ش07112020

Last updateش, 11 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home سازمان مجاهدین اخبارسازمان مجاهدین شورای ملی مقاومت

شورای ملی مقاومت تشکیلاتی غیر دمکراتیک و زائده سازمان مجاهدین خلق

زندگی و مبارزه سیاسی کریم قصیم، فراتر از آشنائی با خود او، فرصتی است برای شناخت فراز و نشیب های بخشی از تاریخ تحولات سازمان ها و تشکل های سیاسی ایران در تقریبا چهار دهه ی گذشته - در اینجا سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت- و آشنائی نسبی با تجارب برخی اتحاد ها و و ائتلاف ها یا جدائی ها در این عرصه. تجربه ای که البته تنها بر بخشی از حقیقت پرتو افکنی می کند. به امید آنکه نسل جوان ایران که برای ایرانی آزاد و دمکراتیک مبارزه می کند بتواند از این تجارب برای ارتقاء سطح مبارزه ی متشکل خود به بهترین نحو استفاده کند.

ادامه مطلب...

نگاهي به فراز و فرود شوراي ملّي مقاومت - 1

"شوراي ملي مقاومت" با بنيانگذاري ابوالحسن بني‌صدر و مسعود رجوي پا گرفت و در همان ابتدا احزاب, گروه‌ها و شخصيت‌هاي مختلف به اين شورا پيوستند

ادامه مطلب...

نگاهي به فراز و فرود شوراي ملّي مقاومت - 2

آيا اصولاً متين‌دفتري شيوه‌هاي عمل رجوي را در داخل شوراي ملي مقاومت و در داخل سازمان مجاهدين كه به اصطلاح عضوي از اعضاي شوراي ملي مقاومت بود تأييد مي‌كرد؟ 

ادامه مطلب...

نگاهي به فراز و فرود شوراي ملي مقاومت - 3

 يكي ديگر از دلايل ناكامي شوراي ملي مقاومت, اين است كه اين شورا تحت رهبري سازمان مجاهدين, كه در قالب‌هاي از پيش ساخته شدة‌ ايدئولوژيك فعاليت مي‌كند, قرار دارد. نه‌تنها سازمان مجاهدين, بلكه ساير سازمان‌هاي ايدئولوژيك و سنتي ايران, نيز قادر نيستند بهتر از مجاهدين عمل كنند. به عقيدة من نقش همه سازمان‌هاي «ايدئولوژيك» پايان يافته است.

ادامه مطلب...