مسایل روز تغییرات جدید در کابینه دولت ترامپ و دم تکان دادن فرقه رجوی

یک نکته را جهت یادآوری می خواهم به سران فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی گوشزد کنم و آن اینکه به تغییرات و وعده های جنگ علیه ایران دل خوش نکنید چون همان طور که  تجربه جنگ هشت ساله صدام حسین علیه مردم ایران و خوشحالی و نوکری تان برای صدام حسین نه تنها نتوانست شعار های دروغین و تکراری سرنگونی تان را محقق کند بلکه شما در نزد مردم ایران رسوا شده و به سراشیبی سقوط و فروپاشی کامل تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده رسیده اید. بنابراین اکنون به تغییرات و وعده های جنگ علیه ایران دولت ترامپ رئیس جمهور آمریکا دل خوش نکنید و دم تکان ندهید زیرا از این آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا که هیچی از سیاست نمی داند آبی برای تان گرم نمی شود . پس بهتر است بجای این دم تکان دادن ها و خوشحالی های بی مورد به فکر نجات تشکیلات در حال فروپاشی کامل خود باشید و سعی کنید سرتان را که بدجوری در خمره کمپ آلبانی گیر کرده است در بیاورید

علی جهانی ـ کانون آوا ـ یکشنبه 25 مارس 2018

مسایل روز تغییرات جدید در کابینه دولت ترامپ و دم تکان دادن فرقه رجوی

 وبلاگ آیینه ـ علی جهانی

بعد از تغییر وزیر خارجه آمریکا و راهیابی جان بولتون به کاخ سفید بعنوان مشاور امنیت ملی که حکایت از سیاست جنگ طلبانه ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ایران دارد؛ سران فرقه تروریستی رجوی با شنیدن این خبرها و بطور خاص ورود جان بولتون به کاخ سفید بعنوان مشاور امنیت ملی عنان از کف داده و از خوشحالی در پوست خود نمی گنجند . و به همین خاطر هم فرقه تروریستی رجوی  در یکی از مجلل ترین هتل های شهر واشنگتن به بهانه عید یک سور چرانی مفصل راه اندازی کرده و عده‌ای از این جنگ طلبان حزب جمهوری خواه آمریکا را آورده اند تا اندر باب انتصاب وزیر خارجه جدید آمریکا و راهیابی جان بولتون به کاخ سفید بعنوان مشاور امنیت ملی اراجیف تکراری و مضحک همیشگی در زمینه آزادی برای مردم ایران را بلغور کنند و خواستار تحریم‌های همه جانبه مردم ایران شوند . در این ضیافت سور چرانی با غذا های خوشمزه ایرانی که بعد از پخش پیام نوروزی ترامپ شروع شد . 

Ali djahani

علیرضا جعفر زاده دلقک فرقه تروریستی رجوی در آمریکا ضمن خوش آمد گویی به مهمانان عزیز امپریالیستی اش خواستار لغو برجام و تحریم‌های همه جانبه مردم ایران و جنگ علیه ایران شده است و ضمن ابراز خوشحالی از انتخاب جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا اظهار امیدواری کرده است که با این تغییرات در کابینه دولت ترامپ تغییر در ایران صورت گیرد و مهمانان شکم پرست آمریکایی هم بعد از سور چرانی مفصل غذا های خوشمزه ایرانی همراه با شیرینی های خوشمزه اراجیفی را بلغور گردند. و سران فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی در توهمات ابلهانه اش فکر می کند که با رفتن جان بولتون به کاخ سفید انگار سازمان فرقه گرا و تروریستی رجوی وارد کاخ سفید شده است ولی تجربه ثابت کرده است که هر گاه یکی از این افراد لابی فرقه تروریستی رجوی به مقامی منسوب می شوند و سرشان گرم می شود و از بیکاری در می آیند دیگر سران فرقه تروریستی رجوی را فراموش می کنند. 

ولی یک نکته را جهت یادآوری می خواهم به سران فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی گوشزد کنم و آن اینکه به تغییرات و وعده های جنگ علیه ایران دل خوش نکنید چون همان طور که  تجربه جنگ هشت ساله صدام حسین علیه مردم ایران و خوشحالی و نوکری تان برای صدام حسین نه تنها نتوانست شعار های دروغین و تکراری سرنگونی تان را محقق کند بلکه شما در نزد مردم ایران رسوا شده و به سراشیبی سقوط و فروپاشی کامل تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده رسیده اید. بنابراین اکنون به تغییرات و وعده های جنگ علیه ایران دولت ترامپ رئیس جمهور آمریکا دل خوش نکنید و دم تکان ندهید زیرا از این آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا که هیچی از سیاست نمی داند آبی برای تان گرم نمی شود . پس بهتر است بجای این دم تکان دادن ها و خوشحالی های بی مورد به فکر نجات تشکیلات در حال فروپاشی کامل خود باشید و سعی کنید سرتان را که بدجوری در خمره کمپ آلبانی گیر کرده است در بیاورید .

منبع:  وبلاگ آیینه ـ علی جهانی