تظاهرات جداشدگان در میدان حقوق بشرپاریس علیه فرقه رجوی

 اعضای جدا شده از سازمان با برپایی میز کتاب و توزیع بروشورها و حمل پلاکاردهای مصور درحالیکه باران شدیدی می بارید، ضمن افشای هدف واقعی از برگزاری شوی سازمان در پاریس و اعتراض به اجازۀ اقامت و فعالیت برای یک گروه فرقه ای و تروریستی در یک کشور آزاد و دموکراتیک؛ هدف آکسیون و ماهیت واقعی رهبران سازمان را برای شهروندان فرانسوی و خارجی که به اعضای جدا شده مراجعه می کردند توضیح دادند. این آکسیون بسیار مورد توجه و استقبال و حمایت مردم حاضر در میدان مذکور از جمله ایرانیان مقیم یا مسافر قرارگرفت

 

 تظاهرات جداشدگان در میدان حقوق بشرپاریس علیه فرقه رجوی

کانون آوا - دوم ژوییه 2017

روز شنبه اول ژوئیه 2017 همزمان با انجام مراسم خیمه شب بازی مجاهدین که هرساله بمناسبت بزرگداشت مبارزه مسلحانه درحومه پاریس برگزارمی شود، تعدادی از ایرانیان آزاده و جداشدگان از فرقه رجوی در میدان حقوق بشرپاریس گرد هم آمدند تا با برگزاری میز کتاب و یک آکسیون افشاگرانه و اعتراضی اقدامات سرکوبگرانه این فرقه را برملا ونسبت به تحرکات آنان به جامعه فرانسه هشدار دهند.

اعضای جدا شده از سازمان با برپایی میز کتاب و توزیع بروشورها و حمل پلاکاردهای مصور درحالیکه باران شدیدی می بارید، ضمن افشای هدف واقعی از برگزاری شوی سازمان در پاریس و اعتراض به اجازۀ اقامت و فعالیت برای یک گروه فرقه ای و تروریستی در یک کشور آزاد و دموکراتیک؛ هدف آکسیون و ماهیت واقعی رهبران سازمان را برای شهروندان فرانسوی و خارجی که به اعضای جدا شده مراجعه می کردند توضیح دادند. این آکسیون بسیار مورد توجه و استقبال و حمایت مردم حاضر در میدان مذکور از جمله ایرانیان مقیم یا مسافر قرارگرفت.

شعارهای تظاهرات:

بعدازظهر همین روز جلسه بحت و گفتگو در باره نقض حقوق بشر و عملکردهای ضدبشری فرقه مجاهدین علیه اعضای منتقد و جداشدگان در سالن هتلی در مرکزشهر پاریس برگزارشد. گزارش این جلسه همراه با عکسها و ویدیوی سخنان شرکت کننده متعاقبا باطلاع خواهدرسید.

به تصاویری از تظاهرات جداشدگان در میدان حقوق بشر پاریس ویک کلیپ کوتاه از این مراسم توجه کنید:

Foto Video1

DSC 1013

DSC 1024

DSC 1027 1

 

DSC 1029

DSC 1031

DSC 1032

DSC 1033

DSC 1034

DSC 1035

DSC 1037

DSC 1038

DSC 1039