ش07112020

Last updateش, 11 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home سازمان مجاهدین اخبارسازمان مجاهدین تاریخچه سازمان مجاهدین تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران از نگاه ویکی پدیا فارسی

تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران از نگاه ویکی پدیا فارسی

 حدود دو دهه پیش، خانواده‌هایی که در این اردوگاه زندگی می‌کردند منحل شدند؛ زوج‌های متأهل به اجبار از هم طلاق گرفتند و بچه‌های آنان به خارج فرستاده شدند و بسیاری از آنان در حال حاضر با هواداران گروه در کشورهای غربی زندگی می‌کنند که سرگرم پرورش این کودکان براساس عقاید مجاهدین خلق هستند که یک ناظر بی‌طرف از آن به عنوان نوعیفرقهیاد کرده‌است

سازمان مجاهدین خلق ایرانسازمان سیاسیاسلام‌گراوچپ‌گراییبا ساختارشبه‌نظامیاست.[۱]این سازمان در سال ۱۳۴۴ به رهبریمحمد حنیف‌نژادپایه‌گذاشته شد. سازمان مجاهدین پس از شکل‌گیری، به اقدام مسلحانه علیهدودمان پهلویپرداخت. هرچند متحمّل ضربات سختی از سویسازمان امنیت و اطلاعات کشور(ساواک) شد و رهبران سازمان به حکم دادگاه نظامی وقت، به جرم «اقدام علیه امنیت کشور، اعمال تروریستی و ترور اتباع ایرانی و آمریکایی»، به اعدام محکوم و برخی نیز زندانی شدند.

پس از پیروزیانقلاب ۱۳۵۷ ایران، سازمان مجاهدین خلق به رهبریموسی خیابانیومسعود رجویموفق به یارگیری گسترده در بین اقشار مختلف جامعه‌ی ایران شد، امّا بر سر جنگ قدرت با روحانیون وقت، از جملهروح‌الله خمینی، به اقدامات مسلحانه علیهنظام جمهوری اسلامیروی آورد. پس ازتظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۶۰و عزلابوالحسن بنی‌صدراین سازمان هدف خود را سرنگونینظام جمهوری اسلامی ایرانعنوان کرد. سازمان مجاهدین سپس زیر چتر حمایتصدام حسین، رئیس‌جمهور وقتعراققرار گرفت و در حالی که آن کشور باایراندر حال جنگ بود، با انتقال گسترده هواداران و طرفدارانش بهعراقو با همکاری و مساعدتارتش عراق، اقدام به تشکیل بازویی نظامی به نام «ارتش آزادی‌بخش» کرد و در کنارارتش عراقدر جنگ علیه ایران مشارکت کرد.[۲]این نیروی نظامی در طولجنگ ایران و عراق، از سوی خاک عراق، بیش از یکصد عملیات نظامی علیه مواضع نیروهای ایرانی شکل داد.[۳]

در ادبیات حکومتی ایران از سازمان مجاهدین خلق با عناوینی چون «سازمان منافقین» و یا «فرقه رجوی» یاد می‌شود. در دوران حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی از لقب «مارکسیست اسلامی» برای این سازمان استفاده می‌شده‌است.

قبل از انقلاب

بنیان‌گذاران این سازمان،محمد حنیف‌نژاد،سعید محسنوعلی‌اصغر بدیع‌زادگانکه از فعالان مسلمانجبهه ملی دومایرانبودند (که پس از تشکیلنهضت آزادی، از فعّالان یا هواداران آن سازمان شدند) و یکی از اعضاینهضت آزادیبه نامعبدالرضا نیک بین رودسریمعروف به «عبدی»، گرد هم آمدند و سازمانی را بنیان نهادند. در نخستین بیانیه‌ی سازمان که در۲۰بهمن۱۳۵۰پراکنده شد، آمده است:

... هسته‌ی اولیّه‌ی سازمان که هم اکنون برای اولین بار نام آنرا فاش می‌کنیم در ۶ سال قبل و با شرکت برخی از کادرهای سابقنهضت آزادی ایران... به شکل مخفی بنیاد یافت ...

حنیف‌نژاددر بازجویی‌های خود چنین اعتراف کرده است:

... حاصل آنکه کم کم به فکر حل مسئله افتادم. آن‌وقت مدّتی بود که باسعید محسنوعبدالرضا نیک بینآشنا شدم با هم قرار گذاشتیم که مطالعاتی داشته باشیم ... قرار بر این گذاشتیم که افرادی را در دور خودمان عضوگیری کنیم و آن‌ها را به مطالعه بکشانیم.[۴]

شکل گیری نام و آرم سازمان

نام سازمانی گروه، در دورانی «سازمان آزادی بخش ایران» خوانده می‌شد و سپس «سازمان مجاهدین خلق» نام گرفت. البته هیچ یک از دو نام «آزادی بخش ایران» و «مجاهدین خلق» تا آن‌جا که بررسی‌ها نشان می دهد، از سوی بنیان‌گذاران و کادر مرکزی سازمان برگزیده نشده است. لیکن در مورد این که نام و آرم سازمان از سوی چه کسانی پیشنهاد، تصویب و در چه تاریخی روی آن توافق شد، سکوت شده است. تا قبل از شهریور ماه ۱۳۵۰ که بیش از هفتاد تن از بنیانگذاران، کادر مرکزی و شماری از اعضای هواداران و سمپات سازمان از سوی رژیم شاه بازداشت شدند، هنوز سازمان دارای نام و آرمی نبوده است.حنیف‌نژادپس از بازداشت در بازجو یی‌های خود صریحاً اعلام کرده است که:

... گروه ما اسم نداشت، می‌گفتیم «سازمان»

سعید محسننیز در این زمینه در بازجویی‌های خود یادآور شده است:

ما برای سازمان خود اسمی نگذاشته بودیم و چون احتیاجی به معرفی پیدا نکرده بودیم، لذا ضرورت اسم گذاری معلوم نشده بود. در کلّیه‌ی نوشته‌ها و مابین تمام افراد فقط لغت «سازمان» در اثر تکرار مصطلح شده بود، در مدارک خارجی ما هم به هیچ وجه نامی جز سازمان مطرح نگردیده است

علی میهن‌دوستنیز در بازجویی‌های خود اظهار داشته است که:

... سازمان ما نام مشخصی نداشت. «سازمان آزادی بخش ایران» نام سازمان ما نیست. ما هنوز دارای استراتژی مشخصی نبودیم

[۴]

شروع فاز مسلحانه با حکومت شاهنشاهی ایران

برخی از بنیان‌گذاران سازمان در بازجویی‌های خود به نقشقیام ۱۵ خرداددر گرایش آنان به مبارزه‌ی مسلحانه اعتراف کرده‌اند.محمد حنیف‌نژاددر بازجویی‌های خود آورده است:

... چندین ماه اول تصمیم داشتم که اگر از زندان خارج شدم برای تحصیل به اروپا یا آمریکا بروم و در ایران نباشم ولی کشتار عام مردم در پانزده خرداد مرا بر این واداشت که درباره‌ی این کشتار بیشتر فکر کنم و در نتیجه از فکر مسافرت به خارج منصرف شدم ...

سعید محسننیز در بازجویی‌های خود آشکارا اعتراف کرده است که:

... شاید اگر جریان ۱۵ خرداد نبود، من نیز مثل دیگران همه چیز را فراموش می‌کردم. برخورد ۱۵ خرداد و این‌که طبقات پایین در این جریان به سادگی کشته شدند در حالی که در جریان دانشگاه حداکثر به چند ماه زندانی قناعت می‌شد، روحیه‌ی مقاومت را در من زنده کرد. این سؤال بارها در ذهن من تکرار می‌شد که چه شد که در عرض چند روز مردم جلو گلوله رفتند و در حالی که در طول سه سال، مبارزه از اعلامیه پخش کردن تجاوز نکرد. در تحلیل بعدی به این نتیجه رسیدم که طبقات پایین جامعه زیر فشارند و برایشان مرگ و زندگی فاصله‌ی زیادی ندارد ولی طبقات مرفه فاصله‌ی مرگ و زندگیشان بسیار زیاد است ...

پس از دستگیری، محاکمه و محکومیت رهبران نهضت مانندمهدی بازرگان،یدالله سحابیومحمود طالقانی، تحت تأثیر برخوردهای خشن حکومت شاه با مخالفان و سرکوبقیام ۱۵ خردادو شکست مبارزات مسالمت آمیز، پاسخ‌ها و رویکردهای سیاسینهضت آزادیدر نگاه این جوانان، پاسخ‌های معقول و راه‌گشا به حساب نمی‌آمد و آنان در جریان تدوین استراتژی به مبازره قهرآمیز و تفسیری رادیکال ازاسلامرسیده و به تدریج با بهره‌گیری از تئوری‌های انقلابیونآمریکای لاتین، شیوه‌ی جنگ چریکی شهری و کار مخفی سازمانی و مسلح شدن را در تاکتیک پذیرفتند.[۴]

شکل گیری دوباره پس از دستگیری رهبران سازمان

در شهریور سال۱۳۵۰و در آستانه‌ی برگزاریجشن‌های ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی، ۱۳نفر از سران سازمان دستگیر و پس از شکنجه ۱۲ نفر از آنان اعدام شدند. تنها فردی که از مجازات اعدام نجات یافتمسعود رجویبود[۵]که بعدها رهبری سازمان را در اختیار گرفت. در آذر ماه همان سالرضا رضاییاز کادرهای سازمان توانست از زندان فرار کند و تا روز کشته شدنش در۲۵خرداد۱۳۵۲، نقش مهمی در رهبری و سازماندهی مجدد و عملیات نظامی مجاهدین ایفا کرد. بدین ترتیب بقایای سازمان به فعّالیّت خود ادامه دادند و سازمان با چند عمل مسلحانه در جامعه شناخته شد.[نیازمند منبع]

در دهه۱۳۵۰با مقابله شدیدساواکبا نیروهای سیاسی مسلح، سازمان مجاهدین نیز در شرایط دشواری به فعّالیّت مخفی خود ادامه می‌داد و از حمایت بعضی از روشنفکران مذهبی مسلمان و روحانیون شیعه برخوردار بود.[۶]

تغییر ایدئولوژی

تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین در سال ۱۳۵۴ کمی بعد از فرارتقی شهراماز زندان ساری صورت گرفت. در آن زمان اکثریت اعضای مرکزیت «سازمان مجاهدین خلق» که خارج از زندان بود، تحت تأثیر تقی شهرام وبهرام آرامبهمارکسیسمگرویدند. آنها در نخستین اعلامیه خود پس از تغییر ایدئولوژی آوردند:‌ «در آغاز گمان می‌کردیم می‌توانیم مارکسیسم و اسلام را ترکیب دهیم و فلسفه جبر تاریخ را بدون ماتریالیسم و دیالکتیک بپذیریم. اینک دریافتیم که چنین پنداری نا ممکن است... ما مارکسیسم را انتخاب کردیم زیرا راه درست و واقعی برای رها ساختن طیقه کارگر زیر سلطه‌ است».

اما اکثریت اعضای سازمان در داخل زندان که در راس آنها افرادی چونمسعود رجوی،مهدی ابریشمچیوموسی خیابانیقرار داشتند در اصول خود و پایبندی به اسلام باقی ماندند. مسعود رجوی اعلام گرایش سازمان به مارکسیسم را یک حرکت فرصت‌طلبانه اعلام نمود و آنرا زمینه‌ساز رشد تمایلات راست ارتجاعی خواند. بخش خارج از کشور نیز به طور جداگانه مخالفت خود را با این حرکت فرصت طلبانه با صدور اعلامیه‌ای با امضای "تعدادی از اعضای سازمان" اعلام نمودند.

درگیری‌های خونینی نیز بر اثر اختلافات مجاهدین مارکسیست و مسلمان رخ داد.مجید شریف واقفی،لبافی‌نژادومرتضی صمدیه لبافبه دست مارکسیست‌های حاکم بر سازمان ترور شدند.تراب حق‌شناساز بازماندگان جمع اولیه تشکیل‌دهنده سازمان مجاهدین خلق که در سال ۵۴ به مارکسیسم گرایید، در توضیح این تغییر ایدئولوژی می‌گوید:

به نظر من خیلی‌ها تغییر ایدئولوژی مجاهدین را عمدتاً از زمینه‌ای که داشت جدا می‌بینند. مجاهدین سالهای ۴۰ و ۵۰ اول مبارز بودند و سپس مسلمان. برای ما در درجه اول این مهم بود که باید با رژیم شاه مبارزه کرد. اهداف ما البته با معیارهای مارکسیستی نمی‌خواند و طبعا ما کمونیست نبودیم ولی نظریه‌مان شکل تمام‌خلقی، عدالت‌جویانه، ضدامپریالیستی و ضداستبدادی داشت و چنین هم بودیم. گیرم از فرهنگ مذهبی که بر ما حاکم بود، برای پیشبرد نظرمان استفاده می‌کردیم. ما اگر چنانچه در آمریکای لاتین بودیم ممکن بود از انجیل همان چیزها را بیرون بیاوریم و استفاده کنیم. از طرف دیگر به همین دلیل که ما اول مبارز بودیم یعنی با تضاد فقر و ثروت آشنا بودیم و با سلطه و حاکمیت این سیستم قصد مبارزه داشتیم طبیعی است از چیزی که به آن «علم انقلاب زمانه» می‌گفتیم یعنی مارکسیسم روی نتابیم و نسبت به آن نظر خوبی داشته باشیم. به همین دلیل انقلاب کوبا یا انقلاب چین برایمان اهمیت داشتند. و نه از این جهت بود که سیستم کسب قدرت از طریق حزب یا کانونهای مسلح اهمیت داشت، برای ما این مسئله کمتر مطرح بود. نظرمان بر این بود که هر طور شرایط خودمان ایجاب می‌کند عمل کنیم، نه با دنباله روی از این یا آن تز. اینکه در سال ۵۲ رژیم می‌گفت مارکسیستهای اسلامی پر بیراه نمی‌گفت. بخاطر اینکه ما تکه‌بریده‌هایی از مارکسیسم و تکه‌بریده‌هایی از اسلام را کنار هم می‌گذاشتیم. برای ما پیش بردن امر مبارزه اجتماعی و رها شدن از آن چیزی که ما آن را خلاف عدالت اجتماعی و خلاف انسانیت می‌دانستیم یعنی امپریالیسم، استعمار، استبداد و استثمار مهم بود. بنابراین به نظرمان راه‌های پیموده شده در چین، کوبا، شوروی و تجربه انقلاب اکتبر کاملاً قابل مطالعه و آموزنده بود[۷].

— ۵۰۰

بعد از این اتفاق، برخی از روحانیون (از جملهطالقانی٬منتظری٬ربانی شیرازی٬مهدوی کنی٬انواری٬لاهوتی٬ورفسنجانی) که از قبل در زندان درگیرهایی با زندانیانمارکسیستداشتند، در اطلاعیه‌ای در اسفند ۱۳۵۴ با اشاره به نجاست کفار، اعلام کردند که تمامی زندانیان مسلمان باید از هرگونه ارتباط بامارکسیست‌ها(غذا خوردن، تماس بدنی، وسایل مشترک زندانیان هم‌بند، ...) پرهیز کنند.[۸]

عناصری که در بیرون از زندان گرایش سازمان به مارکسیسم را اعلام کرده بودند، بعد از انقلاب ۱۳۵۷ از نام مجاهدین دست کشیده و تحت عنوانسازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگربه فعالیت خود ادامه دادند و پس از انقلاب نیز رفته رفته به مخالفت با نظام جمهوری اسلامی پرداختند.تقی شهراماوایل انقلاب ایران توسطدادگاه انقلاب اسلامیاعدام شد.

پس از انقلاب اسلامی ایران

 

دیدار مسعود رجوی و موسی خیابانی با روح‌الله خمینی

در پیروزیانقلاب اسلامی ایران، مجاهدین خلق این واقعه را به رهبر انقلاب (آیت‌الله خمینی) و ملّت ایران تبریک گفتند[۹]و او را «امام» نامیدند.[۱۰]مسعود رجویکه مدتی پیش ازانقلاب ۱۳۵۷و سرنگونیشاه، در۳۰دی۱۳۵۷از زندان آزاد شده و ریاست سازمان مجاهدین را به عهده گرفته بود، به همراهموسی خیابانیبه دیدارآیت‌الله خمینیرفتند. مجاهدین با استفاده از فضای آزادتری که پدید آمده بود، با بالاگرفتن تب فعّالیت‌های سیاسی همچون سایر احزاب به سرعت رشد کرد. دیدگاه‌ها و نگرش‌های مختلف احزاب و گروه‌ها پیرامون نوع حکومت پس از سرنگونی حکومتپهلوی، مطالبات قومی و در خواستفدرالیسمدر میان برخی اقوام ایران، دخالت برخی دولت‌های خارجی و نهایتاً ضعف نهادهای مدنی و فرهنگ فعالیت دموکراتیک، تب شدید فعالیت‌های سیاسی در ایران پس از انقلاب را به سمت تنش و درگیری مسلحانه پیش برد. مرگطالقانی، باعث افزایش تنش میان دو طرف گردید، چرا که با توجّه به محبوبیت فراوان او در میان مجاهدین و مقبولیتش در بین روحانیون سنتی و دیگر گروه‌های مذهبی، دعوت او به آرامش ممکن بود کارساز واقع شود.[نیازمند منبع]

در پی تعیین صلاحیت نامزدهای اولینانتخابات ریاست جمهوریدر سال۱۳۵۸،مسعود رجویبه عنوان کاندید سازمان مجاهدین، اعلام آمادگی نمود که مخالفت برخی همچونجمعیت فدائیان اسلامرا برانگیخت. این گروه طی نامه‌ی سرگشاده‌ای بهشورای انقلاب، خواستار حذف برخی کاندیداها، که منحرف نامیده بود، شد و عنوان داشت که در غیر این صورت، خود وارد عمل خواهد شد. متعاقباً در تاریخ ۲۹ دی، ازآیت‌الله خمینیدرباره‌یانتخابات ریاست جمهوریو اعتقاد نامزدها بهقانون اساسی، پرسشی به عمل آمد و وی در پاسخ نوشت:

كسانى كه به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران رأى مثبت نداده اند، صلاحيت ندارند، رئيس جمهور ايران شوند

با اعلام نظرآیت‌الله خمینی،رجویاز دور انتخابات کنار رفت و سازمان مجاهدین خلق تلویحاً وزارت کشور را در این امر مقصر قلمداد کرد.[۱۱]از آن روز به بعد، مجاهدین به صورت علنی به محکوم کردن حکمآیت‌الله خمینیپرداختند و مقامات دولتی نیز در پاسخ، به توقیفروزنامه‌ی مجاهدین، که فروش آن ۱۶ برابر بیشتر از روزنامه‌ی روحانیون حاکم (حزب جمهوری اسلامی) بود،[۱۲]بازداشت چندین تن از سران آن سازمان و ممنوع اعلام کردن فعّالیّت آن‌ها پرداختند. اتفاقات دیگری همچون دستگیریمحمدرضا سعادتی، یکی از مهم‌ترین اعضای سازمان، آن هم به اتهام جاسوسی، وضعیت را وخیم‌تر کرد. در این مرحله، یعنی بعد از سرنگونی نظام سلطنتی، تا سرفصل۳۰خرداد۱۳۶۰که مجاهدین به آن فاز سیاسی می‌گویند، برنامه‌ی کار مجاهدین فعالیت افشاگرانه‌ی سیاسی بود. در همین ایامنشریه‌ی مجاهدکه ارگان رسمی سازمان مجاهدین بود با تیراژ قریب به ۵۰۰ هزار نسخه در سراسر کشور منتشر می‌گردید.[۱۳]

به دنبال کشمکش‌ها و اختلاف نظرهای رئیس جمهور وقت،ابوالحسن بنی‌صدرباحزب جمهوری اسلامیو تلاش ناموفقش در جهت سلب اختیارات آنان و در نتیجه از دست دادن حمایتآیت‌الله خمینی، از آن‌جا که او به تنهایی توان مقابله با مخالفانش را نداشت و پیش‌تر هیچ‌گاه به ایجاد یک حزب و یا ائتلاف اقدام نکرده بود، با مجاهدین خلق که پیش‌تر از آن‌ها به شدت انتقاد کرده بود، متحد شد.[۱۴]در اواخر ماه خرداد او که برای حفظ جان خویش در اختفا به سر می‌برد، مردم را به قیام فراخواند.[۱۵]مجاهدین خلق نیز در پی تعارضات شدید با نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۹، ازبنی‌صدرحمایت کرده و در تاریخ۲۹خرداد۱۳۶۰از هوادارانشان خواستند تا علیه نظام به خیابان‌ها بریزند. یک روز پس از آن، تظاهرات خشونت‌آمیزی در شهرهای مختلف کشور به راه افتاد. در تهران حدود پانصد هزار نفر در خیابان‌ها به دادن شعار و اعتراض و درگیری با نیروهای نظام پرداختند.[۱۶][۱۷]نظام نیز با اعلامآیت‌الله خمینی، مبنی بر اینکه «آنان که علیه حاکمان شرع حرف می‌زنند، با اسلام به مبارزه می‌پردازند»، به سرعت عکس‌العمل نشان داد. چنان‌که تنها در اطرافدانشگاه تهرانحدود ۵۰ نفر کشته، ۲۰۰ نفر مجروح و ۱۰۰۰ نفر دستگیر شدند.[۱۸]روز بعد،بنی‌صدربرکنار و دستور بازداشت او توسطآیت‌الله خمینی، به اتهام خیانت و توطئه علیه نظام، صادر شد و به این ترتیب رقابت‌های سیاسی وارد عرصه‌ی خشونت آمیزی گشت.[۱۹]روز۳۰خرداد۱۳۶۰آن‌چنان که مجاهدین آنرا تعبیر می‌کنند، یک سرفصل تاریخی در رویارویی باآیت‌الله خمینیبود. به این معنی که در این روزآیت‌الله خمینیآخرین بقایای مشروعیت سیاسی خود را از دست داد و تمام راه‌های مبارزه مسالمت‌آمیز را مسدود نمود.

در روزهفتم تیر ۱۳۶۰در حالی که در دفترحزب جمهوری اسلامی، اجلاسی از سران آن در حال برگزاری بود، بمب قدرتمندی منفجر شده و بیش از هفتاد تن از مقامات بلندپایه حکومتی از جمله، دبیرکل حزب و رئیسدیوان عالی کشوربهشتی، چهار تن از وزرای کابینه‌ی دولت، ۲۳ نماینده‌ی مجلس و چندین تن از دیگر مقامات ترور شدند.[۲۰]مدتی بعد کرسی ریاست جمهوری بهمحمدعلی رجاییسپرده شد و به سمت دبیر کلحزب جمهوری اسلامیانتخاب شد. هم چنین ویمحمدجواد باهنررا به مقام نخست‌وزیری خویش برگزید.مسعود رجویوابوالحسن بنی‌صدرکه در خفا به سر می‌بردند، توسط خلبان اختصاصی شاه سابق ایران،بهزاد معزی، طی یک عملیات پروازی ازپایگاه یکم شکاری مهرآبادبوسیله یکجتبا آرایش زنانه از کشور خارج و در فرودگاهپاریسفرود آمدند.[نیازمند منبع]رجویوبنی‌صدربه همراه برخی گروه‌های دیگر،شورای ملی مقاومترا برای مبارزه بانظام جمهوری اسلامیتشکیل دادند.[نیازمند منبع]

دو ماه پس از حادثه‌ی بمب‌گذاری ماه تیر، در انفجار مهیب دیگری در دفتر ریاست جمهوری به تاریخ ۸ شهریور،رجاییوباهنرترور شدند. گرچه هیچ گروهی مسئولیت بمب‌گذاری‌ها را برعهده نگرفت، اماجمهوری اسلامی، مجاهدین خلق را عامل این اقدامات اعلام نمود. با این وجود مجاهدین مسئولیت دیگر ترورها را پس از عزلبنی‌صدرپذیرفتند. از جمله ترورهایی که در فاصله چند ماه اتفاق افتاد، می‌توان به ترورامام جمعه‌یشهرهایتبریز،کرمان،شیراز،یزدوباختران، یک استاندار، سرپرست زندان اوین، تنی چند از قضات دادگاه‌های انقلاب، نمایندگان مجلس، مقامات پایین رتبه دولتی و اعضای سازمان‌های انقلابی اشاره کرد.[نیازمند منبع]

در ماه شهریور۱۳۶۰، مجاهدین، هواداران جوان خود را برای اعتراض و درگیری مسلحانه با عوامل حکومتی به خیابان‌ها فرستادند. در تاریخ۵مهرماه۱۳۶۰آنان ازتیربارو نارنجک‌اندازآر پی جیعلیه نیروهایسپاه پاسداراناستفاده نموده و برخی از گروه‌های کوچکتر چپ‌گرا همچونچریک‌های فدایی، دست بهاقدامات چریکیمشابهی زدند.[نیازمند منبع]حکومت وقت در پاسخ به اقدامات مسلحانه، نیروهای ضد اطلاعاتیسپاهرا بسط داد و در ابعادی وسیع به دستگیری بسیاری از اعضای گروه و افراد مشکوک به همکاری با آنان شد.

در روز ۱۹ بهمن ۱۳۶۰ نیروهایسپاه پاسدارانموفق به کشف محل اختفای اصلی رهبران مجاهدین در تهران در محله‌یزعفرانیهشده و پس از محاصره‌ی آن محل و چند ساعت درگیری مسلحانه آن را تصرف کردند. در این واقعه ۲۳ نفر از جملهموسی خیابانیمرد شماره ۲ سازمان،آذر رضاییهمسرموسی خیابانیواشرف ربیعی، همسر اولمسعود رجوی، کشته و پسر خردسال مسعود و اشرف نیز به اسارت درآمد. این واقعه از سوی مجاهدین به «عاشورای مجاهدین» نامیده شد.[۲۱]

با وجود وقوع حوادث خشونت آمیز سال۱۳۶۰و کشته شدن برخی مقامات بلندپایه، بر خلاف پیش‌بینی مجاهدین خلق و سایر مبارزان مسلح که با ضربه وارد آوردن بوسیله عملیات مسلحانه و حذف فیزیکی نیروهای «مکتبی»، امید به سلب قدرت و ضعیف نمودن آنان داشتند، نه تنها از قدرت این نیروها کاسته نگردید، بلکه تمامی مراکز تصمیم‌گیری نیز در اختیار آنان قرار گرفته و فضای سیاسی کشور بسته شد. بدین ترتیب، همه گروه‌های سیاسی، جز آنهایی که در ردیف نیروهای «مکتبی» قرار داشتند، از میدان خارج شدند.

.[۲۲]

انتقال به عراق

 

استقبال رسمی از مسعود رجوی توسط رئیس جمهور سابق عراق صدام حسین

در سپتامبر۱۹۸۰این گروه با انتقال بهعراق، شروع به مبارزه علیهایرانبا همکاری ارتش بعث عراق نمودند.[۲۳]در سال ۱۹۸۶ میلادی دولت فرانسه مجاهدین را به خروج از پاریس مجبور کرد و از آن پس مرکز استقرار آنها شهربغدادپایتخت عراق شد.[۱۵]مجاهدین پس از آن به تأسیس شهری در شمال بغداد، در استاندیالهاقدام کردند. این شهر کهشهر اشرفنامیده می‌شد، مرکز اقامت مجاهدین بود و پس از اشغالعراقتوسط نیروهایائتلاف ضد تروراز سال۲۰۰۳تا اول ژانویه۲۰۰۹توسط آمریکائی‌ها حفاظت می‌شد. دولت عراق از اول ژانویه سال۲۰۰۹مسولیت اداره‌یاردوگاه اشرفرا به دست گرفت که این موضوع باعث نگرانی ساکنین این اردوگاه و حامیان آنها شده‌است.[۲۴]

پس از انتقال اعضا بهعراق، زوج‌ها ملزم به جدایی از یکدیگر شدند و سازمان فرزندانشان را به اروپا منتقل کرد.[۲۵]بسیاری از آنان دیگر فرزندانشان را ندیدند. یک بازدید کننده‌ی اروپایی ازقرارگاه اشرفمی‌گوید:

حدود دو دهه پیش، خانواده‌هایی که در این اردوگاه زندگی می‌کردند منحل شدند؛ زوج‌های متأهل به اجبار از هم طلاق گرفتند و بچه‌های آنان به خارج فرستاده شدند و بسیاری از آنان در حال حاضر با هواداران گروه در کشورهای غربی زندگی می‌کنند که سرگرم پرورش این کودکان براساس عقاید مجاهدین خلق هستند که یک ناظر بی‌طرف از آن به عنوان نوعیفرقهیاد کرده‌است.[۲۶]

پس از بازگشتمسعود رجویدر سال۱۳۶۵بهعراق، در سال۱۳۶۶مجاهدین،ارتش آزادی‌بخش ملیرابه منظور سرنگونینظام جمهوری اسلامی، تأسیس کرده و در سراسر مرزایرانوعراق، دست به تهاجم علیه نیروهای جمهوری اسلامی زدند و تا مرداد۱۳۶۷بیش از صد رشته عملیات نظامی علیهسپاه پاسدارانوارتش جمهوری اسلامیانجام دادند.[۲۷]

این سازمان همچنین متهم به همکاری با صدام در سرکوب و قتل‌عام کردها و شیعیان عراق است. هرچند که سازمان این اتهام را رد می‌کند.[۲۶]

عملیات نظامی مستقیم علیه ایران

چندی پس از انتقال اغلب نیروهای سازمان به عراق و تغییر استراتژیجنگ چریکیبه جنگکلاسیک، در آخرین سالجنگ ایران و عراقو در شرایطی که توان نظامی ایران در پی چندین سال جنگ فرسایشی و توان اقتصادی و روحی ایرانیان با کاهش بسیار شدید درآمدهای نفتی شدیداً تحلیل رفته‌است، سازمان مجاهدین٬ رویارویی علنی با نیروهای ایرانی در جبهه‌ها را آغاز می‌کند.[نیازمند منبع]

عملیات آفتاب

این عملیات برای اول فروردین سال۱۳۶۷در اطرافشوشبرنامه‌ریزی شده بود، امّا درگیری دو تن از نیروهای شناسایی سازمان و دستگیر شدن آن‌ها توسط نیروهای ایرانی٬ منجر به تردیدهایی پیرامون لو رفتن احتمالی عملیات و تعویق یک هفته‌ای آن شد. نهایتاً این عملیات در ۸ فروردین آغاز شد.[نیازمند منبع]

در جریان این عملیات به گفته‌ی مجاهدین٬ بیش از ۴۱۷ تن از نیروهای ارتش (لشکر ۷۷ خراسان) وژاندارمریبه اسارت درآمده و به پشت جبهه منتقل می‌شوند و همچنین ۳۵۰۰ تن از نیروهای نظامی ایران کشته شدند و مقدار زیادی تجهیزات جنگی به غنیمت آنان درآمد. مجاهدین تعداد تلفات خود را ۱۲۳ نفر گزارش داده و پس از اجرای عملیات منطقه را ترک و به خاک عراق باز گشتند.[نیازمند منبع]

عملیات چلچراغ

سه ماه پس از عملیات آفتاب که مجاهدین را در موقعیّت سیاسی و تبلیغاتی مناسبی قرار داد٬ در۲۸خرداد۱۳۶۷، سازمان عملیات چلچراغ را اجرا می‌کند. هدف از این عملیات تصرف شهرمهراناست که محقّق می‌شود. در این عملیات نیز مجاهدین عدّه‌ای از نیروهای ایرانی را کشته و تعدادی را به اسارت گرفتند. این سازمان همچنین لیست بلند بالایی را به عنوان غنائم بدست آمده ازارتش ایرانمنتشر می‌کند. به گفته سازمان بیش از ۸۰۰۰ تن از نیروهای ایران در این عملیات کشته و مجروح شدند. سازمان تعداد کشته شدگان خود را ۶۸ تن گزارش می‌کند.[نیازمند منبع]

منابع ایرانی ضمن پذیرش شکست درمهران٬اعلام کردند که پیروزی مجاهدین ناشی از پشتیبانیارتش بعث عراقو استفاده ازتسلیحات شیمیاییبوده‌است.[۲۸]

عملیات فروغ جاویدان

 

تصویری از چند فرد کشته‌شده وابسته به سازمان مجاهدین خلق طی عملیاتی که سازمان مجاهدین از آن با عنوان «فروغ جاویدان» و دولت ایران از آن با عنوان «مرصاد» یاد می‌کند.

نوشتار اصلی:عملیات فروغ جاویدان

شش روز پس از قبول قطعنامه‌ی آتش‌بس توسطایرانو در شرایطی که نیروهای عراقی با بهره‌برداری از ضعف شدید روحیه‌ی نیروهای ایرانی٬ مجدداً بهخرمشهرحمله کرده و تا آستانه‌ی تصرّف آن پیش می‌روند٬ سازمان مجاهدین عملیاتی با نام فروغ جاویدان را آغاز می‌کند.

مسعود رجویدر شب آغاز عملیات گفت: «براساس تقسیمات انجام شده، ۴۸ ساعته بهتهرانخواهیم رسید... کاری که ما می‌خواهیم انجام دهیم در حد توان و اشل یک ابرقدرت است؛ چون فقط یک ابرقدرت می تواند کشوری را ظرف این مدت تسخیر کند... ازپایگاه نوژههم ترسی نداشته باشید؛ هر سه ساعت به سه ساعت دستور می‌دهم هواپیماهای عراقی بیایند و آن‌جا را بمباران کنند.پایگاه هوایی تبریزرا هم با هواپیما هر سه ساعت به سه ساعت مورد هدف قرار خواهیم داد... علاوه بر آن، ضد هوایی و موشک سام ۷ هم که داریم...هوانیروز عراقتاسرپل ذهاببه همراه ستون‌ها خواهد بود. از نظر هوایی ناراحت نباشید چون هواپیماهای عراقی پشتیبان ما هستند و تمام ماشین‌ها به صورت ستون حرکت می‌کنند

هدف مجاهدین از این عملیات تصرفتهراناعلام شد امّا بر خلاف دو عملیات قبلی٬ به شکست گسترده و تلفات شدید سازمان منتهی می‌شود. مطابق اعلام رسمی مجاهدین ۱۳۰۴ نفر از اعضای آن طی این عملیات کشته شدند.هاشمی رفسنجانیدر این مورد می‌گوید: «تدارک منافقین خیلی وسیع بوده و ضربه وارده بر آن‌ها خیلی عمیق است. ۱۲۰تانک زرهی دجله، ۶۰نفربر و ۶۰۰ خودرو دیگر، حدود ۵۰۰۰ رزمنده و همین تعداد پشتیبانی و تدارکچی و طرح رسیدن بهتهران، خیلی احمقانه و ساده لوحانه و هفتاد درصد انهدام»

این آخرین فرصتی بود که از سویصدامبه مجاهدین برای تجزیه‌ی بخشی از خاکایرانو ایجاد یک منطقه‌ی خودمختار داده شده بود.[۲۹][۳۰]

اعدام اعضای دربند پس از آتش بس

نوشتار اصلی:اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

پس از پذیرشقطعنامه ۵۹۸شورای امنیت سازمان مللدر هجدهم ژوئیه ۱۹۸۸ میلادی، توسطایران، برای آتش‌بسجنگ هشت سالهبین این کشور وعراق، در ۲۴ ژوئیه، سازمان مجاهدین خلق، برای براندازی دولت اقدام به حمله‌ای گسترده به مرزهای غربی و جنوب غربیایرانتحت عنوان «عملیات فروغ جاویدان» نمود و جمهوری اسلامی در پاسخ به این حمله، «عملیات مرصاد» را به اجرا گذاشت. اگرچه عملیات نظامی مجاهدین به راحتی توسط نیروهای ایرانی خنثی شد، امّا دستاویزی برای مقامات حکومتی فراهم کرد تا بسیاری از مخالفان سیاسی از جمله مجاهدین را که چندین سال پیش از آن دستگیر و محکوم شده بودند را به صورت فیزیکی حذف نمایند.[۳۱][۳۲][۳۳]حسین‌علی منتظری، که هنگام اعدام‌ها از مقامات بلندپایه‌ی جمهوری اسلامی و قائم مقام رهبری بود، بعدها در خاطرات خود مطالبی درباره‌ی آن اعدام‌ها نگاشت که نشان می‌دهد دستور اعدام تمامی زندانیان سیاسی که تا آن زمان بر عقیده‌ی خود پابرجا بودند، توسطآیت‌الله خمینی، در اواخر تابستان سال۱۳۶۷صادر شده‌است.[۳۴]بنا به گزارشسازمان دیده‌بان حقوق بشر، این اعدام‌ها که در اقصی نقاطایرانبه انجام پیوست، اغلب در نقاطی بسیار دور از محل حمله و شامل زندانیان سیاسی از جمله تعداد نامعلومی زندانیان عقیدتی که پیشتر سال‌ها در زندان به سر می‌برده‌اند بوده‌است. بدین دلیل این افراد نمی‌توانستند نقشی در حمله یا جاسوسی ایفا کرده باشند. بسیاری از آنان پیش از اعدام، محاکمه و به مدت‌های مختلفی به حبس در سال‌های آغازین دهه‌ی هشتاد محکوم شده بودند و در فعّالیت‌های غیرخشونت‌آمیز از جمله پخش روزنامه و یا اعلامیه و یا تظاهرات شرکت داشتند و بسیاری نیز در زمان دستگیریدانشجویادانش‌آموزو کم سن و سال بوده‌اند.سازمان عفو بین‌المللطی سال ۱۹۸۱ این اعدام‌ها را ثبت کرده‌است. گزارش‌ها حاکی است که محاکمه‌ها در صورتی که اصلاً محاکمه‌ای در کار می‌بود، شتاب‌زده انجام می‌شد و به متهمان امکان تعیین وکیل یا دفاع از خود داده نمی‌شد. در میان قربانیان آن سال تعداد زیادی از نوجوانان و زنان وجود داشتند[۳۵]اکثریت اعدام‌شدگان آن سال از هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند، اما صدها عضو و هوادار گروه‌های سیاسی دیگر از جملهسازمان چریک‌های فدایی خلق ایران(جناحهای مختلف)،حزب توده،حزب دموکرات کردستان،راه کارگرو دیگران نیز به‌همراه آنان اعدام گشتند.[۳۱]

وضعیت بعد از حمله‌ی آمریکا به عراق

بعد از خاتمه‌ی جنگ، مجاهدین کلیه‌ی نیروهای خود را درشهر اشرفمتمرکز نمودند.مسعود رجویرهبر گروه از آن زمان به بعد دیده نشده و به احتمال فراوان کشته شده‌است.[۲۶]گرچه سازمان مجاهدین با پخش پیام‌هایی منسوب به وی مدعی زنده بودن اوست. این افراد بعد از حدود ۶ سال همچنان در اشرف به سر می‌برند. این شهر در حال حاضر موضوع اصلی‌ترین اختلاف بین مجاهدین و جمهوری اسلامی می‌باشد. جمهوری اسلامی تلاش‌های زیادی برای منحل کردن واخراج اعضای مجاهدین و یا بازگرداندن آن‌ها بهایرانچه مستقیماً و چه از طریق افراد وابسته به خود در دولتعراقبه کار بسته‌است. متقابلاً مجاهدین طی ۶ سال گذشته دست به کمپین گسترده‌ای در میان مردمعراقزده‌اند تا حمایت‌هایی راکسب نمایند. از جمله اعلام نمودند که ۵ میلیون و دویست هزار نفراز مردم عراق با امضای بیانیه‌ای، حمایت خودشان را از مجاهدین اعلام کرده و خواهان خلع ید از جمهوری اسلامی در عراق شدند.[۴][۵]در این حال مشاور امنیت ملّی عراق اعلام کرد که دولت عراق به اعضای گروه مجاهدین خلق اعلام کرده‌است که دو راه بیش‌تر ندارند. یا این که به ایران باز گردند یا کشور دومی را برای حضور خود انتخاب کنند، چرا که تحت هیچ شرایطی دیگر نمی‌توانند در خاک عراق بمانند.[۳۶]

قرار گرفتن در فهرست سازمان‌های تروریستی

بعد از آن کهمحمد خاتمیبه ریاست جمهوریایرانانتخاب گردید، سیاست‌مداران آمریکایی در دولت وقتآمریکا، یعنی دولتکلینتونکه سالیان به دنبال جناح میانه‌رویی درون نظام جمهوری اسلامی بودند، از انتخابمحمد خاتمیاستقبال کرده و برای نزدیک شدن به وی و بنا به درخواست وی به منظور نشان دادن حسن نیّت خود، نام سازمان مجاهدین را درلیست سازمان‌های تروریستی قرار دادند. در همان اوان٬مارتین ایندیک، معاون وزارت خارجه‌ی آمریکا در امور خاور نزدیک، به این واقعیت اذعان نمود. این واقعیّت توسّط مقامات دیگری از ایالات متّحده نیز اذعان شده‌است.[۳۷][۳۸][۳۹]بار دیگر در تاریخ ۱۲ ژانویه سال ۲۰۰۹ وزارت امور خارجه آمریکا، مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی شناخت.[۴۰]

در تاریخ۲۷تیر۱۳۸۹٬یک دادگاه استیناف درواشنگتن دی سیآمریکا٬حکم کرد که نگه داشتن سازمان مجاهدین در لیست تروریستیآمریکااشتباه بوده است و اینکه وزارتخارجه آمریکا می‌باید در این نامگذاری تجدید نظر کند. این موضوع برای این سازمان که ۱۳ سال است برای خارج شدن از لیست تروریستی آمریکا تلاش می‌کند یک پیروزی بزرگ محسوب می‌شود.خبرگزاری فرانسهآسوشیتد پرس

روز دوشنبه٬۷بهمن۱۳۸۷،شورای وزیران اتحادیه اروپابا خارج شدن نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستیاتّحادیه اروپاموافقت کرد.مریم رجویدر اطلاعیه‌ای که از سوی شورای ملّی مقاومت صادر گردید گفت:

با لغو برچسب تروریستی سیاست استمالت اروپا در هم شکست و چرخهای تغییر در ایران با شتاب مضاعف شروع به حرکت خواهند نمود.

[۶][۷][۸][۹]

پیش از آن نیز در۳۰نوامبر۲۰۰۷٬دادگاه ویژه‌ای دربریتانیارأی داد که دولت این کشور٬ بایستی نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف و فعالیت‌شان را دربریتانیاقانونی اعلام کرد.[۴۱][۴۲]. اخیراً بیش از ۱۰۰ عضوپارلمان اروپاازباراک اوباماخواستند که نام مجاهدین خلق را از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا حذف نماید. قانون‌گذاران در نامه‌ای گفتند که سازمان مجاهدین خلق ایران به‌وضوح نشان داده‌است که دشمن بنیادگرایی اسلامی است.[۱۰]

کمیته‌ی پارلمانی ایران آزادکه از حمایت اکثریتمجلس عوامو بیش از ۲۰۰ عضومجلس اعیانبرخوردار است،[نیازمند منبع]روز۱۵مه۲۰۰۹اعلام کرد:

در یک کنفرانس مطبوعاتی در مجلس عوام بریتانیا، اعلام شد که بیش از ۱۸۰ نماینده از هر دو مجلس و از احزاب مختلف با ارسال نامه‌ای به پرزیدنتباراک اوبامااز وی خواهان حذف نام گروه اصلی آپوزیسیون ایرانی، سازمان مجاهدین خلق ایران٬ از لیست سازمانهای تروریستی خارجی گردیدند.لرد کوربت٬رئیسکمیته‌ی پارلمانی ایران آزاداعلام کرد قانون‌گذاران بریتانیایی بخشی از ۵۰۳ پارلمان اروپایی هستند که ابتکار عمل جدید در رابطه با اتخاذ سیاست جدید در قبال ایران را به آمریکا پیشنهاد کرده‌اند.

[۱۱]

الیزابت روبین در مقاله‌ای در روزنامه‌ی نیویورک تایمز بر این نکته تأکید کرد که حذف این گروه از سازمان‌های تروریستی اقدامی اشتباه خواهد بود. وی در مورد توضیح در مورد این گروه می‌گوید:

می‌دانید، آن‌ها گروهی از شیعه‌های مارکسیست در زمان آیت‌الله خمینی بودند که علیه محمد رضا پهلوی در ایران به پاخواستند. اما از زمان پیروزی انقلاب در سال ۱۹۷۹ علیه حکومت ایران فعالیت کردند. آن‌ها بخشی از گروهی بودند که دیپلمات‌های آمریکایی را در سفارت آمریکا در تهران به گروگان گرفت. ۷ آمریکایی را کشتند. پس از انقلاب به فرانسه پناهنده شدند امّا پاریس آن‌ها را در سال ۱۹۸۶ اخراج کرد و به این ترتیب این گروه در عراق مستقر شد و در جنگ ایران و عراق در کنار صدام حسین علیه مردم ایران قرار گرفت. سپس به گمان من مریم و مسعود رجوی به دلایل مذهبی با یکدیگر ازدواج کردند. اما آن‌ها همگان را به طلاق وا می‌دارند و شما در این گروه نمی‌توانید روابط دوستانه داشته باشید. نمی‌توانید ازدواج کنید و به طور کلی تمامی انرژی و عشق شما به مسعود و مریم رجوی منتقل می‌شود که قصد تغیر رژیم در ایران را دارند.

[۴۳][۴۴]

«لابی‌گری گسترده» برای خروج از «فهرست گروه‌های تروریستی»

سازمان مجاهدین خلق از طریق لابی‌ها و آکسیون‌های برنامه‌ریزی شده و صرف هزینه‌های هنگفت، سعی در جلب شخصیت‌های پرنفوذ سیاسی به عنوان «حامی» خروج نام این گروه از «فهرست گروه‌های تروریستی» در اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا کرده است.[۴۵]

به عنوان نمونه شرکتاکین گامپ استراوس هائور اند فدبا بیش از ۸۰۰ وکیل دادگستری که در استخدام دارد، نقش مهمی را در حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از «فهرست گروه‌های تروریستیاتحادیه اروپا» داشت. روزنامهنیویورک تایمز، هزینه این شرکت لابی‌گر در آن دعاوی به نفع سازمان مجاهدین را چندین میلیون دلار برآورد کرده است.[۴۶]

ادوارد رندل، فرماندار پیشینایالت پنسیلوانیادرایالات متحده آمریکاکه به نفع خروج نام این گروه از «فهرست گروه‌های تروریستی» در ایالات متحده آمریکا فعالیت و در همایش‌های طرفداران این سازمان سخنرانی می‌کند، دریافت مبلغ ۱۵۰ هزار دلار را به عنوان «حق سخنرانی» به نفع این سازمان تایید کرده است.[۴۷]

حکم جلب دادگاه عراقی برای ۳۹ مقام سازمان مجاهدین

دادگاهی درعراقروز۲۰تیر۱۳۸۹، حکم دستگیری ۳۹ تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران٬ از جملهمریمومسعود رجوی، رهبران این گروه، را به اتهام «جنایت علیه بشریت» صادر کرد.[۴۸]اتهام کمک بهصدام حسیندر سرکوب اکثریت شیعه و اقلیت کُرد این کشور مبنای این حکم دادگاه را تشکیل می‌دهد. در سال ۱۹۹۱ و به دنبالجنگ خلیج فارس، شورش‌هایی ضددولتی در جنوب و شمالعراقبه راه افتاد کهصدام حسینبا خشونت بسیار آن‌ها را فرو نشاند. سازمان مجاهدین خلق کمک بهصدام حسیندر فرونشاندن این شورش‌ها را تکذیب می‌کند.[۴۹]

انتقادات

گزارشگر هفته‌نامه اکونومیست می‌نویسد که بیشترمردم ایرانفارغ از هر شکل و رنگ سیاسی، این سازمان را «خائن» بهایرانمی‌دانند.[۵۰]

ترورهای منسوب به سازمان

سازمان مجاهدین خلق از۳۰خرداد۱۳۶۰٬علیه نظام جمهوری اسلامی ایران٬ اعلام مبارزه‌ی مسلحانه کرد. به همین جهت این سازمان از سویجمهوری اسلامی ایرانوایالات متحده آمریکا٬سازمانتروریستیمحسوب می‌شود. علاوه بر عملیات‌های مسلحانه‌ای که سازمان مسئولیت آن را پذیرفته‌است، برخیترورهاو عملیات‌های نظامی دیگر هم از سوی رسانه‌ها و مقامات جمهوری اسلامی به سازمان نسبت داده شده‌است:

کشته شدگان سرشناس

محمد کچویی؛۸تیر۱۳۶۰

حسن آیت؛۱۴مرداد۱۳۶۰

انفجار ۸ شهریور ۱۳۶۰که در آنمحمد علی رجاییومحمد جواد باهنرو یک نفر دیگر کشته شدند.

اسدالله مدنی؛۲۰شهریور۱۳۶۰[۵۱]

عبدالکریم هاشمی‌نژاد؛۷مهر۱۳۶۰[۵۲]

سید عبدالحسین دستغیبو ۱۲ نفر دیگر از همراهان وی درنماز جمعه؛۲۰آذر۱۳۶۰[۵۳][نیازمند منبع]

محمد صدوقی؛۱۱تیر۱۳۶۱[۵۴]

عطاالله اشرفی‌اصفهانی؛۲۳مهر۱۳۶۱[۵۵]

اسدالله لاجوردی؛۱شهریور۱۳۷۷[۵۶]

علی صیاد شیرازی؛ اردیبهشت۱۳۷۸[۵۷]

کشته شدگان غیر سرشناس

محمود گل‌نبی؛۱۳۶۰در خیابان پالیزی تهران.[۵۸]

محمد سالم هوسی؛۲۳اسفند۱۳۶۰[۵۹]

فاطمه عشریه، علی‌اکبر خدادادی، عشرت اسکندری؛۴شهریور۱۳۶۱[۶۰][۶۱][۶۲]

محمد علی اکبری؛۲۵شهریور۱۳۶۱[۶۳]

محمود افتخاری؛۲۵مهر۱۳۶۱[۶۴]

موسی الرضا مقیسه؛۲۷فروردین۱۳۶۳[۶۵]

·۱۴نمازگزار درانفجار نمازجمعه تهران ۱۳۶۳؛۲۴اسفند[۶۶]

حمله‌های خمپاره‌ای سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹: حمله با خمپاره به قصد ساختمان ریاست جمهوری در دوره‌یمحمد خاتمیدر بهمن۱۳۷۸[۶۷]، حمله‌ی خمپاره‌ایخیابان ولیعصرتهران در سال۱۳۷۹که موجب مرگ ۲ نفر و مجروح شدن ۷ نفر شد، حمله‌ی خمپاره‌ای بهدانشگاه شهید چمراناهواز، حمله‌ی خمپاره‌ای به ساختمان مسکونی در ایلام و حمله‌ی خمپاره‌ای به مجموعه مسکونی در تهران.[۶۸]

ترورهای ناموفق

سید علی خامنه‌ای؛۶تیر۱۳۶۰درمسجد ابوذر تهرانکه منجر به صدمه دیدن دست راست وی شد.[۶۹]

عباس واعظ طبسی؛ در سال۱۳۶۱[نیازمند منبع]

صادق احسان‌بخش؛ امام جمعه‌یرشتدر سال۱۳۶۱[۷۰]

سید احمد خمینی؛۲۸خرداد۱۳۶۱[۷۱]

سایر فعّالیت‌ها

افشای فعّالیت‌های مخفی هسته‌ای جمهوری اسلامی از سال۲۰۰۲به بعد که در نهایت منجر به صدور چهار قطعنامه توسطشورای امنیت سازمان ملل متحدو اعمال تحریم‌های مختلف علیه دولت جمهوری اسلامی شد.[۷۲][۷۳]

افشای نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی همراه با انتشار لیست بیش از ۲۰٬۰۰۰نفر[نیازمند منبع]از کشته شدگان توسط جمهوری اسلامی. این اقدامات تا کنون باعث گردیده است که نظام جمهوری اسلامی تا کنون ۵۴ بار توسط مجمع عمومی و کمیسیون سوم حقوق بشر ملل متحد به خاطر نقض شدید حقوق بشر در ایران محکوم گردد.[۱۲]

انتشار لیست ۳۲٬۰۰۰ تن٬ که به گفته‌ی این سازمان از مأموران و عوامل وابسته به جمهوری اسلامی در عراق هستند، همراه با شماره‌ی حساب بانکی و میزان حقوق ماهیانه هرکدام که از نیروی قدس سپاه پاسداران دریافت می‌کنند.[۷۴]

حمایت و همراهی در گروگان گیری اعضای سفارت آمریکا در تهران در آبان۱۳۵۸(۱۹۷۹)[۷۵][۷۶]

عملیات۱۲بهمندر سال ۲۰۰۰ که طی آن ۱۲ عملیات علیه ایران انجام گرفت[۷۷]

حمله تقریباً همزمان به سفارت ایران در ۱۳ کشور خارجی در۱۹۹۲[۷۸]

قتل کارمندان غیر نظامی و نظامی آمریکایی مشغول در پروژه‌های دفاعی ایران در۱۹۷۰[۷۹]

افشای برنامه‌ی اتمی جمهوری اسلامی

سازمان مجاهدین در سال۲۰۰۲ (میلادی)٬برنامه‌ی اتمی جمهوری اسلامی را که پیش از آن مخفی بود٬ افشا کرد. بحث پیرامون برنامه‌ی اتمی جمهوری اسلامی تا سال‌های بعد همواره یکی از چالش‌های بزرگ نظام بود. همچنین در سال۲۰۰۹ (میلادی)٬این سازمان اطلاعات تازه‌ای پیرامون برنامه‌ی اتمی ایران ارائه داد که صحت آن را هنوز ثابت نکردند.[۸۰]

ترور دانشمندان هسته‌ای ایران

برخی از رسانه‌های معتبر آمریکا از جملهان‌بی‌سی،نیویورک تایمزو نشریهنیویورکردر گزارش‌هایی در سال ۲۰۱۲ میلادی، با استناد به دو مقام آمریکایی مدعی شدند که دولتاسرائیلبا همکاری سازمان مجاهدین خلق در ترور دانشمندان هسته‌ای درایراندست داشته است. در واکنش، مقام‌های وابسته به سازمان مجاهدین این موضوع را همواره تکذیب کرده‌اند و آن را «کاملاً دروغ» خوانده‌اند.[۸۱]

کتاب‌ها درباره سازمان

زن در دولت خیالنوشتهنادره افشاری- ۲۰۰۰میلادی

هتل عمو مسعودنوشتهنادره افشاری- ۲۰۰۸میلادی

 

 1.  آمریکا پناهندگی تعدادی از اعضای مجاهدین خلق را می‌پذیرد، بی‌بی‌سی فارسی
 2. پرش به بالا  آمریکا خواستار 'همکاری' مجاهدین خلق و خروج از پایگاه اشرف شد، بی‌بی‌سی فارسی
 3. پرش به بالا  زمینه‌ها و نتایج عملیات فروغ جاویدان، بی‌بی‌سی فارسی
 4.  پرش به بالا  به:۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ «نگاهی به بنیانگذاران سازمان». وب‌گاه ایران دیدبان، ۱۰ فروردین ۱۳۸۲.
 5. پرش به بالا مهندس لطف‌الله میثمیآن‌ها که رفته‌اند (خاطرات مهندس لطف‌الله میثمی). انتشارات صمدیه، ۱۳۸۶.
 6. پرش به بالا مهندس لطف‌الله میثمیآن‌ها که رفته‌اند (خاطرات مهندس لطف‌الله میثمی) جلد ۲. انتشارات صمدیه، ۱۳۸۶.
 7. پرش به بالا  مصاحبه با حق شناس
 8. پرش به بالا «طالقانی و مشی مسلحانه و قهرآمیز». شرق، ۱۹ شهریور ۱۳۹۰.
 9. پرش به بالا پیام خلق، شماره‌ی ۶، صفحه‌ی نخست، «تبریک مجاهدین خلق به رهبر انقلاب و ملت ایران»
 10. پرش به بالا نشریه‌ی مجاهد، سال اول، اول مرداد، صفحه‌ی نخست: «آیت‌الله خمینی در حساس‌ترین مقطع این مبارزه به عنوان تبلور شرف و آزادگی مردم ما لقب امام گرفت
 11. پرش به بالا «مرورى بر پيشينه‌ی انتخابات رياست جمهورى در ايران - نخستين دوره؛ رئيس جمهور نافرجام».روزنامه‌ی ایران؛ بخش سیاسی، (شماره ۳۱۳۳، یکشنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴).
 12. پرش به بالا M1 Radical Islam: Iranian Mojahedin، by Ervand Abrahamian، Page ۱، Publisher: I B Tauris & Co Ltd (December ۳۱، ۱۹۸۹)، ISBN-۱۰: ۱۸۵۰۴۳۰۷۷۲، ISBN-۱۳: ۹۷۸-۱۸۵۰۴۳۰۷۷۳
 13. پرش به بالا [۱]
 14. پرش به بالا انتخابات ریاست جمهوری (اول و هفتم) در وب‌گاهروزنامه ایران، شماره ۲۱۴۷ - سال هشتم - دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۸۱
 15.  پرش به بالا به:۱۵٫۰ ۱۵٫۱ ایران امروز، ریشه‌ها و پی‌آمدهای انقلاب به قلم "نیکی کدی" و "یان ریچارد"، صفحه ۲۵۳
 16. پرش به بالا M1 Radical Islam: Iranian Mojahedin، by Ervand Abrahamian، Page ۱، Publisher: I B Tauris & Co Ltd (December ۳۱، ۱۹۸۹)، ISBN-۱۰: ۱۸۵۰۴۳۰۷۷۲، ISBN-۱۳: ۹۷۸-۱۸۵۰۴۳۰۷۷۳
 17. پرش به بالا Iranian Mojahedin، by Ervand Abrahamian، Page ۲۱۸، Publisher: I B Tauris & Co Ltd (December ۳۱، ۱۹۸۹)، ISBN-۱۰: ۱۸۵۰۴۳۰۷۷۲، ISBN-۱۳: ۹۷۸-۱۸۵۰۴۳۰۷۷۳
 18. پرش به بالا M1 Radical Islam: Iranian Mojahedin، by Ervand Abrahamian، Page ۲۱۹، Publisher: I B Tauris & Co Ltd (December ۳۱، ۱۹۸۹)، ISBN-۱۰: ۱۸۵۰۴۳۰۷۷۲، ISBN-۱۳: ۹۷۸-۱۸۵۰۴۳۰۷۷۳
 19. پرش به بالا «ابوالحسن بنی‌صدر» ‎(انگلیسی)دانشنامه بریتانیکا، ۲۰۰۸. بازبینی‌شده در ۱۷ آوریل ۲۰۰۸.
 20. پرش به بالا «ایران پس از پیروزی انقلاب ۵۷ (ترور و سرکوبی ‎(انگلیسی)Iran Chamber Society، ۲۰۰۸. بازبینی‌شده در ۲۶مه ۲۰۰۸.
 21. پرش به بالاعبور از بحران، خاطرات آیت‌الله هاشمیرفسنجانی، ۱۳۷۸، دفتر نشر معارف انقلاب، ص ۴۷۰
 22. پرش به بالا مطبوعات سیاسی از ۵۷ تا ۸۰ در وب‌گاه روزنامهایران، شماره ۲۱۳۶ - سال هشتم - دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۱
 23. پرش به بالاMEK Fighters Join in Battling Iranians
 24. پرش به بالاBBC فارسی - ایران - آمریکا: مجاهدین خلق سازمانی تروریستی است
 25. پرش به بالاتبعید و برزخ عراق :ان.پی.آر از وضعیت اعضای مجاهدین خلق در عراق می‌گویددر وب‌گاه مردمک (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ )
 26. پرش به بالا به:۲۶٫۰۲۶٫۱۲۶٫۲مجاهدین خلق از عراق به کجا خواهند رفت؟در وب‌گاه بی بی سی فارسی ( ۲۱ فروردین ۱۳۸۸)
 27. پرش به بالاص۵۶ [۲]
 28. پرش به بالا[http://www.time.com/time/magazine/article/0،9171، 967851، 00.html World Notes THE GULF] TIME (Jul. ۰۴، ۱۹۸۸)
 29. پرش به بالاA Gulf Truce Leaves Rebels In a QuandaryNew York Times (August ۲۸، ۱۹۸۸)
 30. پرش به بالابی بی سی
 31. پرش به بالا به:۳۱٫۰۳۱٫۱Pour-Mohammadi and the ۱۹۸۸ Prison Massacres at Human Rights Watch website
 32. پرش به بالا2144، 2750741، 00.html چهار هزار و چهارصد و هشتاد و پنج نفر...در وب‌گاهدویچه‌وله
 33. پرش به بالا آمران قتل‌ها: کابینه امنیتی دولت جدید ایران در وب‌گاهمیهن
 34. پرش به بالا .متن نامه منسوب به حضرت امام در ارتباط با اعدام منافقین سرموضع در زندانها (وب‌گاه آیت‌الله منتظری)
 35. پرش به بالا [۳]
 36. پرش به بالا BBC فارسی - ایران - عراق: اعضای مجاهدین خلق باید از این کشور بروند
 37. پرش به بالاGross Misrepresentation of Historical Facts - Near East Policy Research
 38. پرش به بالاIran Nuclear Watch: Representatives Call for Supporting the MEK to Overthrow Iranian Regime
 39. پرش به بالاForeign Terrorist Organizations
 40. پرش به بالاBBC فارسی - ایران - آمریکا: مجاهدین خلق سازمانی تروریستی است
 41. پرش به بالا دادگاه بریتانیایی مجاهدین خلق را تروریست ندانست (بی‌بی‌سی فارسی)
 42. پرش به بالا درخواست خروج مجاهدین خلق از فهرست تروریستی بریتانیا (رادیو فردا)
 43. پرش به بالا «چرا گروهک منافقین باید در فهرست سیاه باقی بماند؟». وب‌گاه دیپلماسی ایرانی، سه‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۰. بازبینی‌شده در دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰.
 44. پرش به بالا «Removing an Iranian Group From the U.S. Terror List». وب‌گاه رسمی روزنامه‌ی نیویورک تایمز، پنج‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۰. بازبینی‌شده در دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰.
 45. پرش به بالاFor Obscure Iranian Exile Group, Broad Support in U.S., The Washington Post
 46. پرش به بالاFor Obscure Iranian Exile Group, Broad Support in U.S., The New York Times
 47. پرش به بالا'تحقیق دولت آمریکا درباره حامیان مجاهدینخلق'، بی‌بی‌سی فارسی
 48. پرش به بالارادیو فرداصدور حکم دستگیری مجاهدین خلق در عراق به اتهام جنایت علیه بشریت، تاریخ انتشار خبر و تاریخ بازدید: ۱۲ ژوئیه ۲۰۱۰.
 49. پرش به بالاهمان.
 50. پرش به بالا «مجاهدین خلق از عراق به کجا خواهند رفت؟».بی‌بی‌سی فارسی، ۲۱فروردین ۱۳۸۸. بازبینی‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۳.
 51. پرش به بالا irdc
 52. پرش به بالا irdc
 53. پرش به بالا habilian
 54. پرش به بالا habilian
 55. پرش به بالا تبیان
 56. پرش به بالا ترور اسداللَّه لاجوردی توسط سازمان مجاهدین، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
 57. پرش به بالا مجاهدین خلق در آئینه تاریخ، علی اکبر راستگو
 58. پرش به بالا شهرداری تهران
 59. پرش به بالا www.habilian.com - «حجت‌الاسلام محمد سالم هوسی»
 60. پرش به بالا www.habilian.com - شهید فاطمه عشریه
 61. پرش به بالا www.habilian.com - شهید عشرت اسکندری
 62. پرش به بالا www.habilian.com - شهید علی اکبر خدادای
 63. پرش به بالا www.habilian.com - شهید محمد علی اکبری
 64. پرش به بالا www.habilian.com - شهید محمود افتخاری
 65. پرش به بالا www.habilian.com - شهید موسی الرضا مقیسه
 66. پرش به بالا www.habilian.com - «انفجار بمب در نماز جمعه»
 67. پرش به بالا گزارش شورای روابط خارجی Council of Foreign Relations، ۱۸آوریل ۲۰۰۸
 68. پرش به بالا روزنامه جام جم
 69. پرش به بالا بی بی سی
 70. پرش به بالا هابیلیان
 71. پرش به بالا Assassinat de Ahmad Khomeini. . روزنامه، ۱۸ژوئن ۱۹۸۲.
 72. پرش به بالا usa today
 73. پرش به بالاIntelligence on Iran Still Lacking، Council on Foreign Relations December ۴، ۲۰۰۷
 74. پرش به بالاIran Solution: Empower This Opposition Group - HUMAN EVENTS
 75. پرش به بالاگزارش شورای روابط خارجی Council of Foreign Relations، ۱۸آوریل ۲۰۰۸
 76. پرش به بالا Massoumeh Ebtekar and Fred Reed، Takeover in Tehran: The Inside Story of the ۱۹۷۹ U.S. Embassy Capture، Talon Books، ۲۰۰۰
 77. پرش به بالاگزارش شورای روابط خارجی Council of Foreign Relations، ۱۸آوریل ۲۰۰۸
 78. پرش به بالاگزارش شورای روابط خارجی Council of Foreign Relations، ۱۸آوریل ۲۰۰۸
 79. پرش به بالاگزارش شورای روابط خارجی Council of Foreign Relations، ۱۸آوریل ۲۰۰۸
 80. پرش به بالا«سازمان مجاهدین خلق: دو مرکز مخفی اتمی دیگر در ایران را شناسایی کرده‌ایم». بی‌بی‌سی فارسی، ۰۲ مهر ۱۳۸۸.
 81. پرش به بالاسیمور هرش: برخی از اعضای مجاهدین خلق در خاکآمریکاآموزش نظامی دیده‌اند، بی‌بی‌سی فارسی