ش01182020

Last updateپ, 16 ژانویه 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا مقالات واطلاعیه های کانون آوا کانون آوا حمله تروریستی به دفتر هفته نامه "شارلی ابدو" در پاریس را بشدت محکوم می کند

کانون آوا حمله تروریستی به دفتر هفته نامه "شارلی ابدو" در پاریس را بشدت محکوم می کند

کانون آوا بر اساس باورهای حقوق بشری خود همواره هر نوع رفتار خشن و به ویژه شکل بی رحمانه و ضد انسانی آن یعنی ترور را محکوم کرده است.اهانت تحت هر عنوان و در هر شکلی نسبت به عقاید و باورهای انسان ها و از جمله مسلمانان محکوم است. ولی این رفتارها با هیچ بهانه ای نمی تواند مجوزی برای ترور باشد.تقویت جریانات راست افراطی وسیاست «خارجی ستیزی» و به ویژه «اسلام ستیزی» در اروپا نتیجه بلافصل ترور کور می باشد.

کانون آوا همواره به مقامات دولتهای اروپایی دررابطه با نشو تروریسم در اروپا اخطارداده و بخصوص از مماشات این دولتها با بعضی از گروه های تروریستی ابرازنگرانی کرده است.

کانون آوا به مردم فرانسه، خانواده و نزديکان قربانيان تسليت می‌گوید و همدردي خودرا اعلام می دارد.


اطلاعیه کانون آوا - پنجشنبه 8 ژانویه 2015