ی07122020

Last updateش, 11 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا مقالات واطلاعیه های کانون آوا جشنی از جنس رجوی

جشنی از جنس رجوی

طبق اخبار موثق از درون فرقه رجوی با تعطیلی رسمی و قطع کمک های کمیساریای عالی پناهندگان كه تنها ارگان پشتيباني کننده از جداشده ها بود، این فرقه درون خودشان جشنی بزرگ ترتیب دادند و با سازو دهل خوشحالی خودشان را بین خودشان تقسیم کردند.ولی سوال اینست که این خوشحالی فرقه رجوی بابت چیست ؟

 

مهدی سجودی - کانون آوا - 15 ماه مه 2019

جشنی از جنس رجوی

طبق اخبار موثق از درون فرقه رجوی با تعطیلی رسمی و قطع کمک های کمیساریای عالی پناهندگان كه تنها ارگان پشتيباني کننده از جداشده ها بود، این فرقه درون خودشان جشنی بزرگ ترتیب دادند و با سازو دهل خوشحالی خودشان را بین خودشان تقسیم کردند.ولی سوال اینست که این خوشحالی فرقه رجوی بابت چیست ؟ مگر غیر از این است که شعارشان ازادی و ازادیخواهی و هوادار مظلومان و ستمدیده ها هستند؟ فرقه رجوی که به اصطلاح همیشه دنبال کمک به تهیدستان و خلق های تحت ستم بوده پس چه شد که یک مرتبه از کارهای ضد انسانی کمیساریا که با فشار و تلاشهای بسیار خودشان مجبور به قطع کمکها و رفتن از البانی شدند؟

به وجد آمده و جشن می گیرد و میگوید رفتن کمیساریا و قطع کمک ها حتی از بسته شدن سفارت ایران در آلبانی مهمتر بوده است پس باید نتیجه گیری کرد که همه این موارد زیر سر این فرقه درهم شکسته و معلوم الحال است.در واقع انتظاری هم غیر از اینها از فرقه معلوم الحال رجوی نیست چرا که ضد انسانیت در وجود و خون و از پایه های اصلی نگهدارنده این سازمان بوده و هست و این را در تمام سالیان اثبات کرده اند حداقل برای من و ماهایی که با وجود خودمان این موضوع را دیده و حس کرده ایم وای بر ان روزی که زمان حسابرسی رو در رو با تک تک چه انهایی که در تمام این سالها از خونشان سوءاستفاده کرده و چه امثال من هایی که چندین سال ازشان کار کشیده که به پول و ثروت خود و به حیات خودش چند صباحی اضافه کند امان از ان روز...