سازمان مجاهدین  خلق ایران که بعد از قطع رابطه ایران با آمریکا پیام تبریک فرستاده بود و در نشریه مجاهد همان زمان نوشته بود که ایران را ویتنام دیگری برای آمریکا می سازیم حالا استراتژی اش شده تبلیغ برای دولت آمریکا علیه مردم ایران و بعنوان سخنگوی غیر رسمی کاخ سفید خط جنگ آمریکا علیه مردم ایران را دنبال می کند و مردم را سعی می کند از مقاومت در برابر زوگویی های دولت زورگوی آمریکا نا امید نماید و با شیادی خاص خودش سعی دارند به دستور اربابانش در کاخ سفید تبلیغ کند که اگر جنگی بین آمریکا و ایران صورت گیرد مردم خودشون را کنار بکشند تا کشته نشوند و  موضع بی طرفی  در این جنگ احتمالی اتخاذ نمایند. یعنی این استراتژی جدید فرقه رجوی ادامه همان استراتژی شکست خورده ترور و خشونت هست که دقیقا و صد در صد بر ضد منافع ملی مردم ایران می باشد. 

بله دوستان گرامی فرقه تروریستی رجوی اکنون که استراتژی ترور و خشونت اش شکست خورده و کشتی اش به گل نشسته است سعی می کند که دستورات کاخ سفید و متحدین منطقه ای اش نظیر اسراییل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی را در راستای سیاست جنگ افروزی دولت آمریکا مو به مو اجرا کند و خط و خطوط دولت آمریکا را به عنوان استراتژی جدید خود قرار دهد و بذر نا امیدی و یاس را در بین مردم ایران و به ویژه در بین جوانان دلیر و شجاع ایرانی بپاشد. 

ولی بایستی به مریم عضدانلو سرکرده فعلی  فرقه تروریستی رجوی گوشزد کنم که بجای این شیادی های بی فایده بهتر هست به فکر نجات تشکیلات در حال فروپاشی خودتان باشید.