ج07102020

Last updateپ, 09 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home سازمان مجاهدین اخبارسازمان مجاهدین تاریخچه سازمان مجاهدین خلاصه تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران - فرقه رجوی به رهبری مسعود و مریم رجوی

خلاصه تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران - فرقه رجوی به رهبری مسعود و مریم رجوی

سرفصل هایی ازتاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران 

 

سرفصل هایی از تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران به رهبری مسعود رجوی مریم رجوی

ایران اینترلینک - http://iran-interlink.org/fa/?mod=view&id=968

 

ا   1965 - سازمان مجاهدين خلق ايران بر مبنای مبارزه مسلحانه انقلابي برای آزاد سازی ايران از سرمايه داری، امپرياليسم، نيروهای ارتجاعي اسلامي و استبداد بنيانگزاری شد. اعضای بنيان گزار، محمد حنيف نژاد، سعيد محسن و علي اصغر بديع زادگان بودند

ا   1966- مسعود رجوي (متولد طبس در 1948) در سال 1966 زماني که دانشجوی حقوق سياسي در دانشگاه تهران بود به سازمان پيوست

ا   1971- مجاهدين با کشتن شش مستشار امريکايي مبارزه مسلحانه شان را شروع کردند

ا   1972- تمامي اعضای کميته مرکزی سازمان بجز مسعود رجوي اعدام شدند

ا    فوريه 1979- با فروپاشي نظام سلطنتي توسط انقلاب، رجوي از زندان آزاد شد. رجوي بعنوان سخنگوی مجاهدين فعاليتش را شروع کرد. دوازده عضو کميته مرکزي رهبري سازمان مجاهدين را به عهده گرفتند

 ا   چهارم نوامبر 1979- اشغال سفارت امريکا در تهران توسط دانشجويان خط امام 

ا   نوامبر 1979- مجاهدين ميليشيای خود را شکل داده و اعلام کردند

ا   1980- انتخابات رياست جمهوری در نظام جمهوری اسلامي ايران. کانديداتوری رجوي برای رياست جمهوری از طرف آيت الله خميني نفي گرديد

ا   1980- عراق بخشي از خاک ايران در جنوب کشور را اشغال کرد و جنگ بين دو کشور شروع شد

ا    مي 1981- آيت الله خميني، ابوالحسن بني صدر را که رئيس جمهور بود نفي نمود

ا    بيستم ژوئن 1981 (سي خرداد 1361) مجاهدين بدون اطلاع قبلي تظاهراتي براه انداختند که صد ها هزار نفر به طرف مجلس راه پيمايي نمودند. آيت الله خميني دستور سرکوب تظاهرات ( شروع کودتا) را داد که طي ده ها نفر کشته شدند. اين شروع دستگيری ها و اعدام های بعد از کودتا بود

ا   29 ژوئيه 1981- با شکست کودتا،  رجوي و بني صدر به پاريس گريخته و شورای ملي مقاومت ايران را که با احتساب مجاهدين متشکل از دوازده عضو مي گرديد را بنيان گذاردند

ا   8 فوريه 1982- موسي خياباني، فرمانده مجاهدين در داخل ايران در درگيری با نيروهای جمهوری اسلامي کشته شد. همسر رجوي، اشرف ربيعي نيز در اين درگيری کشته شد. رجوي همزمان در پاريس با دختر بني صدر، فيروزه ازدواج کرد

ا   24 مارس 1983- بني صدر جدايي خود از شورای ملي مقاومت بخاطر مخلفتش با روابط نزديک رجوي و صدام حسين را بصورت علني اعلام نمود

ا   1983- نيروهای مجاهدين که در کردستان ايران بودند توسط نيروهای پاسداران و ارتش به خارج از مرز رانده شدند. رجوي قرارداد صحلي با عراق به امضا رساند و مجاهدين پايگاه های خود را به داخل کردستان عراق منتقل کردند (جنگ ايران و عراق همچنان جريان داشت)ا

ا   1984- جدايي رجوي و فيروزه بني صدر که بعد ها منجر به طلاق شد

ا   فوريه 1985- مريم ابريشمچي ( قجر عضدانلو) برای ازدواج با مسعود رجوي از همسرش مهدي ابريشمچي، عضو کميته مرکزی سازمان، جدا شد و ازدواج جديد رجوي بصورت عمومي اعلام گرديد. رجوي مريم را بعنوان رهبر مشترک مجاهدين اعلام نمود و اين ازدواج را "انقلاب ايدئولوژيک" ناميد

ا   14 آوريل 1985- رجوي حزب دموکرات کردستان ايران به رهبری قاسملو را از شورای ملي مقاومت اخراج نمود

ا   1986- فرانسه از رجوي خواست که پاريس را ترک نمايد

ا   ژوئن 1986- رجوي مرکز فرماندهي مجاهدين را به عراق منتقل نمود

ا    ژوئن 1987- نيروهای مجاهدين با پشتيباني و آموزش ارتش عراق، ارتش آزاديبخش ملي ايران را بوجود آوردند. مريم رجوي بعنوان معاون فرمانده ارتش منصوب گرديد

ا   هفتم دسامبر 1987- دولت فرانسه چهارده عضو مجاهدين را به کشور گابون اخراج نمود. مجاهدين بمدت 40 روز و تا زمان بازگشت اين افراد به فرانسه، دست به اعتصاب غذا زدند

ا   18 ژوئن 1988- عمليات چهلچراغ و اشغال شهر مهران توسط مجاهدين و نيروهای عراقي

ا   سوم ژوئيه 1988- هواپيمای مسافربری ايران توسط جنگنده های امريکايي هدف قرار گرفت و تمامي دويست و نود و سه نفر مسافر آن کشته شدند . رجوي عمل امريکا را محکوم کرد

ا   18 ژوئيه 1988- ايران و عراق با قبول قطعنامه 598 شورای امنيت سازمان ملل به جنگ هشت ساله خود پايان دادند

ا   25 ژوئيه 1988- مجاهدين عمليات فروغ جاويدان (مرصاد) را شروع کردند. اين حمله به ايران توسط نيروهای نظامي ايران محاصره شد و بيش از دوهزار نفر از نيروهای مجاهدين کشته شدند

ا   20 اوت 1988- آتش بست بين ايران و عراق بعد از هشت سالجنگ هنوز پابرجا است

ا    سوم ژوئن 1989- مرگ آيت الله خميني

ا   اکتبر 1989- رجوي انقلاب ايدئولوژيکي بعدی خود را اعلام کرد. مريم بعنوان مسئول اول مجاهدين منصوب گرديد. رجوي خود را رهبر ايدئولوژيک و رهبر مقاومت اعلام نمود. تمامي افرادی که ازدواج کرده بودند موظف شدند تا از يکديگر طلاق بگيرند

ا   1991- کميته مرکزي مجاهدين به چند صد نفر گسترش يافت

ا   فوريه 1991- جنگ اول خليج. رجوي دستور داد تا تمامي بچه ها بدون والدينشان از عراق خارج و به غرب فرستاده شوند. بچه ها پس از قاچاق به غرب به خانواده های علاقه مند به بچه سپرده شدند

ا   مارس 1991- عمليات مرواريد که در طي آن نيروهای مجاهدين از تانک و سلاح سنگين برای سرکوب خيزش های کردستان در شمال عراق استفاده کردند

ا   18 اکتبر 1991- نمايش رژه ارتش آزاديبخش ملي در قرارگاه اشرف در عراق بعنوان نمايشي از توان نظامي مجاهدين انجام شد

ا   19 اکتبر 1991- يازده عضو جديد به شورای ملي مقاومت اضافه و کل آن به 21 عضو رسيد

ا   آوريل 1992- ايران قرارگاه های مجاهدين در عراق را بمباران کرد. مجاهدين همزمان به حمله و آتش زدن سفارت های ايران در سيزده کشور غربي دست زدند

ا   21 دسامبر 1992- شورا از بيست و يک عضو به 150 عضو گسترش ياف?ت که اکثريت قريب با اتفاق آنها را اعضای مجاهدين تشکيل مي دادند

ا   اوت 1993- شورا اعضايش را به 235 عضو ارتقاع مي دهد که بتواند اعضاي بيشتری از مجاهدين را وارد کند. شورای تشکيل هجده کميته را اعلام مي کند و تصميم مي گيرد که مريم رجوي بعنوان رييس جمهور دولت جمهوری دموکراتيک اسلامي ايران (پس از سرنگون ساختن جمهوری اسلامی ايران) را اعلام نمايد

ا   دهم اوت 1993- مجاهدين دوازده عضو و دوازده معاون شورای رهبری خود را که همه زن هستند را اعلام مي کند. اکنون شورای مرکزی مجاهدين که از سال 1991 سه برابر شده است به 2600 نفر بالغ مي گردد

ا   اکتبر 1993- مريم رجوي بعنوان رييس جمهور آينده ايران اعلام و فهيمه ارواني بعنوان مسئول اول سازمان منصوب مي گردد

ا   1993- مريم رجوي برای باز پس گرفتن حمايت غرب از رجوي ، به پاريس ارسال مي شود

ا   1994- کميته روابط خارجي امريکا از وزارت خارجه کشور مي خواهد تا گزارشي در مورد مجاهدين ارائه دهد. اين گزارش مجاهدين را فرقه ای شخصيتي ارزيابي کرده و مي گويد که سازمان در ماهيت خود تروريست است

ا   اوت 1995- شورای ملي مقاومت به 560 عضو گسترش يافته و کميته ها از هجده به بيست و پنج مي رسند

ا   اکتبر 1995- مريم رجوي در مسافرتي به نروژ، در سالن شهرداری اسلو سخنراني مي کند

ا    بيست و يکم ژوئن 1996- مريم رجوي در سالن الس کورت لندن سخنراني مي کند

ا   ژوئن 1996- مريم رجوي در جلسه خصوصي با نمايندگان مجلس بريتانيا صحبت مي کند

ا   اوت 1996- اعضای شورا اکنون به 572 نفر رسيده. البته ?قط شش عضو آن رسما مدعي داشتن سازمان هستند که يکي از آنها همان مجاهدين است

ا   1996- مريم رجوي پس از شکست در ماموريتش در غرب، توس شوهرش به عراق برگردانده مي شود

ا   1996- کميسيون نظارت بر خيريه های بريتانيا تحقيقاتش را در مورد ايران ايد و جمع کردن پول برای مجاهدين شروع مي کند

ا   1997- کميسيون نظارت بر خيريه های بريتانيا خيريه ايران ايد را منحل و حساب های آن را ضبط مي کند

ا   اکتبر 1997- وزارت خارجه امريکا بر اساس قانون ضد تروريسم مصوبه همان سال، سازمان مجاهدين را يک گروه تروريستي اعلام مي کند

ا   فوريه 2000- مجاهدين عمليات بهمن را با ده ها حمله نظامي به ايران شروع مي کنند

ا   2000- بريتانيا بر اساس قانون ضد تروريسم سال دوهزار، سازمان مجاهدين را سازمان تروريستي اعلام مي کند

ا   يازدهم سپتامبر 2001- مجاهدين هيچ موضعي در قبال حمله تروريستي در نيويورک نمي گيرند و هيچ صحبتي نمي کنند

ا   21 دسامبر 2001- دادگاه عالي آلمان بيست و پنج مرکز مجاهدين در آلمان را بخاطر کلاهبرداری و سواست?اده از بيمه های اجتماعي تعطيل مي کند. ميليون ها مارک آلمان از طريق اين مراکز برای خريد سلاح استفاده شده است

ا   مي 2002- اتحاديه اروپا نيز مجاهدين را در ليست سازمان های تروريستي قرار مي دهد

ا   18 آوريل 2003- نيروهای مسلح مجاهدين در عراق تسليم شده و با فرماندهای امريکايي در عراق قرارداد مي بندند

ا   20 آوريل 2003- نيروهای مسلح مجاهدين در عراق قبول مي کنند که توسط نيروهای اشغالگر خلع سلاح شوند

ا   سوم ژوئن 2003- پليس فدرال استراليا به ده مرکز مجاهدين در سيدني ،بريسبورن و مالبورن يورش مي برد

ا   11 ژوئن 2003-  اعتراضات دانشجويان در تهران

ا   17ژوئن 2003- پليس فرانسه به مرکز مجاهدين در پاريس حمله و  مريم رجوي و بيش از صد وپنجاه نفر ديگر را به دستور قاضي بروگر، قاضي ضد تروريسم ، دستگير مي کند

ا   20 ژوئن 2003- سالروز تظاهرات سال 1981 مجاهدين در ايران

ا   20 ژوئن 2003- تا بحال چهار عضو مجاهدين در لندن خودشان را آتش زده اند. اين خودسوزي ها در اعتراض به بازداشت مريم رجوي است

ا   24 ژوئن 2003- سران مجاهدين در عراق جلوی ورود خانواده ها برای ديدن فرزندانشان که در کمپ هستند را مي گيرند و اجازه ملاقات نمي دهند

ا   29 ژوئن 2003- مريم رجوي به دادگاه اوليه رفته و شش ساعت مورد بازپرسي قرار مي گيرد

ا   15 اوت 2003- دولت امريکا با تصحيح ليست گروه های تروريستي، نام شورای ملي مقاومت ايران را نيز بعنوان نام ديگر مجاهدين به ليست اضافه مي کند

         ا   سپتامبر 2003- مسئله مجاهدين بعنوان يک کارت در بازي های بين پنتاگون و ايران مورد بحث قرار مي گيرد

ا   يازدهم سپتامبر 2003- ريچارد بوچر در کنفرانس خبری تاکيد مي کند که " مجاهدين خلق يک گروه تروريستي هستند و مهم تر اين که ما اجازه نخواهيم داد گروه های تروريستي در عراق اجازه فعاليت يا وجود داشته باشند"ا

ا   27 سپتامبر 2003- مجاهدين از ديدار بيش از سيصد تن از خانواده های اسرای کمپ اشرف جلوگيری مي کنند

ا   دوم اکتبر 2003- دولت امريکا مجددا مجاهدين و شورای ملي آنها را در ليست گروه های تروريستي نگه مي دارد

ا   10 اکتبر 2003- شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل مي گردد

ا   14 اکتبر 2003- فاکس نيوز، شبکه خبری وابسته به سهيونيسم در  امريکا سخنگوی مجاهدين، علي رضا جعفرزاده را بعنوان متخصص ايران شبکه خود معرفي و پشت دوربين مي آورد

ا   14 اکتبر 2003- قاضي کانادايي رای به تروريست بودن مجاهدين مي دهد. اين باعث محدوديت های فعاليت ها و امور مالي مجاهدين در کانادا مي گردد

ا   22 اکتبر 2003-  شايعات در مورد احتمال معامله بازداشتي های القاعده در ايران  با مجاهدين اسير امريکايي ها هنوز ادامه دارد

ا   28 اکتبر 2003- ريچارد ارميتاژ معاون وزيرخارجه امريکا به کميته روابط خارجي سنا گفت که " ما نمي بايست با يک گروه تروريست خارجي قرارداد آتش بست امضا مي کرديم"ا

ا   ششم نوامبر 2003-  نيروهای امنيتي آلمان کلاهبرداری های ديگری از سوی مجاهدين را افشا کردند

ا   25 نوامبر 2003- آقای طالباني اعلام کرد که ايران حاضر شده است که به اعضای عادی مجاهدين عفو عمومي بدهد

ا   سوم دسامبر 2003-  در صحبت های مجلس اعيان بريتانيا گ?ته شد که سقوط صدام حسين پرده از ماهيت سازمان مجاهدين بعنوان يک گروه تروريست بين المللي با شش پايگاه بزرگ نظامي در عراق برداشت

ا   دهم دسامبر 2003- شورای حکومتي عراق به اتفاق آرا رای به اخراج مجاهدين از عراق گرفتند

ا   26 دسامبر 2003  فاجعه زمين لرزه در بم، ايران

ا   27 دسامبر 2003- مريم رجوي و سران مجاهدين در اروپا در جلسه اي در پاريس به بررسي راه های ممکن برای سواستفاده از فاجعه بم و جمع آوری پول برای خودشان مي پردازند

ا   30 دسامبر 2003-  شبکه الجزيره فيلم های سری ملاقات های مقامات امنيتي صدام با مسعود رجوي را که نشانگر دريافت پول و تانک در ازای ترور و کشتار است را پخش مي کند

ا   ششم ژانويه 2004- هفده عضو مجاهدين درعراق با کشور کاناده ارتباطاتي داشته اند ولي مجاهدين به آنها اجازه خروج نمي دهند و خواستار جابجايي همه اعضای گروه تروريستي با هم هستند

ا   چهاردهم ژانويه 2004- شاخه امريکايي صليب سرخ متهم مي شود که در برنامه پول جمع کني و تبليغي مجاهدين به نام زلزله زدگاه بم که قرار است 24 ژانويه برگزار شود نقش دارد

ا   بيست و يکم ژانويه 2004- جان اشکراف، تحقيقات در مورد ارتباط يک برنامه خيريه  با يک گروه تروريستي، مجاهدين، که توسط صدام حمايت مي شده اند را شروع خواهد مي کند

ا   بيست و دوم ژانويه 2004- نماينده جمهوري خواه، تام تانکريدو از سخنراني برای برنامه پول جمع کني مجاهدين صرف نظر نمود

ا   بيست و هفتم ژانويه 2004- نشريه عراقي المدا فاش ساخت که مجاهدين از فروش نفت غيرقانوني صدام سهميه دريافت مي کردند

ا   بيست و نهم ژانويه 2004- ريچارد پرل از مشاورين پنتاگون بخطر سخنراني در برنامه پول جمع کردن مجاهدين مورد انتقاد قرار گرفت

ا   ششم فوريه 2004- شبکه تلويزيوني اسکای نيوز گزارشي از فيلم های مخفي رجوي نشان داد که وی را با رييس سرويس های مخفي صدام در حال برنامه ريزی های تروريستي در داخل و خارج از عراق نشان مي دهند. فيلم شامل رد و بدل شدن انبوهي پول نقد برای مخارج تروريستي است

ا   شانزدهم مارس 2004- خانواده های مجاهدين اسير در عراق بر عليه سران فرقه که جلوی ملاقات با فرزندان را گرفته اند به سازمان های بين المللي شکايت مي برند

ا   هفدهم مارس 2004- پنج عضو مجاهدين در درگيری با پليس عراق کشته شدند

ا   چهاردهم آوريل 2004- پليس ايتاليا به مراکز مجاهدين حمله برد و انبوهي مدارک و کامپيوتر را ضبط نمود. پليس ايتاليا گفت که اين اقدام برای جلوگيری از انتقال مرکز فرماندهي مجاهدين از عراق به رم انجام گرفته است

ا   پانزدهم آوريل 2004- سرويس های امنيتي کانادا نماينده مجلس را در رابطه با خطرات مجاهدين توجيه نمودند. وی از طرف مجاهدين مورد سواستفاده قرار گرفته بود

ا   ماه مه 2004- دولت امريکا ليست گروه های تروريستي را مورد ارزيابي مجدد قرار داد و سازمان مجاهدين و شورای ملي مقاومت را همچنان يک گروه تروريستي اعلام نمود

ا   يازدهم مه 2004- مجله استات رو گزارش مي دهد که وضعيت پناهندگي دوازده زن شورای رهبری مجاهدين به حالت تعليق در آمد

ا   هفدهم مه 2004- انجمن نجات گزارش مي دهد که ورود اعضای نجات يافته از کمپ اشرف به ايران بصورت موجي ادامه دارد. گزارش حاکي از آن است که نارضايتي  در کمپ اشرف بشدت رو به افزايش است

ا   بيست و چهارم مه 2004-  نماينده مجلس انگلستان، استيو مک کيب که در جلسات شورای ملي مجاهدين شرکت کرده است متهم به حمايت از تروريسم مي گردد. ايالات متحده شورای ملي مجاهدين را در اوت دوهزار و سه با مجاهدين همراه و وارد ليست تروريست ها نمود

ا   چهاردهم ژوئن 2004- وين گريفيتث و سر تدي تيلور از پارلمان بريتانيا به همراه يک خبرنگار مستقل و نماينده ايران اينترلينک به ملاقات ابراهيم خدابنده و جميل بصام و ديگر زندانيان مجاهدين در زندان اوين تهران رفتند

ا   هفدهم ژوئن 2004- اعضای سابق مجاهدين خلق در سميناری در پاريس به افشاگری در مورد ماهيت مجاهدين و شرکت در اعمال تروريستي دولت عراق، جنايات جنگي و نقض حقوق بشر پرداختند

ا   هفدهم ژوئن 2004- اولين سالروز دستگيری مريم عضدانلو ( رجوي) در پاریس. عضدانلو هنوز منتظر دادگاهش در رابطه با اتهامات تروريستي است

ا   سي ام ژوئن2004- دروغين بودن شايعات واهي، خيالي و غير قابل تاييد عليرضا جعفرزاده، نماينده و سخنگوی مجاهدين خلق در شبکه فاکس نيوز بيش از هر زمان ديگری افشا مي گردند

ا   نهم ژوئيه 2004- دادگاه فرجام امريکايي، تصميم دولت در اعلام نام های مجاهدين و شورايشان در ليست تروريستي اين کشور تاييد مي کند

ا   بيست و ششم ژوئيه 2004- مجاهدين مستقر در قرارگاه اشرف در عراق تحت حمايت توافقنامه چهارم کنوانسيون ژنو قرار مي گيرند. دولت امريکا تاکيد مي کند که  هنوز سازمان مجاهدين را بعنوان يک سازمان تروريستي مي داند و در حال صحبت برای بازگرداندن داوطلبانه افراد به ايران است

ا    دوم سپتامبر 2004- قوه قضائيه ايران شکايتي را تهيه مي کند تا به دادگاه مخصوص عراقي بر عليه صدام ارائه دهد

ا    سيزدهم سپتامبر 2004- مجاهدين تعدادي دانش آموز سوئدي را گول زده و به تظاهرات خود در بروکسل بردند. آنها همچنين به افغاني های پناهنده پول دادند تا خود را بجای طرفداران ايراني جا بزنند

ا    چهادرهم سپتامبر 2004- جک استراو، وزير خارجه بريتانيا به خبر نگاران گفت که هيچ دليلي برای خارج کردن مجاهدين از ليست تروريست ها وجود ندارد و "آنها در ليست تروريست ها بوده و هم اکنون نيز هستند".

آ    بيست و نهم سپتامبر 2004- يک مامور مجاهدين پس از اقدام به آدم ربايي و سعي در دزديدن يکي از اعضای سابق در منطقه خريد در شهر کلن آلمان، دستگير شد

ا     سي ام سپتامبر 2004- رئيس تيم تحقيقاتي امريکا در مورد سلاح های ممنوعه صدام، چارلز دولفر گزارش نمود که صدام حسين توانسته بود تا از برنامه نفت در برابر غذا، که تحت کنترل سازمان ملل بود سو استفاده کند. وی در اين سوء استفاده ها (فروش نفت غير قانوني)، ميليون ها دلار به مجاهدين حق العمل پرداخت نموده است.