ی07122020

Last updateش, 11 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا مقالات واطلاعیه های کانون آوا چهل سال خیانت و جنایت با ادعای پوشالی آلترناتیو

چهل سال خیانت و جنایت با ادعای پوشالی آلترناتیو

هنوز بعد از گذشت چهل سال سران فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی نه تنها از گذشته سراسر خیانت و جنایت شان فاصله نگرفته و ابراز پشیمانی نمی کنند و عملکرد این سازمان فرقه گرا و تروریستی را به نقد نمی کشد بلکه همچنان بر خط و خطوط و استراتژی شکست خورده اش اصرار می ورزد و خواستار ادامه همان خط و خطوط و استراتژی شکست خورده می باشد و اکنون مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی با همسویی کامل با آمریکا و متحدانش در منطقه خاورمیانه نظیر عربستان سعودی و اسرائیل علیه منافع ملی مردم ایران مشغول خیانت و جنایت می باشد . البته خانم مریم عضدانلو رئیس جمهور مادام العمر فرقه تروریستی رجوی باید بداند که دیگر دیر شده است و وعده های دروغین و تکراری سرنگونی اش نخ نما شده

 

چهل سال خیانت و جنایت با ادعای پوشالی آلترناتیو

علی جهانی فرد ـ کانون آوا ـ دوشنبه 10 آپریل 2018

وبلاگ آیینه

از سال ۵۷ که انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران به پیروزی رسید تا کنون که در آغاز سال ۹۷ هستیم چهل سال هست که فرقه تروریستی رجوی با ادعای پوشالی  تنها آلترناتیو و شعر و شعارهای دروغین سرنگونی مشغول خیانت و جنایت علیه مردم ایران یا بقول خودشان خلق قهرمان ایران میباشد .

مسعود رجوی که با لو دادن بنیان گزاران سازمان رهبری سازمان را مصادره کرده بود بعد آزادی از زندان ساواک شاه در سال ۵۷ از همان ابتدا با توهمات ابلهانه اش ادعای رهبری انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران را داشت و بر اساس همین توهمات ابلهانه رودرروی انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران قرار گرفته و علیه منافع ملی مردم ایران از هیچ جنایت و خیانتی علیه منافع ملی مردم ایران کوتاهی نکرد و تا کنون هم سر کرده فعلی فرقه تروریستی رجوی تحت عنوان رئیس جمهور برگزیده به اصطلاح مقاومت همچنان با تکرار شعارهای پوشالی آلترناتیو و مقاومت و سرنگونی مشغول خیانت و جنایت علیه مردم ایران می باشد .

رهبری فرقه گرا و تروریستی سازمان با اعلام مبارزه مسلحانه در سال شصت خیانت ها و جنایات خود را علیه مردم ایران و انقلاب نو پای ضد سلطنتی شان استارت زد و بعد هم با رفتن به عراق و مزدوری برای صدام حسین در بحبوحه جنگ ایران و عراق و سرباز کشی و کرد کشی و سرکوب شیعیان جنوب عراق خیانت و جنایت هایش را به اوج رساند .

ali jahani

و اکنون بعد از گذشت چهل سال این به اصطلاح مقاومت و تنها آلترناتیو به سرنوشت شومی در کشور آلبانی آلبانی گرفتار شده است و با بحران های لاعلاجی همچون فقدان رهبری و ریزش گسترده نیرویی و بحران عدم مشروعیت مواجه می باشد و در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد . ولی متاسفانه هنوز بعد از گذشت چهل سال سران فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی نه تنها از گذشته سراسر خیانت و جنایت شان فاصله نگرفته و ابراز پشیمانی نمی کنند و عملکرد این سازمان فرقه گرا و تروریستی را به نقد نمی کشد بلکه همچنان بر خط و خطوط و استراتژی شکست خورده اش اصرار می ورزد و خواستار ادامه همان خط و خطوط و استراتژی شکست خورده می باشد و اکنون مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی با همسویی کامل با آمریکا و متحدانش در منطقه خاورمیانه نظیر عربستان سعودی و اسرائیل علیه منافع ملی مردم ایران مشغول خیانت و جنایت می باشد . البته خانم مریم عضدانلو رئیس جمهور مادام العمر فرقه تروریستی رجوی باید بداند که دیگر دیر شده است و وعده های دروغین و تکراری سرنگونی اش نخ نما شده و حتی دیگر با شعر و شعارهای دروغین سرنگونی نیروهای وا رفته و روحیه باخته سازمان را نمی تواند فریب دهد و از ریزش روز افزون نیرویی جلوگیری کند و جلوی فروپاشی کامل تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده اش را بگیرد. 

منبع: وبلاگ آیینه