پاسخ کانون آوا به مقاله 50 سال مجاهدین نوشته جواد دبیران

کانون آوا دفتر شورای ملی مقاومت در آلمان را به چالش می طلبد

سایت اینترنتی www.freitag.de درتاریخ ۷ سپتامبر2014 مقاله ای از جواد دبیران بعنوان سخنگوی شورای ملی مقاومت و کارشناس ایران و خاورمیانه بنام «۵۰ سال مجاهدین خلق ایرانی» درج کرده است.

https://www.freitag.de/autoren/dabiran/50-jahre-iranische-volksmodjahedin

جواد دبیران بعنوان نویسنده از ۲۷ خرداد امسال تا بحال 9 مقاله بزبان آلمانی در این سایت درج کرده است. در مقاله اخیر ایشان که تحلیلی از ۵۰ سال تاریخ سازمان مجاهدین بود کانون آوا در کلن را بی نصیب نگذاشته و بخشی از تقصیرات بی محلی های مقامات آلمانی نسبت به سازمان مجاهدین را متوجه فعالیتهای کانون آوا دانسته است. انگار نه انگار که این عملکردهای سازمان مجاهدین هست که مورد بررسی هزکسی قرارمی گیرد

ایشان در مقاله بالابلند تحلیل ۵۰ سال فعالیت سازمان کانون آوا را از نظردورنداشته و ادعا می کند که این کانون مسبب راه ندادن آلمانیها به نمایندگان شورای ملی مقاومت در مباحث مربوط به ایران می باشد. جواددبیران دراین رابطه می گوید:

«Seit ihrer Vertreibung aus dem Iran befinden die Volksmodjahedin sich in einem Krieg der Worte mit bezahlten Mitarbeitern der Mullahs und mit Tarnorganisationen des iranischen Geheimdienstes. Vom AWAA e.V. bis hin zu einigen mächtigen Stiftungen der Konzernwirtschaft wurde diese Widerstandsbewegung nacheinander als Sekte, als Gruppe von Terroristen und Fanatikern beschimpft oder bei Diskussionsrunden über einen zukünftigen Iran kategorisch ausgeschlossen. Dabei spricht gerade die Zahl von 120.000 getöteten PMOI-Angehörigen in den 50 Jahren ihrer Existenz für ein eindeutiges Mitspracherecht an der Zukunft des Iran, denn niemand hat einen solch hohen Preis für seine Freiheit bezahlt wie sie und ihre Sympathisanten.«

ترجمه متن بالا:

«از زمان بیرون راندن مجاهدین از ایران آنها در گیر یک جنگ لفظی با مزدوران ملاها و با انجمنهای پوششی وزارت اطلاعات ایران هستند. از کانون آوا تا بنیادهای گردن کلفت کارتل های اقتصادی همگی این جنبش مقاومت را پشت سرهم بعنوان یک فرقه ویا گروهی شامل تروریستها و متعصبین مورد فحاشی قراردادند و دربحثهای مربوط به آینده ایران مطلقا راه ندادند واز دورخارج کردند در حالیکه تعداد ۱۲۰۰۰۰ کشته از اعضای سازمان در عرض ۵۰ سال گذشته خود بتنهایی حق رای برای مجاهدین در رابطه با آینده ایران محسوب می شود چرا که هیچکس تابحال نتوانسته مثل مجاهدین و هوادارانش چنین بهای سنگینی برای آزادی پرداخت بکند.»

ودر آخر مقاله فوق الذکر جواد دبیران نوشت:

»Besucht man die Geschäftstellen des Nationalen Widerstandsrates in Paris oder in Berlin, dann sieht man, dass die treuesten Anhänger der PMOI offen für jeden Menschen sind, der sich für ihre Geschichte interessiert. In den Zentralen wird jeder Mensch sehr herzlich empfangen«

ترجمه متن بالا:

«اگر کسی قدم به دفتر شورای ملی مقاومت در پاریس و برلین بگذارد ملاحظه می کند که هواداران وفادار مجاهدین روی باز نسبت به هرکسی دارند که علاقمند به تاریخ خودش هست. در این مراکز از هر انسانی بگرمی استقبال می شود»

کانون آوا درجواب مقاله مذکور مطلبی نوشته که در بخش نظرات مقاله قابل ملاحظه می باشد.

مساله ای که جدید و جالب می باشد اظهارنظر یکی از مسولین سازمان دررابطه با «روی باز مجاهدین » و اینکه در مراکز علنی آنها در پاریس و برلین «از هر انسانی بگرمی استقبال می شود» می باشد که اگر این موضوع صرفا بقصد بازاریابی ودموکرات مابی گفته نشده باشد باید آنرا بفال نیک گرفت و از آن بینهایت استقبال کرد. بالاخره مسعودرجوی از خرشیطان پیاده شده و قبول کرده که انسانهای دیگری نیز در این جهان بغیراز مجاهدین وجود دارند.

درهمین رابطه کانون آوا نامه ای به دفتر شورای ملی مقاومت نوشته و خواستار دیداراز این دفتر و همچنین خواستار جلسه بحث با نمایندگان شورا گردید. این نامه در تاریخ ۱۰ سپتامبر مستقیما برای دفترشورا ارسال شده و تابحال جوابی از این دفتر دریافت نکرده ایم.

ولی سازمان مجاهدین از طریق یکی از ۱۰۰۰ اشرفی فعلا جواب مارا داد و درست یکروز بعد از ارسال درخواست کانون آوا یعنی ۱۱ سپتامبر از طریق یکی از انجمنهای پوششی بنام بنیادتوسعه ودموکراسی در خاورمیانه «سایت آلمانی آن http://orientalstiftung.org/ » با فحش و تهمت همیشگی به جان ما افتاد. این بدبخت هم جواب مطلب مارا نداد بلکه بشیوه مجاهدین به خیال خودش ثابت کرد که کانون آوا جزو اطلاعات جمهوری اسلامی می باشد. شاهدی هم که از آن اسم برده یکی ازبیچاره های برلین هست که معلوم هست یک کت و شلواربرایش خریده و پای دوربین نشانده اند. به روباه گفتند شاهدت کیه گفت دمم

آقا ویاخانم دفتر شورا ما منتظریم!

پی نوشته: از همه ایرانیان آزاده خواهشمندیم موضوع دعوت مجاهدین را جدی گرفته و کتبا خواستار دیدار با مسولین شورای ملی مقاومت در برلین و پاریس بشوند!

علی اکبرراستگو

کانون آوا - ۱۵ سپتامبر 2014

24 شهریورماه 1393