ج08232019

Last updateپ, 22 آگوست 2019 10pm

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا مقالات واطلاعیه های کانون آوا کانون آوا میلاد حضرت عیسی مسیح پیامبر صلح و آزادی و سمبل عطوفت و مهربانی را را به عموم مسیحیان جهان بویژه هموطنان مسیحی تبریک می گوید

کانون آوا میلاد حضرت عیسی مسیح پیامبر صلح و آزادی و سمبل عطوفت و مهربانی را را به عموم مسیحیان جهان بویژه هموطنان مسیحی تبریک می گوید

کانون آوا میلاد حضرت عیسی مسیح پیامبر صلح و آزادی و سمبل عطوفت و مهربانی را را به عموم مسیحیان جهان بویژه هموطنان  مسیحی تبریک می گوید

 

کانون آوا ـ یکشنبه 24 دسامبر 2017

کانون آوا میلاد حضرت عیسی مسیح پیامبر صلح و آزادی و سمبل عطوفت و مهربانی را را به عموم مسیحیان جهان بویژه هموطنان مسیحی تبریک می گوید.

*  تصویر  بالا اثر جاودانه ای از مینیاتورهای  استاد حسین بهزاد است که در آن سه شاهزاده خردمند ایرانی در ششمین روز تولد حضرت مسیح به خدمت مریم مقدس رسیدند.در حال حاضر اسنخوان های این سه شاهزاده ایرانی در کلیسای اصلی شهر کلن در آلمان به عنوان نمادی مقدس نگهداری می شود.