ج03222019

Last updateچ, 20 مارس 2019 11pm

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا مقالات واطلاعیه های کانون آوا سال نومیلادی وبه باد رفتن خوابهای پنبه دانه ای فرقه رجوی

سال نومیلادی وبه باد رفتن خوابهای پنبه دانه ای فرقه رجوی

اعتراض های سراسری در ایران که خواستگاه و نقطه شروع آن گرسنگان ونیازمندانی که برای نان و آزادی با شعار وبدون خشونت به خیابان ها ریختند قبل از هر چیز برق از کله فرقه رجوی پراند. فرقه ای که با استفاده از پروپاگاندای تبلیغاتی در سه دهه گذشته  خواسته است که خودش را اپوزسیون واقعی رژیم جا بزند در یک لحظه تمام بافته هایش پنبه شد ، در یک لحظه تمام شهرهای ایران شعله ور شد و حتی کلمه ای از مجاهدین گفته نشد که هیچ...

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال نومیلادی وبه باد رفتن  خوابهای پنبه دانه ای فرقه رجوی 

با تبریک سال جدید مسیحی به همگان و آرزوی سالی پر بار و پر از صلح ودوستی

مهرداد ساغرچی - کانون آوا - 8 ژانویه 2017

در هشت روز گذشته وقایع سال جدید مسیحی حاکی از آن است که  سالی پر ازشگفتی خواهیم داشت.

اعتراض های سراسری در ایران که خواستگاه و نقطه شروع آن گرسنگان ونیازمندانی که برای نان و آزادی با شعار و بدون خشونت به خیابان ها ریختند قبل از هر چیز برق از کله فرقه رجوی پراند. فرقه ای که با استفاده از پروپاگاندای تبلیغاتی در سه دهه گذشته  خواسته است که خودش را اپوزسیون واقعی رژیم جا بزند در یک لحظه تمام بافته هایش پنبه شد ، در یک لحظه تمام شهرهای ایران شعله ور شد و حتی کلمه ای از مجاهدین گفته نشد که هیچ ، از آنطرف مردم ایران هوشیارانه هرگونه ارتباط با این اپوزسیون قلابی را منکر شدند و برای درک و دیدن این ادعا کافی است که به واکنش های مردم در قبال پیامها یااطلاعیه ها و یا سخنرانی سران فرقه رجوی تحت هر عنوان به شبکه های اجتماعی مراجعه کنید تا خشم و نفرت مردم به ستوه آمده از مدعیان دموکراسی وآلترناتیو ببینید،  و هوشیاری مردم از طرف دیگر که مدام میگویند گول فراخوانهای این چنینی فرقه رجوی برای به خشونت کشاندن اعتراض ها، ضرب شصت دیگری به تمام تحلیل ها و وعده ها و همه آنچه در چهل سال گذشته فرقه رجوی تبلیغ و ترویج و تشویق میکرد نشان دادند.

در جای جای شعار های مردم حتی کلمه ای از فرقه رجوی نبود و همین باعث خشم بیشتر فرقه شد و تلاش کرد به هر ترتیب خودش را در یک جای این تحولات قرار بدهد اما آنجا که شروع کردند دوباره با جادوگری رجوی مرحوم رابه صحنه بیاورند با واکنش منفی بیشتری مواجه شدند فارغ از فحش ها وحرفهایی که بسیاری از روی ناراحتی سالیان از مواضع مختلف سازمان رجوی داشتند را میگفتند اما آنچه جوهره همه حرفها وموضع گیریهای مردم هوشیار بود که ای فرقه مجاهدین  ما(مردم ایران)  شما(فرقه رجوی) را در هیچ زمینه ای قبول نداریم و در هیچ زمینه ای پایگاهی در داخل کشور ندارید .

آنجا این  بی اعتمادی  و نفرت مردم به شکل دقیق ظاهر شد که این بار نه فقط شعور اعضا و هوادارانش بلکه کل مردم ایران را زیر سوال بردند با به صحنه آوردن  و پیام دادن مرحوم(مسعود رجوی) بخصوص بعد از زمانی که دوست سعودی  آنها اعلام کرد رجوی مرحوم شده( و فرقه هرگز تکذیب نکرد).

پس باید به فرقه رجوی گفت مردم ایران اکنون میدانند چه میخواهند و چه نمیخواند، مردم ایران نمیخواهنداحمق متصور شوند. مردم در بهترین شکل خودبیدارند هرچند امثال فرقه رجوی و رهبرانش سالیان است که هیچ تصویری ازشرایط عینی جامعه ندارند و البته به باور من   فرقه رجوی هرگز وهیچگاه در هیچ برهه تاریخی سی سال گذشته  تحلیل و تصویری درست و علمی و سیاسی از ایران نداشتند و اگر داشتند باید نتیجه این را در چهل سال گذشته در صحنه سیاسی میدیدیم. 

مردم ایران از روسری مریم رجوی گرفته تا همسویی او با دشمنان قسم خوردهایرانیان تا همه آنچه به عنوان مقاومت میخواست به خورد مردم بدهد را به سخره گرفتند و ثابت کردند دیگر دوران حقه بازیها و بازی کلمات برای فرقه مجاهدین به پایان رسیده است.

اعتراضات به حق مردم ایران هیچ ربطی به فرقه مجاهدین ندارد و شنیدن شعارهای مردم در این اعتراضات به خوبی اثبات کرد آنچه که ما به عنوان قربانیان فرقه رجوی بارها گفته بودیم در صحنه عمل به اثبات رسیده است.

یک بار با تاکیدو تایید  بر مبارزات بر حق مردم ایران برای مطالبه حقوق اساسی و انسانی و اولیه خودشان به صورت مسالمت و نافرمانی مدنی ، و محکومیت هرگونه خشونت و ایدئولوژی مسلحانه و خشونت آمیز و آرزوی ایرانی سر بلند وبازگشت ایرانیان به جایگاه واقعی خود در جوامع جهانی و سا ل نو مسیحی سرشار از صلح و موفقیت برای همگان.

مهرداد ساغرچی \ المان 

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی