخوان به مدافعان وفعالین حقوق بشری
هموطنان و فعالان حقوی بشری همان طور که درجریان هستید بعد از نزدیک سه سا ل سنگ اندازی سران فرقه رجوی ، به انها تحمیل شده که باید عراق را ترک کنند.بعد از به کشتن دادن 200 نفر از فرزندان ایران زمین در عراق . سران این فرقه عراق را ترک کردند ،در کشور البانی سکنا گزیدند. در این بین افراد خلص خود را که پاسپورت داشتند با شیوه های مختلف به اروپا انتقال دادند.در حال حاضر نزدیک 2000 نفر در البانی باقی مانده است. در طی این دوسال اخیر ده ها نفر از این فرقه جدا شدند که با هزاران سختی و مشگلات توانسنند خود را به اروپا برسانند . وقتی که سران فرقه دیدند که جریان وار اسیران دارند از فرقه جدا می شوند . برای جلو گیری از ریزش این نیرو ها دست به شگردهای کثیفی زدند تا انجائی که می توانند افرادی که قصد جدا شدن دارند را تحت فشار قرار بدهند.در اولین اقدام کمک هزینه 500 دلار که از طرف کمیساریای عالی پناهندگی اتخاظ شده بود را به 350 دلار کاهش دادند.این مبلغ بابت : مسکن ، اب ، برق، خوراک ، پوشاکو کیله مایحتاج زندگی انها می باشد.که به هیچ وجه جواب گوی حل فصل مسائل زندگی این افراد نمی شود بخصوص در زمستان ها که هوا سردتر می شود .این کمک هزینه هم در سر زمان بندی که طبق معمول اول ماه می باشد پرداخت نمی شود.

از انجائی که فرقه رجوی با بخشی از دولت البانی و دفتر کمیساریای پناهندگی وارد زدو بند شده است توانسته نظر خودر ا به انها تحمیل کند که این کمک هزینه توسط فرماندهان فرقه داده شود.در حالی که این بر خلاف قوانین کمیساریای عالی پناهدگی می باشد .در صورتی که این کمک هزینه می بایست توسط دولت البانی یا دفتر کمیساریا پرداخت می شد.
هم اکنون فرقه رحوی پرداخت کمک هزینه را تبدیل به ابزاز فشاری بر علیه 130 نفری که جدا شده اند کرده است ( این کمک هزینه توسط عبدالله تهرانی یکی از فرماندهانی است که دستانش الوده به خون مردم ایران است .در کرد کشی سال 1370 یکی از مسئولین هوانیروز فرقه بود) در اینجا برخی از شیوه های فشار و شکنجه روجی و روانی که برای این افراد ایچاد می کنند را توضیح می دهم
– به اجبار نفرات برای دریافت کمک هزینه باید به مقر فرقه بروند
-از نفرات درخواست می شود که بر علیه دیگر دوستان خود حاسوسی کنند وخبرچینی کنند در غیر این صورت از ماه های بعد با تاخیر طولانی تر کمک هزینه داده میشود
-با نفرات تشکیلاتی که درون شهر می بیند مطلقا نباید صجبت کنند
– در اماکن عمومی مانند پارک یا کوه که بعضی مواقع فرقه نفراتش را به صورت دسته ای می برد بخصوص در زمان مناسبت ها نفرات جدا شده جق ندارند در ان مناطق تردد داشته باشند .
-در دینای مجازی جق ندارند با جدا شده های که در اروپا هستند تماس داشته باشند .
هر کدام از موارد فوق تخطی کنند کمک هزینه انها قطع می شود که همین الان چند نفر حقوقشان را نمی دهند
هموطنان عزیز ، فعالان و مدافعان حقوق بشر . اگر این اهرم فشار نباشد خیلی از این اسیران که فرزندان ایران هستند از این فرقه جدا می شوند و مانند بقیه افراد به دنبال زندکی خود خواهند رفت . به همین دلیل از همه عزیزان درخواست می شود با نوشتن نامه به رئیس کمییساریای عالی پناهندگی در ژنو درخواست رسیدگی به این موضوع را بکنند . تنهاخواسته ما این است که کمک هزینه افزایش باید همان 500 دلار سابق باشد دوم اینکه این کمک هزینه را دفتر کمیساریا در البانی خودش تقبل کند یا دولت البانی ان را بپردازد

انجمن فریاد آزادی- کانون اوا – پیوند رهائی
14 می 2017