ش01252020

Last updateج, 24 ژانویه 2020 7pm

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا روابط خارجی کانون آوا گزارش شرکت آقای رضا جبلی ازکانون آوا در دوجلسه در پارلمان اروپا

گزارش شرکت آقای رضا جبلی ازکانون آوا در دوجلسه در پارلمان اروپا

اقای رضا جبلی طی صحبت باآقای Morten Løkkegaard  از گروه  ALDEگزارش کاملی از قطع ارتباط کامل اعضای فرقه رجوی از  تمامی رسانه های اجتماعی از سال 65 به بعد به عرض ایشان رساندند. ازجمله عدم امکان استفاده از تلفن و اینکه اعضای فرقه هیچگونه اطلاعی در رابطه با انترنت و موبایل نداشته اند و اعضای جداشده که برای اولین بار موبایل را دیده بودند حتی نمی دانستند که چگونه انرا روشن کنند و بطور کامل از دنیای ازاد قطع بودند. آقای جبلی در ادامه یادآور شدند که فرقه رجوی یکی از بزرگترین ناقضان حقوق اولیه اعضای خود میباشد که حتی زیر شدیدترین کنترلها هم حتی اجازه ارتباط افراد از طریق تلفن با خانواده هایشان را نمی دهد ولی در پارلمان اروپا دم از ازادی بیان می زند. اقای جبلی همچنین از وجود حدود 1800 نفر از اعضای اسیر در کمپ تیرانا که هنوز سران فرقه اجازه استفاده از انترنت و موبایل را نداده اند، نیز صحبت کردند.


 

کانون آوا - 13 ژانویه 2017

گزارش شرکت آقای رضا جبلی ازکانون آوا در دوجلسه در پارلمان اروپا

گزارش 1:

روزسه شنبه 10 ژانویه 2017 اقای رضا جبلی از کانون آوا به دعوت از پارلمان اروپا در کنفرانس "آزادی رسانه های اجتماعی" درمحل این پارلمان دربروکسل شرکت کرد.

در این کنفرانس سخنرانان بر حق ازادی همه افراد برای استفاده آزادانه از رسانه های اجتماعی تاکید ورزیدند.

درادامه جلسه اقای رضا جبلی طی صحبت باآقای Morten Løkkegaard  از گروه  ALDEگزارش کاملی از قطع ارتباط کامل اعضای فرقه رجوی از  تمامی رسانه های اجتماعی از سال 65 به بعد به عرض ایشان رساندند. ازجمله عدم امکان استفاده از تلفن و اینکه اعضای فرقه هیچگونه اطلاعی در رابطه با انترنت و موبایل نداشته اند و اعضای جداشده که برای اولین بار موبایل را دیده بودند حتی نمی دانستند که چگونه انرا روشن کنند و بطور کامل از دنیای ازاد قطع بودند. آقای جبلی در ادامه یادآور شدند که فرقه رجوی یکی از بزرگترین ناقضان حقوق اولیه اعضای خود میباشد که حتی زیر شدیدترین کنترلها هم حتی اجازه ارتباط افراد از طریق تلفن با خانواده هایشان را نمی دهد ولی در پارلمان اروپا دم از ازادی بیان می زند. اقای جبلی همچنین از وجود حدود 1800 نفر از اعضای اسیر در کمپ تیرانا که هنوز سران فرقه اجازه استفاده از انترنت و موبایل را نداده اند، نیز صحبت کردند.

با حاضران در جلسه نیز آقای جبلی بحثهای افشاگرانه متعددی در پایان کنفرانس داشتند که مستمعین از وجود چنین فرقه و افرادی که از دسترسی به ابتدایی ترین امکانات ممنوع هستند مطلع شدند و آقای جبلی با اسناد و مدارک انکارناپذیری به تمامی سئوالات آنان پاسخ دادند.

حاضران ضمن حمایت خود از فعالیتهای ایشان،  پیشنهادات متعددی جهت کمک برای افشای هر چه بیشتر این فرقه ضد ازادی ارائه دادند.

گزارش دوم:

روز چهارشنبه 11 ژانویه 2017 نیز آاقای جبلی ازکانون آوا با دعوت قبلی پارلمان اروپا در جلسه "مبارزه برای کودکان" که از طرف  گروه سوسیال دموکرات  و با شرکت اقای عودو بولمن معاون رئیس در امور اقتصادی و اجتماعی و همچنین تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا منجمله خانم یوتا اسشتاین روک اقای لوپه خانم ماریا رودریگز و خانم سیلویا کوسدا و همچنین شهردار مریدای اسپانیا و تعداد زیادی از مسئولان سازمانهای حفاظت از کودکان اروپا برگزارشد، شرکت کردند.

بعد از صحبتهای خانم نماینده کوسدا اقای جبلی برای مطرح کردن سئوال دعوت شد که ایشان ضمن معرفی خود و به نمایندگی از کانون آوادرآلمان گفتند:

"چگونه می توانیم تضمین و یا جلوگیری کنیم از بدام افتادن کودکانمان بدست گروه های تروریستی و فرقه های مذهبی و همچنین پولهایی که این گروه ها تحت عنوان مخارج کودکان از دولت دریافت میکنند؟ از این جهت این سئوال حیاتی را مطرح میکنم که بین سالهای 96 تا 98 حدود 300 کودک ونوجوان زیر 16 سال توسط فرقه مجاهدین خلق از اروپا و مخصوصا آلمان به کمپ اشرف در عراق منتقل شدند. این کودکان و نوجوانان تحت حمایت دولت آلمان بوده و حقوق ماهیانه از دولت آلمان توسط انجمنهای پوششی این فرقه دریافت میکردند. سازمان مجاهدین بعد از انتقال این کودکان کماکان حقوق ماهیانه انها را به دلیل عدم اعلام به دولت تا سال 2004 دریافت میکرده است و فقط در این سال و با رسیدن اطلاعات به اداره تحقیقات فدرال امریکا و انجام تحقییقات مشترک با پلیس فدرال آلمان،  دفتر کلن آنان بدلیل کلاهبرداری بسته شده عا ملین آن دستگیر و تعدادی هم به عراق فرار کردند که هنوز در لیست فراریان قرار دارند و خانم رئیس عجیب تر اینکه رهبر این فرقه مریم رجوی هر چند وقت توسط نماینده پارلمان و لابی آنها برای جلسه حقوق بشر به پارلمان می اید. چرا؟ و چگونه می توانیم از بدام افتادن کودکان در این گروها و فرقه های تروریستی جلوگیری کنیم؟"

 این سخنان با عث شوک نماینده ها و حاضران شد. در انتهای جلسه آقای جبلی حدود یک ساعت با تعدادی از شرکت کنندگان به گفتگو پرداخت. ایشان ضمن توضیحاتی در مورد جدایی زنان و مردان و طلاقهای اجباری در فرقه و مخصوصا جداکردن کودکان از مادرانشان منجمله کودکان حتی شش ماهه و شیرخواره باعث تاثر شدید خاطر شدند و مخاطبین انزجار خود را از این همه توحش این فرقه ضد بشری ابراز داشته و افشاگریهای ایشان را مورد ستایش قرار دادند.

Reza Video

ویدیوی کوتاهی از پرسش آقای رضاجبلب در پارلمان اروپا - 11 ژانویه 2017

درزیر عکسهایی از برگزاری این کنفرانسها در پارلمان اروپا درج می گردد:

Reaz Morten Løkkegaard 2

 

Reza Jebbeli 1

 

Reza Jebbeli 4

Reza Jebbeli 5

Reza Jebbeli 7

Reza Jebbeli 8 1

Reza Jebbeli 8 2

Reza Jebbeli 8 3

Reza Jebbeli 8 4

Reza Jebbeli 8 6