ش07112020

Last updateش, 11 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا روابط خارجی کانون آوا شرکت جداشدگان در نشست راههای مبارزه با منابع مالی تروریست‌ها در پارلمان اروپا

شرکت جداشدگان در نشست راههای مبارزه با منابع مالی تروریست‌ها در پارلمان اروپا


روز پنجشنبه 17 ماه مه 2018 برابر با 27 اردیبهشت ماه 1397 هیئتی از انجمن آوا و پیوند رهایی شامل آقایان قربانعلی حسین نژاد، عیسی آزاده، غفور فتاحیان، احمد اوسطی و رضا جبلی در نشست راههای مبارزه با منابع مالی تروریست‌ها در پارلمان اروپا شرکت کردند.
در این نشست نماینده انجمن آوا اقای رضا جبلی به نمایندگی از هیئت صحبت کردند که گزارش و فیلم آن بزودی منتشر خواهد شد

 

بروکسل - 17 ماه مه 2018

2018 05 17 1شرکت جداشدگان در نشست راههای مبارزه با منابع مالی تروریست‌ها در پارلمان اروپا
روز پنجشنبه 17 ماه مه 2018 برابر با 27 اردیبهشت ماه 1397 هیئتی از انجمن آوا و پیوند رهایی شامل آقایان قربانعلی حسین نژاد، عیسی آزاده، غفور فتاحیان، احمد اوسطی و رضا جبلی در نشست راههای مبارزه با منابع مالی تروریست‌ها در پارلمان اروپا شرکت کردند.
در این نشست نماینده انجمن آوا اقای رضا جبلی به نمایندگی از هیئت صحبت کردند که گزارش و فیلم آن بزودی منتشر خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 05 17 32018 05 17 2