حمله های تروریستی بزدلانه و ناجوانمردانه در اسپانیا محکوم است

چهره واقعی افراطی در گروهها و جریانات بسته ای شکل میگیرد که در ابتدا خودشان را فقط به عنوان طرز تفکر نشان میدهند اما واقعیت این است که این جریانها به محض دسترسی به توان مالی و مکانی به سرعت وارد عمل شده و اصلی ترین مشخصه شان ( با هر ایدئولوژی) این است که هر کس را که مثل آنها فکر نکند را لایق عذاب و حذف شدن میدانند، در نتیجه برای تبلیغ و ترویج تفکرشان به هراقدامی جنایتکارانه ای دست میزنند.

 مهرداد ساغرچی - کانون آوا - شنبه  19 اگوست 2017

حمله های تروریستی بزدلانه و ناجوانمردانه در اسپانیا محکوم است

باز هم افراطیون افسار گسیخته با ترسویی و بزدلی که مشخصه این گروهها و افراد است در میان مردم کوچه و بازار حمام خون به بار آوردند. من از طرف خودم و همه دوستان و رنج دیدگان از افراطی گری و همینطور همراهان در کانون آوا همدردی و همراهی خودمان را به مردم ودولت اسپانیا اعلام میکنیم و در این لحظات سخت آروز میکنیم روزی بیاید که همه دنیا از این بلای زشت و کثیف خلاص شوند . برای خانواده قربانیان نیز آرزوی صبر داریم. چهره واقعی افراطی در گروهها و جریانات بسته ای شکل میگیرد که در ابتدا خودشان را فقط به عنوان طرز تفکر نشان میدهند اما واقعیت این است که این جریانها به محض دسترسی به توان مالی و مکانی به سرعت وارد عمل شده و اصلی ترین مشخصه شان ( با هر ایدئولوژی) این است که هر کس را که مثل آنها فکر نکند را لایق عذاب و حذف شدن میدانند، در نتیجه برای تبلیغ و ترویج تفکرشان به هراقدامی جنایتکارانه ای دست میزنند. در اقدام جنایتکارانه دیروز در بارسلون اسپانیا جنایتکاران افراطی اسلامی داعش به میان مردم ماشینی را بردند و انسانهای بی گناه را به خاک و خون کشیدند و به این عملشان افتخار هم میکنند، بله این است نهایت فرقه ها و گروها ی افراطی که در شرایطی که بسیاری در شکل گیری و گسترش آنها در ابتدای کارشان توجهی نمیکنند به جایی میرسند که امروزه در کوچه ها و خیابانها هم امنیت را از مردم گرفته اند و خون ریزی میکنند. در مقابل چنین گروههایی هیچ نرمش و کوتاهی کارساز نیست و آنچه مسئولیت ما را دو چندان میکند افشای هر چه بیشتر ماهیت چنین تفکراتی و ترویج فرهنگ صبر و بردباری و تعلیم انسان بودن و انسانیت فرای هر دین و مرامی به فرزندانمان است.

مهرداد ساغرچی

آلمان ۱۸ آگوست ۲۰۱۷