پ02202020

Last updateپ, 20 فوریه 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا مقالات واطلاعیه های کانون آوا درباره بیانیه 100 تن از نمایندگان مجلس المان

درباره بیانیه 100 تن از نمایندگان مجلس المان

تلویزیون سیمای آزادی وابسته به مجاهدین در عرض چندروزگذشته با سروصدا و شعف تمام بیانیه ای تحت عنوان "بيانية 100 تن از نمايندگان مجلس فدرال آلماندر آستانة گردهمايي بزرگ مقاومت ايران - فراخوان به  تأمين حفاظت وحقوق مجاهدان ليبرتي" را بدفعات پخش نمود و هنوزهم ادامه می دهد. بانگاهی کوتاه به این بیانیه بی سرو ته که نه عنوان درست دارد و نه امضاء، دم خروس دستگاه دروغ پراکنی گوبلزی مجاهدین از آن بیرون میزند.

 

یکی اینکه در عکس اعلام خبر در تلویزیون از تصاویر دونفر بنامهای اتو برنهارد و خانم زوسموت استفاده شده که اصلا از 2009 باینطرف نماینده پارلمان نیستند. خانم زوسموت بازنشسته و آقای برنهاردمدیر یک دفتر مشاورتی هستند.

دوم اینکه درسکانس بعدی تصویری نمایش داده می شود که در بالای  آن درج شده: "اعضای مجلس آلمان حفاظت بیشتر برای ایرانیان فراری در کمپ لیبرتی خواستارند" و در پایین همین تصویر درج شده :

"کمیته همبستگی آلمانی برای یک ایران آزاد"  

کلک رشتی مجاهدین اینست که بنام این کمیته که در اصل بوق تبلیغی سازمان در آلمان بشمارمیرود و بارها توسط کانون آوا افشاء شده است، اطلاعیه ای در تاریخ  12 ژوئن در سایت افشاگری 

http://www.iran-efshagari.com

درج کردند که درآن  این کمیته فراخوان به شرکت در گردهمایی پاریس داده بود وچند روز بعد یعنی در تاریخ 25 ژوئن ناگهان  بیانیه منتسب به 100 تن از نمایندگان مجلس آلمان در سایت همبستگی مجاهدین ظاهرشد و از تلویزیون آنان نیز بدفعات پخش شد. این بیانیه همانطوریکه در عکس بالا دیده می شود نام کمیته همبستگی آلمانی برای یک ایران ازاد را یدک می کشد در حالیکه هیچکدام از اعضای این کمیته نظیرآقای اتوبرنهارد و خانم ریتا زوسموت نماینده مجلس آلمان نیستند. از طرف دیگرحتی یک نام یک نفراز این 100 نفر کذایی اعلام نشده است و این موضوع که در آلمان بی سابقه است نشان از تقلب و دورویی مجاهدین دارد.  جالب اینجاست که در دوبیانه بالا فقط از تامین حفاظت افراد ساکن لیبرتی صحبت بمیان آمده و اجازه نداشته اند از انتفال افرادبه خارج عراق سخنی بگویند. دستگاه دیپلماسی مشنگ مجاهدین گاف بزرگی داده است.  

اطلاعیه کانون آوا - 26 ژوئن 2014