چ07172019

Last updateچ, 17 جولای 2019 10am

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا روابط خارجی کانون آوا شرکت اعضای انجمن زنان و کانون آوا درنشستهای متعدد پارلمان اروپا

شرکت اعضای انجمن زنان و کانون آوا درنشستهای متعدد پارلمان اروپا

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 7 و 8 مارچ 2018 تعدادی از اعضای انجمن زنان و کانون آوا شامل خانمها بتول سلطانی، زهرا معینی، امیرموثقی، رضاجبلی و علی اکبرراستگو در جلساتی در پارلمان اروپا بمناسبت روز جهانی زن و همچنین در نشست "جلوگیری از دسترسی تروریستها به سلاحهای بیولوژیکی و شیمیایی" شرکت کردند. اعضای انجمن زنان در این جلسات ضمن تماس با نمایندگان پارلمان اروپا توجه آنان را به درد ورنج اعضای زن اسیر در فرقه رجوی در آلبانی جلب کردند. خانمها سلطانی و معینی از ستم مضاعفی که بر این زنان نگون بخت از طرف تشکیلات مخوف مجاهدین برهبری مسعود و مریم رجوی روا می شود، سخن گفتند و خواستار احقاق حقوق حقه انان در آستانه روزجهانی زن گردیدند.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

انجمن زنان و کانون آوا - هشتم مارچ 2018

شرکت اعضای انجمن زنان و کانون آوا درنشستهای متعدد پارلمان اروپا

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 7 و 8 مارچ 2018 تعدادی از اعضای انجمن زنان و کانون آوا شامل خانمها بتول سلطانی، زهرا معینی، امیرموثقی، رضاجبلی و علی اکبرراستگو در جلساتی در پارلمان اروپا بمناسبت روز جهانی زن و همچنین در نشست "جلوگیری از دسترسی تروریستها به سلاحهای بیولوژیکی و شیمیایی" شرکت کردند.

اعضای انجمن زنان در این جلسات ضمن تماس با نمایندگان پارلمان اروپا توجه آنان را به درد ورنج اعضای زن اسیر در فرقه رجوی در آلبانی جلب کردند. خانمها سلطانی و معینی از ستم مضاعفی که بر این زنان نگون بخت از طرف تشکیلات مخوف مجاهدین برهبری مسعود و مریم رجوی روا می شود، سخن گفتند و خواستار احقاق حقوق حقه انان در آستانه روزجهانی زن گردیدند.

مواردزیر بخصوص توجه نمایندگان پارلمان اروپا را بخود جلب نمود:

- در درون مناسبات اینفرقه مقررات و قوانین سخت بر زنان حاکم است که عدول از آنان وضعیت و شرایط بسیار هولناکی را برای آنان ایجاد میکند

- حجاب در فرقه رجوی کاملا اجباری است و حتی یک تار موی آنان نباید دیده شود

صحبت کردن زنان با مردان در این فرقه اکیدا ممنوع میباشد

- صحبت بین یک مرد و یک زن کاملا ممنوع است و باید یک زن و یا یک مرد دیگر نیز حضور داشته باشند

- در حین صحبت کردن چه مرد و چه زن نباید مستقیم چشم در چشم یکدیگرنگاه کنند

- در حین صحبت کردن خندیدن مجاز نیست مخصوصا برای زنان

- سوار شدن در خودرویی که راننده آن زن میباشد برای مردان فرقه و یا بلعکس اکیدا ممنوع میباشد و مرز سرخ است

- سالن غذاخوری مردان و زنان جدا از یکدیگر است

- ساعتهای مراجعه به پمپ بنزین قرارگاه سابق اشرف جهت سوخت زدن به خودروها بین زنان و مردان ساعت بندی شده بود و در ساعتهای مربوط به زنان مراجعه مردان و یا بلعکس به پمپ بنزین اکیدا ممنوع بود

- حضور زنان و یا مردان به عنوان تماشاچی در مسابقات یکدیگر جهت تماشا و یا تشویق اکیدا ممنوع بود، لازم به توضیح است که مسابقات چه در قسمت مردان و یا زنان با حجاب و پوشش کامل انجام میشد

- در فرقه مجاهدین زنها و مردها بدستور رهبری از هم طلاق گرفته و اجازه رابطه جنسی ندارند و حق دیدن و یا صحبت کردن و حتی فکر کردن به یکدیگر را هم ندارند.

این اظهارات مورد بهت وحیرت تمامی نمایندگان قرارگرفت.

در نشست "جلوگیری از دسترسی تروریستها به سلاحهای بیولوژیکی و شیمیایی" نمایندگان پارلمان اروپا از جمله

خانمها

Hilde Vautmans MEP

Nathalie Griesbeck MEP

وآقایان

Miguel Da Silva

Emmanuel Saliot

Hans Das

Urmas Paet

Maurizio Barbeschi

Benjamin Queyriaux

و همچنین آقای Robert Kaldec وزیرمشاور در وزارت بهداشت آمریکا بعنوان سخنران حضور داشتند

آقای رضاجبلی بنمایندگی از طرف جداشدگان در این جلسه طی سخنان کوتاهی توجه حضار را به خطر حضور سازمان مجاهدین در اروپا برای مردم این قاره جلب کردند که بسیار مورد توجه قرارگرفت. ویدیوی صحبت ایشان و جواب دوتن از سخنرانان را در زیر می توانید ملاحظه کنید

DSC 1174

 https://www.youtube.com/watch?v=mDIzTg9Nlig&feature=youtu.be

اعضای جداشده میزگرد کوتاهی نیز در محل پارلمان اروپا در رابطه با سالگرد روزجهانی زن و حمایت از خواستهای حقه 1000 زن اسیر در فرقه رجوی برپا کردند و ازتمامی جنبشهای دادخواهی و آزادی زن و مجامع حقوق بشری خواستار رسیدگی به وضعیت زنان و بازدید از پایگاه های آنها در فرقه رجوی شدند.

ویدیوی میزگرد اعضای انجمن زنان و کانون آوا در محل پارلمان اروپا را میتوانیددرلینک زیرملاحظه نمائید:

Bild a

 https://www.youtube.com/watch?v=Gnv9h6Clp74&feature=youtu.be

درزیر تصاویری از شرکت اعضای انجمن زنان و کانون آوا را در پارلمان اروپا در بروکسل ملاحظه می کنید:

Bild 0

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9

Bild 10

Bild 11

Bild 12

 

Bild 13

 

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی