سر در گمی مجاهدین و تشکیل جلسه شورا

اگر از نظر شما توافق هسته سر کشیدن جام زهر اتمی است، برای مردمی که تا فرق سر از شما بیزار هستند پیام شور و شادی دارد، پس پوزه شما برخاک چرا که بزودی شاهد رقص و پایکوبی مردم خوبمان در خیابانهای تهران پس از امضاء توافق نامه نهائی خواهیم بود، و بهترکه شما در آینده جلسه ای به نام اجلاس میاندوره ای شورا برگزار نکنید، بلکه برای آخرین جلسه شورا آماده شوید چون دیگر حنای شما رنگی ندارد.  


ادوارد ترمادو - کانون آوا - 03.07.2015

شورای رجوی در روزهاي 27 و 28 خرداد طبق معمول به سرپرستی مریم رجوی تشکیل جلسه داد.

اگر به اطلاعیه شورا نظری بیاندازیم می بینیم که تمام صحبتهای خانم رجوی تکراری است و هیچ حرف تازه ای برای اعضای پیر و خسته و فرتوت شورا در بر ندارد .

در این روزها که مذاکرات هسته ای ایران با گروه 5+1 روبه اتمام است و وزیران خارجه فرانسه و چین و هم وزیر خارجه روسیه بر رسیدن به توافق نهائی تاکید کرده اند، برای فریب دادن و امیدوار کردن هم اعضای شورا و هم اعضای گرفتار در عراق و هواداران بلاتکلیف در خارج خانم رجوی بدون ذره ای خجالت مذاکرات و پیشرفت آن را یک شکست می داند و اینطور می فرمایند:

درشرايطي كه جامعة جهاني در انتهاي ماراتون مذاكرات اتمي با رژيم آخوندها به بن بست رسيده........

شورا نتيجه گيري كرد كه در مذاكرات دوساله بازهم ثابت شد كه هرگونه گفتگو و تعامل با رژيمي كه برنامة دستيابي به بمب اتمي را براي بقاي نظام ولايت فقيه ضروري تلقي مي كند، آب در هاون كوبيدن است؛ به ويژه از آن رو كه تن دادن رژيم به مذاكرات و محدوديتهاي تحميلي در توافقات ژنو و لوزان ، نه از سر سازگاري با خواستهاي بين المللي، بلكه دراثر افشاگريهاي مقاومت ايران و تنگتر شدن حلقه تحريمها و اعتراض و انزجار اجتماعي  از اين برنامة شوم بوده است. ازهمين رو، مقاومت ايران ضمن استقبال از عقب نشيني تحميلي اين رژيم، پيوسته نسبت به فريب و تقلب آن نيز هشدار داده و تأكيد كرده است كه در هرگونه توافق احتمالي، اعمال قطعنامه هاي مصوب شوراي امنيت و راستي آزمايي و بازرسيهاي كامل در «هرزمان ، هرمكان»، ضروري است

اجلاس شورا در دستور كار خود، مذاكرات جاري اتمي رژيم با كشورهاي 1+5 را به طور مبسوط مورد بحث قرارداد. اما اشاره ای به نتیجه حاصله از بحث مبسوط در باره مذاکرات اتمی در شورای خود نمی کند،چرا؟

چون به خوبی می دانند که در رابطه با برنامه و مذاکرات هسته ای علی رقم تمام تلاشهای خود در این چند سال برای برهم زدن میز مذاکرات و خواهش تمنا کردن به امریکا برای حمله به ایران بازنده اصلی خودشان هستند.

اما چیزی که مشخص است این که مجاهدین امید را از حمله نظامی بریده اند چون همانگونه که اشاره شد مذاکرات در حال اتمام است، اما با این حال چون چنته خود را خالی می بینند در اطلاعیه خود که برای کسی پشیزی ارزش ندارد باز بر طبل خیانت خود کوبیده و تاکید می کنند که:راستي آزمايي و بازرسيهاي كامل در «هرزمان ، هرمكان»، ضروري است. 

مثل روز روشن است که در بحث های داخلی بین سران مجاهدین، البته بدون حضور اعضای شورا به شکست تلاشهای جنگ افروزانه خود اعتراف می کنند اما در حضور اعضای شورا یا در اطلاعیه ها شکست را پیروزی جلوه داده تا برای هواداران  بلاتکلیف خود روحیه باشد، اگر چه اعضای شورا به خوبی از اوضاع سیاسی روز مطلع هستند، اما لقمه نانی هم نیاز است.

تازه دوباره باز درخواست مسخره خود را تکرار کرده و برای افراد اسیر در لیبرتی در خواست سلاح برای دفاع از خود کرده، اگر چه هیچ مقام مسئولی در دنیا ارزشی برای این مانورهای بی پایه و اساس سران مجاهدین قائل نیست اما بدون شک تسلیح افراد لیبرتی که درعراق بحران زده گرفتار سیاست های جنگ طلبانه رهبران خود گشته اند خطر درگیری با نیروهای عراقی را تسریح کرده و باز شاهد مرگ تعدادی از آنان خواهیم بود، و این مهم را خانم رجوی بهتر از هر کس دیگری می داند، چرا که عراقی ها هرگز تحمل نیروی مسلحی که دست در دست صدام داشته در خاک خود را نخواهند داشت و همین امر باعث بهانه تراشی عراقی ها و ایجاد درگیری خواهد شد، اگر چه سیاست تسلیح مجاهدین در لیبرتی عراق که توسط خانم رجوی در هر کنفرانس یا محفلی مطرح میکند سیاستی است که سران سازمان برای ایجاد درگیری دنبال می کنند تا از خون افراد گرفتار درعراق ماشین تبلیقاتی خود را به حرکت دراورند.

به مجاهدین تنها این را می گویم که: اگر از نظر شما توافق برنامه هسته ای برای رژیم عفب نشینی یا حتی شکست است، مهم این است که مردم ایران را از زیر فشار تحریمهای غیر انسانی و وحشیانه اربابان شما نجات خواهد داد،

سران رژیم حداقل این غیرت را دارند که قیمت شکست را بپردازند اما آیا شما همین یک جو غیرت را دارید که با پذیرش شکست درعراق به درد و غم افراد گرفتا در لیبرتی پایان دهید؟

اگر از نظر شما توافق هسته سر کشیدن جام زهر اتمی است، برای مردمی که تا فرق سر از شما بیزار هستند پیام شور و شادی دارد، پس پوزه شما برخاک چرا که بزودی شاهد رقص و پایکوبی مردم خوبمان در خیابانهای تهران پس از امضاء توافق نامه نهائی خواهیم بود، و بهترکه شما در آینده جلسه ای به نام اجلاس میاندوره ای شورا برگزار نکنید، بلکه برای آخرین جلسه شورا آماده شوید چون دیگر حنای شما رنگی ندارد.