ج02212020

Last updateپ, 20 فوریه 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا مقالات واطلاعیه های کانون آوا مریم قجرشوهرسابق خود را بعنوان رئیس زندانبانان درآلبانی منصوب کرده !

مریم قجرشوهرسابق خود را بعنوان رئیس زندانبانان درآلبانی منصوب کرده !

مریم قجر داعشی شوهر سابق خود را بعنوان رئیس زندانبانان اردوگاه شرف 3 در آلبانی انتخاب کرده ومهدی ابریشمچی که در بین ایرانیان معروف به مهدی زن فروش می بشد و در تمامی جنایات رجوی روح پلید شریک و شانه به شانه بوده اکنون بعنوان رئیس اسارتگاه اشرف 3 در آلبانی برای جلو گیری از فرار و خروج اعضاء نگون بخت به همراه دیگر سران فرقه همچون مهدی برائی با نام مستعار احمد واقف و عباس داوری معروف به جاسوس الدوله برای اعضاء نگون بخت در اسارتگاه اشرف 3 نشستهای تهدید امیز و مغز شوئی بپا می کنند تا به هر طریق ممکن جلو خروج  و فرار اعضاء را بگیرند .

 

------------------------------------------------------------------------------

محمد رزاقی  - صدای قربانیان فرقه رجوی - جمعه 20 آوریل 2018

مریم قجر شوهر سابق خود را بعنوان  رئیس زندانبانان در آلبانی منصوب کرده !

مریم قجر داعشی شوهر سابق خود را بعنوان رئیس زندانبانان اردوگاه شرف 3 در آلبانی انتخاب کرده ومهدی ابریشمچی که در بین ایرانیان معروف به مهدی زن فروش می بشد و در تمامی جنایات رجوی روح پلید شریک و شانه به شانه بوده اکنون بعنوان رئیس اسارتگاه اشرف 3 در آلبانی برای جلو گیری از فرار و خروج اعضاء نگون بخت به همراه دیگر سران فرقه همچون مهدی برائی با نام مستعار احمد واقف و عباس داوری معروف به جاسوس الدوله برای اعضاء نگون بخت در اسارتگاه اشرف 3 نشستهای تهدید امیز و مغز شوئی بپا می کنند تا به هر طریق ممکن جلو خروج  و فرار اعضاء را بگیرند .

خبرهای موثق مبنی بر فرار و جدا شدن اعضاء  در 2 ماه گذشته وهمچنین نا فرمانی وعدم شرکت در نشستهای مغز شوئی  در درون تشکیلات فرقه رجوی به اوج رسیده و به همین خاطر مریم قجر داعشی برای سرکوب و تهدید اعضاء خود شوهر سابقش که سابقه شکنجه کردن و برزگرای نشستهای تهدید و مغزشوئی به همراه خود و شوهر مفقود القبرش را در کارنامه سیاه خود دارد برای سرکوب اعضاء نگون بخت مستقیم وارد کند .

Image result for ‫عکس مهدی ابریشمچی در البانی‬‎            

                مهدی ابریشمچی در حال نگاه دزدکی به خانه های مردم در آلبانی 

نشستهائی که مهدی ابریشمچی و دیگر سران فرقه رجوی برای اعضاء نگون بخت دراسارتگاه اشرف 3 البانی برگزار می کنند همراه با تهدید و تطمیع و وعده های سر خرمن می باشد .

مهدی ابریشمچی با ترساندن اعضاء از جدا شدن و یا فرار گفته :

شما با این سن و سال بیرون از این سازمان ومناسبات سازمان باشید نمی توانید  پول نان شب خودتان را در بیاورید چرا اینقدر چموش بازی درمی اورید! سازمان که نان و لباس و محل استقرار شما را تامین کرده از اینجا بهتر کجا می خواهید بروید ؟ !

ابریشمچی برای اینکه جلو فرار و جدا شدن اعضاء نگون بخت بگیرد گفته :

انهائی که بریده اند اگر ما به انها کمک مالی نکنیم دهانشان کرم می زند !!!

درهمین نشستها مهدی ابریشمچی که همدوش رجوی روح پلید متخصص هارت و پورت و کلاشی هست و در تمام جنایتهای رجوی داعشی شریک می باشد مدعی شده هم اکنون درموقعیتی هستیم که از زمان صدام قدرتمان بیشتر شده که کمتر نشده ! اگر ان موقع فقط یک دولت پشتیبانمان بود الان چند دولت پشتیبان داریم !

( منظور مهدی ابریشمچی از داشتن پشتیبانی چند کشور عربستان و امریکا و اسرائیل می باشد و بعضی از سیاستمداران مافیائی آلبانی که درست کردن اسارتگاه اشرف 3 برای اسیر نگه داشتن اعضاء نگون بخت با دریافت دلارهای خونین همدست رجوی داعشی می باشند و لا غیر ).

اما از این طریق از خانواده های اعضاء نگون بخت و دوستان جدا شده که خود دردمند هستند و بهتر از هر کس از وضعیت اسیران فرقه با خبر هستند درخواست می کنم به هر طریق ممکن با نامه نوشتن به مقامات آلبانیائی و سازمانهای حقوق بشری بطور خاص به یو ان اچ سی آر ( کمیساریای عالی پناهندگی ) و بطور خاص مطرح کردن این موضوع جدی در رسانه های داخل البانی و اگاه کردن مردم البانی و سیاستمداران ان کشور که اجازه داده اند سران یک فرقه جنایتکار بیش از 2000 نفررا در اسارت ذهنی و جسمی نگه دارند و امروز هم با درست کردن یک اسارتگاه بنام اشرف 3 مانع خروجشان به دنیای ازاد می شوند وخانواده ها حتما نگرانی های خود را نسبت زندانی کردن و ممنوع الخرج کردن وسلامتی عزیزانشان را به اطلاع افکار عمومی و مقامات کشور میزبان و دیگر ارگانها ومردم ایران و ایرانیان خارج کشوربرسانند .

مطمئن هستم با تلاش و دست به دست هم دادن و رساندن فریاد اسیران فرقه می توانیم جنایتهای فرقه رجوی را افشاء و مانع سوء استفاده مریم قجر داعشی و دیگر سران فرقه رجوی روح پلید از اعضاء نگون بخت برای اهداف پلید مریم قجرداعشی شویم .