شوی مسخره مریم رجوی با اضداد ملت ایران

در جایی دیدم باز هم سازمان منفور مجاهدین و در راس انها مریم به بهانه سال جدید و عید باستانی ایران زمین شوی مسخره ایی بپا کرده و باز ولخرجی کرده و پیر و پاتال های اضداد ملت ایران را دور هم جمع کرده تا مثلا بگوید ما هنوز هستیم .با این نوشته خواستم چند نکته را به گوش انهایی که از این فرقه ضد انسانی که بویی از انسانیت نبرده اند گوشزد کنم. خیلی سیاست احمقانه ای است که عده ای از مقامات نادان آمریکا از مجاهدین خلق به عنوان آلترناتيو جمهوری اسلامی حمایت میکنند. این کار شما فقط باعث خشم مردم ایران میشود و نه بیشتر. 

 

-----------------------------------------------------------------------

مهدی سجودی - کانون آوا - 23 مارس 2018

شوی مسخره مریم رجوی با اضداد ملت ایران

در جایی دیدم باز هم سازمان منفور مجاهدین و در راس انها مریم به بهانه سال جدید و عید باستانی ایران زمین شوی مسخره ایی بپا کرده و باز ولخرجی کرده و پیر و پاتال های اضداد ملت ایران را دور هم جمع کرده تا مثلا بگوید ما هنوز هستیم .با این نوشته خواستم چند نکته را به گوش انهایی که از این فرقه ضد انسانی که بویی از انسانیت نبرده اند گوشزد کنم.
خیلی سیاست احمقانه ای است که عده ای از مقامات نادان آمریکا از مجاهدین خلق به عنوان آلترناتيو جمهوری اسلامی حمایت میکنند. این کار شما فقط باعث خشم مردم ایران میشود و نه بیشتر. یعنی این همه مخالف، گروه دیگری پیدا نکردید که از آن حمایت کنید؟ دست گذاشتید روی منفورترین گروه مخالف؟ واقعا تو مغز شما چه میگذرد؟ وای به حال مردمی که اجازه بده دولتهای خارجی که هیچ چیز از آن مردم نمیدانند بخواهند برای آنها تعیین حکومت جدید بکنند. شرم بر سیاستمداران نادان آمریکا و شرم بر صدای آمریکا که اینچنین از گروه منفور رجوی حمایت میکند. من حاظرم زیر دست جمهوری اسلامی زندگی کنم، اما ‌شیاطینی همچون رجوی ها بر من حاکم نشوند. شما با این کار فقط بر ضد مردم ایران در حال حرکت هستید. شرم بر شما.هنوز که هنوزه از یادآوری صحنه روبوسی رجوی کثیف با صدام خون توی رگهای تمام ایرانان آزاده به جوش ماید. درست زمانی که جوانان ایرانی جلوی لشکر صدام خون و ججان میدادند رجوی و زنش و گروه به اصطلاح مجاهدش اطلاعات به ارتش صدام مرگ میرساندندوهنوز یادمان نرفته لحظه ای را که مریم رجوی وطن فروش با غرور و تکبر به همراه مسعود رجوی خائن پشت میکرفون با آن صدای کثیف و پلید داد میزد حمله به پیش و نوکرانشان خون بچه های ایران را با صلاح های اهدائی صدام میریختند.

مردم ايران اگر هم قرار به داشتن دولتی و حکومتی بجز دولت ایران باشند دنبال حكومت سكولار دموكرات و فاقد هر گونه ايدئولوژي هستند. به اين نوع از سكيولاريزم، سكيولاريزم نو ميگويند.
سكيولاريزم شرط لازم براي دموكراسي است ولي شرط كافي نيست. در سكيولاريزم نو ، حكومت و قانونگذاري
علاوه بر اينكه از دين و مذهب جدا هست، از هر گونه
ايدئولوژي هم جدا هست.
مثال حكومت هاي سكيولار ولي ايدئولوژيك و ديكتاتوري، حكومت هيتلر در آلمان و حكومت اتحاد جماهير شوروي كمونيستي هستند.
ايدئولوژي چيست؟

ايدئولوژي يعني يك انديشه مشخص و در عمل يعني محدوديت فكري. ايدئولوژي به طرفداران خود اين توهم را ميدهد كه فقط انديشه آنها صحيح هست. ايدئولوژي با سركوب نو انديشي و دگر انديشي در جوامع، مقدمه برقراري ديكتاتوري را فراهم ميكند. ايدئولوژي تحمل انديشه غير از خود را ندارد بنابراين در ذات خود با دموكراسي دشمني دارد. ايدئولوژي انواع مختلف دارد. مذهبي، ضد مذهبي، كمونيستي، و فاشيستي. ايدئولوژي هميشه بعد از مدتي ضد خود را در خود بوجود مياورد . و آن جامعه را دچار يك سيكل معيوب گذر از يك ايدئولوژي به ايدئولوژي ديگر ميكند .كشورهاي پيشرفته دنيا فاقد هر گونه ايدئولوژي هستند.
به اميد داشتن ايران سكيولار دموكرات و فاقد هر گونه ايدئولوژي انهم از نوع رجویسم.