چ07172019

Last updateچ, 17 جولای 2019 10am

Back شما اینجا هستید: Home تروریسم وفرقه گرایی اخبارتروریسم وفرقه گرایی انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین "مجاهدين و "انقلاب ايدئولوژيک

"مجاهدين و "انقلاب ايدئولوژيک

مسئله اصلی اينجاست که مجاهدين با تبليغات اغراق آميز و با گزافه گوئيهای بی حد و حصر، مسعود رجوی را قدر قدرتی جلوه داده و به اين وسيله موقعيت او را در رهبری تحکيم ميبخشند
 

مجاهدين و "انقلاب ايدئولوژيک"!

مدتی است که سازمان مجاهدين بدنبال ازدواج مسعود رجوی مسئول اول اين سازمان با مريم عضدانلو همسر يکی از اعضای دفتر سياسی که بنا بگفته خودشان صرفاً بخاطر ازدواج با مسعود رجوی از شوهر خود طلاق گرفت، خبر از يک "انقلاب ايدئولوژيک" در درون خود ميدهد. اصرار رهبری سازمان بر اين است که ازدواج آقای مسعود رجوی بعنوان امری کاملاً سياسی و ايدئولوژيک که انقلابی را در ايدئولوژی و تشکيلات آنان بوجود آورده است، تلقی گردد. با اينحال رهبری مجاهدين در اثبات اين ادعا دليلی و شاهدی ارائه نميدهند. آنها اين ازدواج را مشيت الهی مينامند. مشيتی که فقط بندگان نزديک خدا قادر به درک آن هستند و بقيه نيز شايد ده سال ديگر به رمز آن پی ببرند. ولی در هر حال ادعاها و تشبثات عوامفريبانه از اين قبيل هر چه باشند و هر چند آنها کار را به جائی رسانده اند که مرز بين انقلاب و ضد انقلاب را با رد يا تائيد اين ازدواج محک ميزنند، مسئله ازدواج امر خصوصی آقای رجوی است و از اين لحاظ نيروهای سياسی نه وظيفه دارند و نه بايد خود را با اين امور مشغول سازند؛ هر چند آقای رجوی با ازدواج آنچنانی اش شخصيت و سطح نازل آگاهی سياسی و اجتماعی خود را بعنوان رهبر سازمان مجاهدين خلق برملا کرده است. توجه به اين امر در برخورد به سازمان مجاهدين از اهميت زيادی برخوردار است بخصوص که آنها آگاهانه ميکوشند نيروهای مختلف جنبش را در اين محدوده به موضعگيری بکشانند و توجه شان را نسبت به واقعيت اموری که در رابطه با اين سازمان مطرح است، به کجراه ببرند. در حقيقت مسئله "ازدواج" در يک برخورد سياسی اگر از اهميتی برخوردار باشد از اين نقطه نظر است که سازمان مجاهدين آنرا عامدانه در خدمت لاپوشانی واقعيتی که چيزی جز شکست سياستهای اين سازمان و بن بست سياسی آن نيست قرار داده است؛ اگر چه در عين حال به اين وسيله وضعيت تأسف بار سازمان مجاهدين را نيز آشکار نموده اند. بنابراين از اين نقطه نظر بايد اطلاعيه دفتر سياسی، سخنرانيها و نامه های مختلفی که بدنبال "انقلاب ايدئولوژيک" از طرف "مقربين" برای "بيعت" با رجوی نوشته شده مورد توجه قرار گيرند.

 متن کامل مقاله در فرمات PDF

منبع: http://www.siahkal.com/publication/mojahedin-va-enghelab-idelojiki.pdf

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی