د05252020

Last updateی, 24 می 2020 10am

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا مقالات واطلاعیه های کانون آوا مصاحبه با آقای نادر کشتکار درباره پیام اخیر مسعودرجوی

مصاحبه با آقای نادر کشتکار درباره پیام اخیر مسعودرجوی

آقای کشتکار در این گفتگو مظرح کردندکه: "رجوی دراین پیام می خواهد بگوید که ما یک دستاوردی داشتیم آنهم در طول مدت 24 سال گذشته، یعنی برفرض اگرسئوال بشه از اینها که این استراتژی جنگ مسلحانه بالاخره چی شد ما چکارکردیم در عراق بعد از اینهمه کشته، بعد از فروغ، بعد ازاینکه حضورمان درعراق باعث شد که پایگاه توده ایمان را درایران بکل از دست بدهیم در ازای این بهایی که دادیم چی بدست آوردیم ازآنجا که حرف برای گفتن نداره سعی کرده این توافق هسته ای را دروهله اول توی این پیام خیلی با بزرگنمایی به یک جام زهر تبدیل کنه واینطورمطرح کنه که استراتژی تضمین بقاء بعد از 24 سال بکلی شکست خورده می خواهد بگوید که ما یک ضربه کاری به رژیم وارد کردیم. دستاورد 24 سالمان این بوده"


 

نادرکشتکار - کانون آوا - اول آگوست 2015

از اعضای جداشده سازمان مجاهدین
درباره پیام اخیرمسعودرجوی بمناسبت امضای توافق هسته ای مابین گروه 5 +1 و ایران

آقای کشتکار در این گفتگو مظرح کردندکه: 

"رجوی دراین پیام می خواهد بگوید که ما یک دستاوردی داشتیم آنهم در طول مدت 24 سال گذشته، یعنی برفرض اگرسئوال بشه از اینها که این استراتژی جنگ مسلحانه بالاخره چی شد ما چکارکردیم در عراق 
بعد از اینهمه کشته، بعد از فروغ، بعد ازاینکه حضورمان درعراق باعث شد که پایگاه توده ایمان را درایران بکل از دست بدهیم
در ازای این بهایی که دادیم چی بدست آوردیم ازآنجا که حرف برای گفتن نداره سعی کرده این توافق هسته ای را دروهله اول توی این پیام خیلی با بزرگنمایی به یک جام زهر تبدیل کنه واینطورمطرح کنه که استراتژی تضمین بقاء بعد از 24 سال بکلی شکست خورده می خواهد بگوید که ما یک ضربه کاری به رژیم وارد کردیم.
دستاورد 24 سالمان این بوده"

جهت ملاحظه ادامه سخنان آقای کشتگر لطفا برروی عکس زیر کلیک کنید

2015 07 31 Nader Keshtkar